Zdravotnícke noviny

Správy

Komora medicínsko-technických pracovníkov vyčíta Zuzane Zvolenskej, že preferuje sestry.
4. november 2013, 14:54
ZdN
Preventívne pôsobí proti ateroskleróze či rakovine. Aj to uvádzajú niektoré výživové doplnky.
4. november 2013, 12:34
ZdN
Vo vyspelej krajine 70 percent ochorení lieči primárny lekár, u nás je to iba 4 až 5 percent.
31. október 2013, 13:34
ZdN

Platba za poistencov štátu by nemala klesnúť pod štyri percentá. Lekári však žiadali päť a pol.

31. október 2013, 10:25
ZdN

Alena Ďurišová zodpovedná za bielenie zdravotnej dokumentácie vo FNsP Nitra zostane už len ako lekárka.

31. október 2013, 09:25
ZdN

Od začiatku roka sa dlhy nemoníc Sociálnej poisťovni zvýšili o 28 miliónov eur.

31. október 2013, 09:23
ZdN

Lekárom budú od nového roka uznané kredity za účasť na podujatí, iba ak bolo zaradené do kalendára SLK a jej akreditačná rada mu dala kredity.

31. október 2013, 08:03
ZdN

Prednostka detskej kliniky Fakultnej nemocnice (FN) v Nitre Alena Ďurišová pravdepodobne zostane vo funkcii prednostky minimálne do konca tohto týždňa.

30. október 2013, 09:23
TASR

Najväčšími dlžníkmi majú byť zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR. Ich pohľadávky dosahujú asi 85 miliónov eur.

30. október 2013, 09:03
ZdN, TASR

Vážený pán prezident,

 

30. október 2013, 09:03
Štatutárni predstavitelia SLS a SACCME, účastníci Mimoriadnej porady

Stránky