Zdravotnícke noviny

Aktuálne

22. október -
Nemocnica tak aktuálne otvára 30 lôžkovú ošetrovaciu jednotku detskej psychiatrie
22. október -
Podľa generálneho riaditeľa NÚDCH ide o veľmi krehký ľad, kde naozaj možno povedať, že etická rovina informovania už prekročila všetky hranice
17. október -
Rozhodnutie nie je definitívne, námietky je možné podať do 22. októbra.
17. október -
Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu ​MUDr. Ľubomíra Izáková hovorí o nutnosti komunitnej...

Rozhovory

22. október -
Po promócii ho lákala neurológia, ale na Kramároch bolo práve voľné miesto na gynekologicko-pôrodníckej klinike. A to rozhodlo. V roku 1995 nastúpil MUDr. Oliver Sadovský, CSc., do Národného onkologického ústavu na oddelenie gynekologickej onkológie. Napriek dôchodkovému veku tu pracuje dodnes. 

Odborné

18. september -
Podnety zo 14. európskeho kongresu klinickej farmakológie v Štokholme