Každé štyri hodiny zomrie na Slovensku jeden pacient s rakovinou pľúc

Nedať dosť peňazí je veľmi krátkozraké