Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vlani podľa aktuálnej správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skontrolovala úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške takmer 800 miliónov eur. V roku 2018 sa jej dôslednou priamou i nepriamou revíznou činnosťou podarilo ušetriť takmer 57 miliónov eur. Do kontroly poskytnutej zdravotnej starostlivosti VšZP zainteresovala aj svojich poistencov cez aplikáciu. Koľko podnetov už riešili a čo najčastejšie pacienti reklamujú, porozprávala vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP MUDr. Beáta Havelková, MPH.
13. september 2019, 14:39
rd
O liekovej politike na Slovensku, o úhradách a pravidlách liekov na výnimky hovorí vedúci odboru liekovej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne PharmDr. Daniel Ferianc
28. august 2019, 10:31
Jana Andelová, ZdN
Prečo iniciovala poisťovňa revíziu úhrad liekov? Potrebujú tzv. výnimkové lieky pravidlá? O problémoch liekovej politiky rozpráva generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.
14. august 2019, 11:32
Jana Andelová, ZdN
Hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo sa pýta, prečo vláda nezvýši aj počet študijných miest pre ošetrovateľstvo, tak ako to urobila pri lekároch. A prečo otáľame s efektívnou stabilizáciou sestier. Až 40 % absolventiek ošetrovateľstva nenastúpi do zdravotníctva.
2. august 2019, 10:57
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Ako to bolo s ponukou premiéra odkúpiť nemocnicu na Boroch? Naozaj budú mať lekári dvojnásobne platy? Čo nutne potrebuje slovenské zdravotníctvo? Aj o tom hovorí Ing. Jozef Mathia, investičný manažér Penta Investments.
24. júl 2019, 09:55
Katarína Lovasová
Čo sú najväčšie problémy slovenského zdravotníctva, potrebujú lieky na výnimku pravidlá? A aj o plánoch zrušiť krížové vlastníctvo rozpráva Oskar Dvořák, expert strany SPOLU na zdravotníctvo.
19. júl 2019, 10:22
Jana Andelová, ZdN
Odborníčka v oblasti behaviorálnej medicíny vidí v súvislosti s rozbiehajúcim sa skríningom kolorektálneho karcinómu hlavný nedostatok v načasovaní informačnej kampane pre cieľovú populáciu.
16. júl 2019, 11:00
Monika Toporcerová, ZdN
V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave vznikol v septembri 2018 Národný onkologický inštitút (NOI). Čo je jeho úlohou a čo sa za niekoľko mesiacov práce podarilo, hovorí jeho riaditeľka MUDr. Mária Rečková, PhD.
8. júl 2019, 09:52
Monika Toporcerová, ZdN
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina patrí medzi zadlžené nemocnice. Stratu však znižuje, hovorí jej generálny riaditeľ Ing. Igor Stalmašek.
18. jún 2019, 14:05
Jana Andelová, ZdN
V škandinávskych krajinách pochádza polovica transplantovaných obličiek od žijúcich darcov. Na Slovensku je to sotva desatina. O podpore darcovských aktivít hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice a prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.
10. jún 2019, 11:34
Monika Toporcerová, ZdN

Stránky