Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúkla špecialistom z piatich odborností nový úhradový mechanizmus. JUDr. Petra Fiala, riaditeľka odboru nákupu zdravotnej starostlivosti vysvetľuje, ako to bude vyzerať a ktorým lekárom sa to oplatí.
10. august 2018, 09:08
Monika Toporcerová
Po 12-ročnom pôsobení v ČR sa vrátil na Slovensko. Hovorí o návrate aj zmenách, ktoré zavádza ako prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Nemocnici Ružinov. Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD
27. júl 2018, 12:22
Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete Svet zdravia a ProCare hovorí, odkiaľ chce Penta zobrať celé tímy zdravotníkov do novej nemocnice v Bratislave.
17. júl 2018, 10:43
Katarína Lovasová
Sestra z chirurgie vedie odborový zväz v Národnom onkologickom ústave. Zažila éru Jozefa Dolinského, ktorého koncom roku 2016 vystriedal na čele ústavu Jozef Valocký. Odteraz bude rokovať s novým riaditeľom Tomášom Alscherom.
29. jún 2018, 14:07
Monika Toporcerová, ZdN
Aký je skutočný stav sestier v UNB? Budú sa spájať kliniky? Prečo bolo vlani menej hospitalizácií v najväčšej slovenskej nemocnici? Aj o tom rozprával generálny riaditeľ UNB Ing. Juraj Kovács.
28. máj 2018, 10:36
Katarína Lovasová, ZdN
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, zbierala medicínske a vedecké skúsenosti na nemeckých univerzitných pracoviskách. 
15. máj 2018, 16:07
Monika Toporcerová, ZdN
Do funkcie ministerky sa jej vôbec nechcelo. Hneď na úvod musela riešiť kritickú situáciu v NOÚ aj kritiku sestier. Čo plánuje so zdravotníctvom robiť? 
30. apríl 2018, 08:44
Katarína Lovasová
Považuje sa za najväčšieho fanúšika, ale aj kritika elektronického zdravotníctva. Všeobecná lekárka hovorí nielen o pozitívach a negatívach ezdravia.
17. apríl 2018, 15:22
Jana Andelová, ZdN
V posledných mesiacoch rezonuje na verejnosti problém posielania či neposielania pacientov s mozgovými aneuryzmami z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) do súkromného centra. Prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH vysvetľuje dôvody, prečo dávajú prednosť Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH). 
4. apríl 2018, 09:20
Katarína Lovasová
Začiatkom marca skončila ako hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, hovorí o dôvodoch svojho odchodu a ostro kritizuje nekoncepčnú legislatívnu prácu na ministerstve zdravotníctva.
16. marec 2018, 08:47
Monika Toporcerová

Stránky