Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Na otázky poskytovateľov, zdravotníkov a partnerov reaguje generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Mgr. Michal Špaňár, MBA.
28. september 2020, 12:53
Jana Andelová, ZdN
​​​Na otázky poskytovateľov, zdravotníkov a partnerov reaguje generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.
28. september 2020, 12:28
Jana Andelová, ZdN
Na otázky poskytovateľov, zdravotníkov a partnerov reaguje generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Richard Strapko.
28. september 2020, 11:24
Jana Andelová, ZdN
Opatrenia sú nastavené tak, aby primárna pediatria zvládla pandémiu koronavírusu. No bez jednotného postupu pediatrov a rešpektu pacientov to nepôjde, hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová.
21. september 2020, 14:45
Monika Toporcerová, ZdN
O aktuálnej pandémii a jej dopadoch, o využívaní telemedicíny a aj o umelej inteligencii v zdravotníctve hovorí MUDr. Tamás Ötvös z Johns Hopkins University Baltimore. 
14. september 2020, 17:41
Jana Andelová, ZdN
O onkológii na Slovensku, dostupnosti liekov a aj o spolupráci s poisťovňami hovorí primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
2. september 2020, 13:51
Jana Andelová, ZdN
Pred 12 rokmi vznikla u nás sieť nemocníc Svet zdravia. O ich postupných zmenách a krokoch po prevzatí hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Penta Hospitals International (PHI) Ing. Martin Hrežo, MBA.
21. august 2020, 10:30
Jana Andelová, ZdN
O chýbajúcich dátach, o prínose dát nielen v prospech systému a aj o dostupnosti liekov hovorí prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), odborný konzultant v oblasti farmakoekonomiky, HTA, liekovej a zdravotnej politiky.
5. august 2020, 10:53
Jana Andelová, ZdN
O klinickom skúšaní liekov na Slovensku, jeho výzvach a ako ovplyvnila klinické skúšanie pandémia koronavírusu, hovorí riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
28. júl 2020, 14:08
Jana Andelová, ZdN
MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých z ambulancie vo Veľkej Lomnici hovorí o využití nových spôsobov komunikácie aj telemedicíny v ambulancii prvého kontaktu.
20. júl 2020, 15:10
Monika Toporcerová, ZdN

Stránky