Zdravotnícke noviny

Aktuálne

17. máj -
Stala sa ňou MUDr. Jana Bendová, PhD.
16. máj -
Až štvrtina ľudí po štyridsiatke umiera na následky neliečeného vysokého krvného tlaku
16. máj -
SLeK: Je potrebné zaviesť dlhodobo udržateľný model financovania lekární, ktorý bude oslobodený od ceny lieku
16. máj -
SPS si želá vytvorenie prostredia, ktoré pacientom vytvorí právnu a psychickú istotu

Rozhovory

15. máj -
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, zbierala medicínske a vedecké skúsenosti na nemeckých univerzitných pracoviskách. 

Odborné

11. august -
Kompetentným sa nedá uprieť snaha vychovať ďalšiu generáciu schopných lekárov, ale...