Zdravotnícke noviny

Diskusia

Špecialitou ministra Druckera je vypúšťanie informačných bublín
28. júl 2017, 09:04
MUDr. Rudolf Zajac, Autor je exminister zdravotníctva
Diskusia o povinnom vysokoškolskom vzdelávaní sa začala azda hneď po jeho spustení
28. júl 2017, 09:03
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Čo týždeň alebo dva týždne dali?
27. júl 2017, 13:58
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Ťažko povedať, či ide o pozitívne alebo negatívne zmeny
27. júl 2017, 13:55
PhDr. Mária Ivanová, MHA, interná ombudsmanka sestier v poliklinikách ProCare a v nemocniciach Svet zdravia
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) ukončil kontrolu v ďalších 13 nemocniciach
18. júl 2017, 10:05
MUDr. Viliam Novotný, MPH, poradca predsedu NKÚ pre zdravotníctvo
Chceme docieliť ochranu pacienta pred predčasným úmrtím a zbytočným trápením
18. júl 2017, 09:43
Zuzana Fabianová Riaditeľka pre odborné a personálne činnosti, Ošetrovateľské centrum, s. r. o., Humenné
Čoskoro 28-ročná história zdravotníctva v „novej dobe po ´89. roku“ nás utvrdzuje, že „apolitické zdravotníctvo“ je v skutočnosti spolitizované skrz-naskrz
17. júl 2017, 11:31
MUDr. Peter Ottinger
O potrebe oddlžiť nemocnice sa hovorí už dlhšie
17. júl 2017, 11:23
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Keď som sa dozvedel o zámere znovu rozdeliť UN BA na päť samostatných nemocníc, nevdojak som si spomenul na legendu o Gordickom uzle na vojnovom vozidle Gordia z Frýgie, ktorý vraj zauzlili grécki bohovia
14. júl 2017, 11:37
Ľuboš Lopatka, bývalý riaditeľ siete Svet zdravia
V reakcii na opakované vyjadrenia verejnej výzvy MUDr. Šótha k vzniku spoločnej organizácie ambulantných poskytovateľov v Zdravotníckych novinách uvádza predstavenstvo Zväzu ambulantných poskytovateľov svoje stanovisko
14. júl 2017, 11:35
Predstavenstvo ZAP

Stránky