Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Na Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) sa obracajú so sťažnosťami nielen pacienti, ale dokonca aj lekári, sestry a zdravotníci.
26. október 2019, 19:17
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Po promócii ho lákala neurológia, ale na Kramároch bolo práve voľné miesto na gynekologicko-pôrodníckej klinike. A to rozhodlo. V roku 1995 nastúpil MUDr. Oliver Sadovský, CSc., do Národného onkologického ústavu na oddelenie gynekologickej onkológie. Napriek dôchodkovému veku tu pracuje dodnes. 
22. október 2019, 10:22
Monika Toporcerová, ZdN
Seniori sú veľmi vďační pacienti a vedia oceniť, keď im venujete čas. Dá sa vôbec zvyknúť na umieranie? Aký bol jej doteraz najťažší prípad? A čo hovoria na geriatriu mladí medici? Aj o tom porozprávala primárka doliečovacieho oddelenia Nemocnice Vranov nad Topľou, Svet zdravia MUDr. Marína Romanová, MPH
9. október 2019, 10:59
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Úlohou revíznych lekárov je kontrola, či poskytovateľom vykázaná zdravotná starostlivosť bola vykázaná správne a či má byť podľa zásad revíznych činností hradená z verejného zdravotného poistenia. O revíznej činnosti zdravotnej poisťovne Dôvera hovorí manažér jej odboru revízií a kontrol MUDr. Ivo Hybrant, MPH.
7. október 2019, 16:28
Jana Andelová, ZdN
Primár oddelenia infektológie michalovskej nemocnice zo siete Svet zdravia MUDr. Štefan Zamba hovorí, že vlaňajšia epidémia osýpok bolo to najnáročnejšie, čo vo svojej praxi zažil.
2. október 2019, 14:15
Katarína Lovasová
O nedostatkoch a fungovaní liekovej politiky na Slovensku hovorí odborník na farmakoekonomiku z Union zdravotnej poisťovne doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA).
24. september 2019, 19:55
Jana Andelová, ZdN
MUDr. Katarína Kafková z Asociácie zdravotných poisťovní SR považuje stratifikáciu za odborne dobre pripravenú a tvrdí, že prinesie benefity pre všetkých – pre pacientov aj zdravotníkov.
18. september 2019, 09:27
Monika Toporcerová, ZdN
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vlani podľa aktuálnej správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skontrolovala úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške takmer 800 miliónov eur. V roku 2018 sa jej dôslednou priamou i nepriamou revíznou činnosťou podarilo ušetriť takmer 57 miliónov eur. Do kontroly poskytnutej zdravotnej starostlivosti VšZP zainteresovala aj svojich poistencov cez aplikáciu. Koľko podnetov už riešili a čo najčastejšie pacienti reklamujú, porozprávala vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP MUDr. Beáta Havelková, MPH.
13. september 2019, 14:39
rd
O liekovej politike na Slovensku, o úhradách a pravidlách liekov na výnimky hovorí vedúci odboru liekovej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne PharmDr. Daniel Ferianc
28. august 2019, 10:31
Jana Andelová, ZdN
Prečo iniciovala poisťovňa revíziu úhrad liekov? Potrebujú tzv. výnimkové lieky pravidlá? O problémoch liekovej politiky rozpráva generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.
14. august 2019, 11:32
Jana Andelová, ZdN

Stránky