Zdravotnícke noviny

Správy

Verejne prezentované termíny tretieho zvýšenia miezd nemocničných lekárov, rozdeleného na dve etapy od 1. januára 2014 a o rok neskôr ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v každom prípade dodrží. Vyhlásila to v súvislosti s letákmi, ktoré sa objavili v košickej univerzitnej nemocnici a týkali sa prípadných hromadných odmietnutí lekárov nastúpiť do služieb.

21. február 2013, 00:00
ZdN

Pre lekárov najspornejší bod novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch, ktorým sa rušila vzájomná povinnosť zdravotnej poisťovne a všeobecných lekárov uzatvoriť zmluvu, navrhla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská 5. februára podvečer tesne pred hlasovaním v parlamente na jeho 14. schôdzi stiahnuť.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Od aprílovej kategorizácie by sa doplatky za lieky, vydávané na recept, mali výraznejšie meniť v prospech pacientov aj vďaka tomu, že sa v tvorbe cien prejaví novelizovaná vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá mení spôsob klastrovania liekov.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Po ako tak urovnanom spore odborov a nemocnice v Žiline sa môžu stať novými ohniskami napätia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch, kde zástupcovia Lekárskeho odborového združenia ťažko hľadajú spoločnú reč s vedeniami.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Pre možné vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, s ktorým vláda uvažuje pri vytvorení unitárneho systému zdravotného poistenia, sa vlastník Union zp holandská spoločnosť Achmea rozhodla pre ďalšiu arbitráž so Slovenskom.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne otvorila zrekonštruované rtg. pracovisko. Vybavené je novým digitálnym röntgenovým prístrojom, ako aj zariadením umožňujúcim prenášať obraz na vyššie pracoviská na konzultáciu s odborníkmi. Prístroj patrí medzi najmodernejšie, ktoré využívajú systém bezfilmovej technológie. Prínosom je vysoká kvalita obrazu a úspora viac ako 100 000 eur ročne, ktoré by stál nákup filmov do klasických röntgenov. Výhodou okrem nižšej radiačnej záťaže a archivácie dát v digitálnej podobe je tiež prístup k nim na jednotlivých oddeleniach a odborných ambulanciách nemocnice.

14. február 2013, 13:29
ZdN

V roku 2011 vyrobili štátne nemocnice každý mesiac takmer 13,5 mil. eur, vlani 16 najväčších štátnych subjektov produkovalo mesačne dlh 7,5 mil. eur.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Pacienti by mali mať podľa navrhovanej smernice, ktorú minulý týždeň schválil Európsky parlament, rýchlejší prístup k lacnejším generickým liekom. Nové pravidlá stanovujú zodpovedným orgánom kratšie lehoty na určovanie cien a úhrad za lieky a zavádzajú nové požiadavky v transparentnosti.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Unikátny pilotný projekt, v rámci ktorého terénni sociálni pracovníci využijú nový prípravok účinkom odštartoval 28. januára v Banskobystrickom kraji. Je výsledkom spoločnej snahy odborníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústavu rómskych európskych štúdií v Banskej Bystrici a spoločnosti Interpharm Slovakia v boji s pedikulózou. Účinnou zložkou nového prípravku, na rozdiel od doterajších chemických toxických prostriedkov - biocídov, je nedráždivý dimetikon vo vhodnom nosiči cyklometikon, ktorý sa po asi jednej hodine odparí.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Tristo verzus tritisíc. Počty pôrodov v jednotlivých pôrodniciach na Slovensku sa značne líšia. Ukázalo to hodnotenie pôrodníc, ktoré už po druhýkrát zrealizoval Health Policy Institute (HPI) spoločne s portálom rodinka.sk.

14. február 2013, 00:00
ZdN

Stránky