Zdravotnícke noviny

Diskusia

Všetko zahalené rúškom tajného tajomstva.
6. júl 2020, 13:11
Jana Andelová, ZdN
Citlivé informácie sme v projektoch víťazov nenašli.
3. júl 2020, 12:14
Monika Toporcerová, ZdN
Hippokrates sa musí v hrobe obracať. 
3. júl 2020, 11:53
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Pritom legislatívne prostredie je, paradoxne, stále netransparentné a nepredvídateľné. 
1. júl 2020, 14:03
MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
Návrhy na reformu riadenej zdravotnej starostlivosti by mali byť vopred prediskutované 
1. júl 2020, 13:53
PhDr. Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacienta
Budeme sledovať, či rovnaký meter bude používať aj na nastupujúcich nominantov. 
1. júl 2020, 13:16
Dušan Zachar, INEKO
To, že potrebujeme upratať v nemocniciach, preukazujú aj ich každoročné výsledky.
1. júl 2020, 13:11
Miriama Letovanec, Implementačná jednotka, Úrad vlády SR
Súčasný vládny ansámbel sa vyžíva v predstavách, čo všetko dokáže štát pod jeho taktovkou.
25. jún 2020, 15:12
​MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Aby neostalo len „jednoduchučké“ využívanie momentu víťazstva štátu.  
25. jún 2020, 15:05
JUDr. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS advokátska kancelária
Rovnako, pozitívny nález nie je žiadnou garanciou, že pacient už nie je šíriteľom nákazy 
19. jún 2020, 15:47
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc,. metodik – analytik VšZP

Stránky