Zdravotnícke noviny

Aktuálne

23. apríl -
Finančný príspevok získajú na aktivity, ktoré sú spojené so zlepšením kvality a/alebo dostupnosti zdravotnej starostlivosti
18. apríl -
Podľa generálneho riaditeľa nemocnice nejde o ojedinelý prípad.
18. apríl -
Aj keď išlo o centrálny nákup, nemocnice mali možnosť vybrať si presne taký typ lôžka, aký pre svojich pacientov potrebujú. 
17. apríl -
Podľa ministerky zdravotníctva je materiál stratifikácie prelomový

Rozhovory

23. apríl -
Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v zahraničí sa vrátil na Slovensko. Podieľal sa na založení biotechnologickej firmy MultiplexDX, kde sa venujú diagnostike rakoviny. O vývoji onkotestu, problémoch v onkológii hovorí riaditeľ firmy MultiplexDX Pavol Čekan, PhD.

Odborné

18. január -
Na jar 2017 sa Slovenská internistická spoločnosť zapojila do projektu Choosing wisely organizovanom Európskou federáciou internej medicíny.