Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Hlasovanie ďalšieho ročníka TOP inovácie v zdravotníctve bolo ukončené. Prvých desať víťazov je známych a v nasledujúcom rozhovore si môžete prečítať o jednom z nich.

 
22. september 2017, 10:28
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Hovorí Ing. Pavol Lepey, riaditeľ spoločnosti Medtronic na Slovensku a v Českej republike
12. september 2017, 11:27
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
MUDr. Eva Siracká, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine - s jej menom sa už dlhé roky spája nezisková organizácia Liga proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom. S onkológiou sa stretla už ako mladá medička, povinnú prax absolvovala v Onkologickom ústave. Pacientom s rakovinou pomáha dodnes. 
5. september 2017, 10:05
Jana Andelová
I keď nie je lekár, medicíne sa venuje už takmer 17 rokov. Zatiaľ najväčšou výzvou preňho bolo vytvoriť z titánu tvárový implantát pre pacienta, ktorý prišiel o 86 percent tváre. Podarilo sa. Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., zástupca vedúceho katedry, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta TU Košice.
9. august 2017, 15:26
Katarína Lovasová
Má dlhoročné odborné skúsenosti zo ZZS, od roku 2011 pôsobí v ZZS ZaMED. Ako negatívum vníma odchod kvalitných lekárov zo záchraniek do nemocníc, kde majú garantované minimálne mzdy
14. júl 2017, 12:52
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Pôsobí v Lekároch bez hraníc, dlhšie cítila, že by mala odísť z nemocnice, a po druhej misii tak urobila. Keď je doma, pracuje v domácom hospici. Nevníma veľký rozdiel medzi sestrami v ČR a na misiách, podľa nej disciplinovanosť pacientov v liečbe je všade rovnaká.
28. jún 2017, 08:31
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Personál bude čoraz drahší, treba ponúknuť riešenie, ktoré ukáže, ako efektívne pracovať s časom zdravotníckeho personálu
28. jún 2017, 08:06
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Po škole začala pracovať na MZ, kde sa venovala právam pacientov a v spolupráci s Ligou za duševné zdravie sa začala venovať duševnému zdraviu. Pracuje na viacerých medzinárodných vedeckých projektoch, do ktorých sa neúnavne snaží zapojiť aj slovenské nemocnice. 
27. jún 2017, 11:49
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Prílišná liberalizácia jedného z ministrov sa mu nepáčila, tak odišiel na dôchodok. Teraz riadi Asociáciu veľkodistribútorov liekov, emergentný systém nech funguje, uvítal by však menšie zmeny.
21. jún 2017, 11:55
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Začínal ako laborant a pred 12 rokmi začal pracovať pre laboratóriá Medirex. V súčasnosti je zodpovedný za plynulý chod laboratórnych vyšetrení, certifikáciu, proces a za viac ako 1 000 zamestnancov na celom Slovensku. Centralizáciu považuje za najlepšiu voľbu vykonávania efektívnej laboratórnej diagnostiky. 
6. jún 2017, 10:22
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny

Stránky