Zdravotnícke noviny

Aktuálne

24. máj -
Za problém považuje aj novú definíciu lekárenských pohotovostných služieb
24. máj -
Deťom s chorým srdcom môže pomôcť SMS
22. máj -
Zástupcovia pacientskych organizácií netajili z prístupu rezortu rozhorčenie
22. máj -
Počet pacientov, ktorí využívajú kúpeľné služby, každým rokom rastie

Rozhovory

15. máj -
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, zbierala medicínske a vedecké skúsenosti na nemeckých univerzitných pracoviskách. 

Odborné

11. august -
Kompetentným sa nedá uprieť snaha vychovať ďalšiu generáciu schopných lekárov, ale...