Zdravotnícke noviny

Správy

Doteraz bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie 14 osobám
16. január 2019, 10:06
Jana Andelová, ZdN
Množstvo liekov, ktoré na Slovensku likvidujeme, rok čo rok stúpa. Dôvodom tohto trendu môže byť aj zlepšujúca sa informovanosť ľudí o správnom postupe v súvislosti so zbavovaním sa nevyužitých liekov. 
15. január 2019, 14:23
Jana Andelová, ZdN
Zamestnanci zároveň upozorňujú na hrozbu trieštenia neurochirurgickej zdravotnej starostlivosti v Bratislave. Reagujú tak na plány vybudovať ďalšie neurochirurgické pracovisko v rámci Univerzitnej nemocnice v Ružinove.
14. január 2019, 15:54
Zdn
Podľa zákona má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť realizovať všetko, aby docielil objektívne dobro.
14. január 2019, 09:17
TASR
Vedenie nemocnice hovorí o novom systéme odmeňovania, Lekárske odborové združenie o diskriminácii.  
11. január 2019, 12:59
Monika Toporcerová, ZdN
Rizikovým faktorom pri falšovaných liekoch sú aj výrobné podmienky
11. január 2019, 12:30
tasr
Ide o výkon, ktorý je na Slovensku zriedkavý
11. január 2019, 07:23
red
V pláne je i dobudovanie Špecializovaného laboratória na ÚVZ SR
10. január 2019, 12:58
tasr
Dokument vznikol na základe medzirezortnej spolupráce
9. január 2019, 15:18
tasr
Problémom sú tiež medzery vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
9. január 2019, 14:20
tasr

Stránky