Všetky verzie, ktoré sa dostanú von, sú len pracovné

Vyrieši to komisia