Zdravotnícke noviny

Rozhovory

MUDr. Štefan Zelník, PhD., predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo, kritizuje rozpočet na tento rok aj lekársku komoru.
4. január 2019, 16:01
Monika Toporcerová, ZdN
Je nielen predsedníčkou odbornej pracovnej skupiny pre ošetrovateľstvo pri ministerstve zdravotníctva, ale predovšetkým generálnou manažérkou centier pre dlhodobú starostlivosť. Porozprávali sme sa s PhDr. Zuzanou Fabianovou, MBA, generálnou manažérkou komplexu zariadení a služieb Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom v Humennom.
21. december 2018, 11:51
Katarína Lovasová, ZdN
Prof. MUDr. Milan Dragula, PhD., bol osem rokov na čele Slovenskej lekárskej komory. Dnes je prednostom Kliniky detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. 
11. december 2018, 09:32
Jana Andelová, ZdN
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Peter Lipovský chce ukázať, že primárny kontakt dokáže zvládnuť 80 až 90 percent pacientov. 
4. december 2018, 14:01
Monika Toporcerová, ZdN
Dva a pol roka vedie moderný urgentný príjem s triážovým systémom v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, je hlavným lekárom siete Svet zdravia pre urgentnú medicínu. Hovorí aj o tom, čo by sa malo v systéme zmeniť.
28. november 2018, 16:55
Monika Toporcerová
Primár MUDr. Martin Lajoš po 25 rokoch na úrazovej chirurgii hovorí, že je to tímová práca a on sám sa nemôže hrať na majstra sveta.
13. november 2018, 10:35
Monika Toporcerová, ZdN
MUDr. Ivan Roháľ z AGEL Clinic, s. r. o., zrekonštruoval roztrhnutý predný skrížený väz novou metódou, s ktorou sa oboznámil počas svojho pôsobenia na nemeckých klinikách. 
7. november 2018, 12:48
Monika Toporcerová, ZdN
Primár Gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave MUDr. Boris Pekárek, PhD., zaviedol u nás japonskú metódu na endoskopické odstránenie včasných nádorov v tráviacom trakte. Tieto šetrné a život zachraňujúce zákroky bez potreby otvorenej operácie vykonáva doposiaľ pravidelne ako jediný na Slovensku. Prinášame ďalší rozhovor z publikácie TOP inovácie v zdravotníctve 2018.
31. október 2018, 16:06
Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
Ďalšie úspešné martinské pracovisko. Na Slovensku máme jedno z dvoch pracovísk na svete, kde vyvinuli prístroj na meranie kinematiky cílií respiračného traktu. O ďalšom úspešnom pracovisku v UN Martin porozprával MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
 
24. október 2018, 13:43
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
V Martine je Expertízne pracovisko pre raritné choroby, v ktorom sa zaoberajú ochoreniami, ktorých výskyt bol donedávna u nás neznámy a pacienti s ťažkosťami ostávali bez stanovenia ich príčiny. Fungovanie Centra pre periodické horúčky spadajúce pod dané pracovisko priblížil doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Predstavujeme ďalšieho finalistu z publikácie TOP inovácie v zdravotníctve 2018.
19. október 2018, 11:47
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny

Stránky