Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava priznáva, že momentálne sú ešte v mínusových číslach, ale medziročne sa situácia zlepšuje.
8. marec 2018, 10:18
Jana Andelová
Všeobecný lekár pre dospelých víta elektronické zdravotníctvo, ale nie pod tlakom sankcií a v súčasnej podobe, ktorá ho zdržiava a znamená pre neho viac administratívy.
27. február 2018, 12:26
Monika Toporcerová
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, je jedným z najlepších intervenčných rádiológov a mnohí ho označujú za kapacitu európskeho formátu. Jeho minuloročný odchod z Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení vyvolal vášne, ktoré dodnes neutíchajú.
19. február 2018, 13:10
Katarína Lovasová
Dvanásť rokov učí lekárov, ako by sa malo komunikovať s pacientmi a príbuznými. Psychológ, rečník, lektor Mgr. Aleš Bednařík pripúšťa nezáujem lekárov, ktorí však na tréningoch menia svoj postoj.
16. február 2018, 13:34
Jana Andelová, ZdN
O potrebe Úradu verejného zdravotníctva SR a o tom, čo všetko sa v ňom robí, hovorí hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
1. február 2018, 09:29
Jana Andelová
Po 16 mesiacoch pôsobenia na ministerstve zdravotníctva opustila vedúci post na odbore ošetrovateľstva. T. Hrindová otvorene hovorí o dôvodoch tohto kroku aj o vzťahu s Tomášom Druckerom.
25. január 2018, 14:57
Monika Toporcerová
Detskú fakultnú nemocnicu na Kramároch doviedol k transformácii na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), kde vzniknú špecializované centrá pre liečbu pacientov s najvážnejšími ochoreniami po vzore zahraničných pracovísk. Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., tvrdí, že nejde len o zmenu názvu a vysvetľuje, ako sa im podarilo získať vyššie platby od poisťovní. 
19. január 2018, 09:35
Monika Toporcerová
Na ich klinike sa neriešia len popáleniny. Veľkú časť ich práce tvorí aj rekonštrukčná chirurgia poúrazových stavov a  ťažko sa hojacich rán. Pri ich práci im pomáha nielen tkanivová banka, ale aj špeciálne fluidizačné lôžko na liečbu popálenín. Aj o  tom porozprával prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB prof. MUDr. Ján Koller, PhD.
12. január 2018, 10:52
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Unikátnu operáciu úspešne realizovali lekári z Kliniky hrudníkovej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine. Ako uviedol prednosta kliniky a operatér doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., išlo o odstránenie veľkej časti hrudnej kosti a jej náhradu titánovým implantátom
5. január 2018, 10:43
Jana Andelová
Prezident SR Andrej Kiska hovorí nielen o eldoráde súkromných záujmov v zdravotníctve.
22. december 2017, 12:58
Monika Toporcerová, ZdN

Stránky