Zdravotnícke noviny

Aktuálne

23. február -
Už 29. februára nás čakajú parlamentné voľby. V rámci predvolebnej kampane sme oslovili osem relevantných politických strán, ktoré majú vypracovaný...
22. február -
Podľa gastroenterológov je preventívna kolonoskopia úspešnejšia
22. február -
Ochorenie, ktoré spôsobuje wuchanský koronavírus, sa šíri v severnom Taliansku
21. február -
Už 29. februára nás čakajú parlamentné voľby. V rámci predvolebnej kampane sme oslovili osem relevantných politických strán, ktoré majú vypracovaný...

Rozhovory

18. február -
Keď bol ešte ako študent na stáži v Libanone, stretol tam lekárku, ktorá sa po 15 rokoch vrátila z Harvardu domov. Vtedy nerozumel, prečo neostala na špičkovo vybavenom mieste a vymenila ho za nie ideálne podmienky doma. O pár rokov urobil podobné rozhodnutie. MUDr. Tomáš Dallos, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Odborné

18. september -
Podnety zo 14. európskeho kongresu klinickej farmakológie v Štokholme