Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Čo sú najväčšie problémy slovenského zdravotníctva, potrebujú lieky na výnimku pravidlá? A aj o plánoch zrušiť krížové vlastníctvo rozpráva Oskar Dvořák, expert strany SPOLU na zdravotníctvo.
19. júl 2019, 10:22
Jana Andelová, ZdN
Odborníčka v oblasti behaviorálnej medicíny vidí v súvislosti s rozbiehajúcim sa skríningom kolorektálneho karcinómu hlavný nedostatok v načasovaní informačnej kampane pre cieľovú populáciu.
16. júl 2019, 11:00
Monika Toporcerová, ZdN
V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave vznikol v septembri 2018 Národný onkologický inštitút (NOI). Čo je jeho úlohou a čo sa za niekoľko mesiacov práce podarilo, hovorí jeho riaditeľka MUDr. Mária Rečková, PhD.
8. júl 2019, 09:52
Monika Toporcerová, ZdN
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina patrí medzi zadlžené nemocnice. Stratu však znižuje, hovorí jej generálny riaditeľ Ing. Igor Stalmašek.
18. jún 2019, 14:05
Jana Andelová, ZdN
V škandinávskych krajinách pochádza polovica transplantovaných obličiek od žijúcich darcov. Na Slovensku je to sotva desatina. O podpore darcovských aktivít hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice a prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.
10. jún 2019, 11:34
Monika Toporcerová, ZdN
O liekovej politike, o dostupnosti liekov, fungovaní kategorizačnej rady a komisie hovorí generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky (SFaLP) MUDr. Peter Musil, MSc.
4. jún 2019, 12:44
Jana Andelová, ZdN
Implementačná jednotka hodnotí, či ministerstvá v skutočnosti prijímajú opatrenia a realizujú úlohy, ktoré im vyplývajú z výsledkov revízie výdavkov. O tom, ako to funguje v zdravotníctve, hovorí riaditeľka tohto útvaru Miriama Letovanec.
24. máj 2019, 10:29
Jana Andelová, ZdN
Správa revízie výdavkov na zdravotníctvo priniesla možné návrhy, ako a kde nájsť priestor pre úsporu. Na revízii pracuje Útvar hodnoty za peniaze spadajúci pod ministerstvo financií a hovorí o nej šéf útvaru Ing. Štefan Kišš, MSc.
3. máj 2019, 14:57
Jana Andelová, ZdN
Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v zahraničí sa vrátil na Slovensko. Podieľal sa na založení biotechnologickej firmy MultiplexDX, kde sa venujú diagnostike rakoviny. O vývoji onkotestu, problémoch v onkológii hovorí riaditeľ firmy MultiplexDX Pavol Čekan, PhD.
23. apríl 2019, 10:36
Jana Andelová, ZdN
O liečbe črevných zápalových ochorení, o jej dostupnosti a nových možnostiach, ako i o klinickom výskume hovorí gastroenterológ a vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
11. apríl 2019, 14:55
Jana Andelová, ZdN

Stránky