Zdravotnícke noviny

Aktuálne

15. október -
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa hlavného hygienika dôležité budovať už v ranom veku dieťaťa
15. október -
V krajine nie je dostatočne očkovaných proti osýpkam pol milióna detí
14. október -
Nemocnica získala ocenenie v Miláne na Európskom kongrese - "European Stroke Organisation Congress"
10. október -
Pri diagnostike je nevyhnutná spolupráca aj s klinikami rádiológie a patológie, aby sa vytvoril čo najpresnejší obraz ochorenia

Rozhovory

9. október -
Seniori sú veľmi vďační pacienti a vedia oceniť, keď im venujete čas. Dá sa vôbec zvyknúť na umieranie? Aký bol jej doteraz najťažší prípad? A čo hovoria na geriatriu mladí medici? Aj o tom porozprávala primárka doliečovacieho oddelenia Nemocnice Vranov nad Topľou, Svet zdravia MUDr. Marína Romanová, MPH

Odborné

18. september -
Podnety zo 14. európskeho kongresu klinickej farmakológie v Štokholme