Zdravotnícke noviny

Diskusia

Je obdivuhodné, ako sa téma výmenných lístkov opakovane vracia v pravidelných odstupoch. Ak sa pozrieme do nedávnej minulosti, zistíme, že Slovenská lekárska únia špecialistov sama bez akejkoľvek pomoci zažehnala hrozbu poukazov na vyšetrenie k špecialistom už dvakrát. Z nekonečných bojov, ktoré sme v tejto veci viedli, sme získali pomerne širokú odbornú argumentačnú bázu, čo však samo o sebe nemohlo stačiť, preto sme vďaka autorite organizácie a jej dôveryhodnosti u občanov vytvorili dostatočne silný tlak, ktorý bol napokon v oboch prípadoch účinný. Z našej skúsenosti je možné vyvodiť niekoľko charakteristík „lístkových ťažení“.
 

21. február 2013, 13:34
MUDr. Andrej Janco,prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Život píše neuveriteľné príbehy, ktoré nenájdete v žiadnej zdravotnej dokumentácii. Vyspelosť spoločnosti sa pozná aj podľa toho, ako sa dokáže postarať o svojich chorých, hendikepovaných a starých spoluobčanov. Aj podľa toho, či ich berie ako nechcenú príťaž, bremeno, olovenú guľu na svojej pomyselnej nohe, alebo ako svoj dlh a morálnu povinnosť postarať sa o nich, dať im šancu na dôstojný život v rámci ich a svojich možností.

21. február 2013, 13:29
Eva Koperová, redaktorka ZdN

Otom, či pacient využije vyšetrenie u všeobecného lekára alebo priamo u špecialistu, rozhoduje dôvera pacienta vo všeobecného lekára. Kde chýba, musí byť nahradená výmenným lístkom - „dôležitým regulačným prvkom“.

21. február 2013, 13:29
MUDr. Peter Ottinger, Piešťany

Podľa novely zákona 448/2008 o sociálnych službách sa hodnotenie kvality v zariadeniach sociálnych služieb posunulo až na začiatok roka 2016. Ministerstvo práce a sociálnych vecí zrejme zvážilo, že v čase, keď v sociálnych službách zápasíme o každý cent, nebude systém poskytovania sociálnych služieb traumatizovať s hodnotením kvality.

21. február 2013, 13:29
Ing. Milada Dobrotková, MPh, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb

Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov vznikla na jeseň roku 2010 a získala dostatok sympatizantov, aj keď tých, ktorí sa k nám otvorene hlásili, bolo menej. Rozsiahle užívanie a zneužívanie liekov, zvyšujúci sa počet voľnopredajných liekov s nežiaducimi účinkami a v neposlednom rade aj vysoká cena liekov nás núti, aby sme poznatky o liekoch a ich bezpečnom použití rozširovali. Asociácia je odhodlaná spotrebiteľom liekov podávať pravdivé informácie o liekoch na trhu.

14. február 2013, 13:29
Ing. Hanka Rážová, prezidentka AOSL

Treba konečne zaviesť spravodlivosť do systému pohotovostných služieb. Aký je rozdiel medzi povinnou alebo nútenou prácou a zákonom prikázanou prácou počas výkonu pohotovostnej služby? Povinná alebo nútená práca je zakázaná medzinárodnými dohovormi i ústavou, ktorá ustanovuje, že nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

7. február 2013, 13:29
MUDr. Peter Ottinger, viceprezident ANS

Je jedno, či je pri moci modrá alebo červená vláda, každá prisahá, že robí všetko pre dobro pacienta. S cenami liekov a doplatkami na ne nie je zrejme spokojný nikto - farmafirmy by chcel ceny vyššie, poisťovne by chceli ceny nižšie a doplatky vyššie, pacienti by chceli ceny čo najnižšie a doplatky žiadne. V priesečníku týchto antagonistických záujmov je rezort, ktorý o tom všetkom rozhoduje a na ktorý všetci svorne nadávajú.

7. február 2013, 13:29
Branislav Janík, redaktor ZdN

Akékoľvek otázky na tému novely zákona 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by nemali vytesniť pointu, ktorou sú dve roviny úpravy - podozrenie z účelovosti a prospechu záujmov konkrétneho obchodného subjektu a narušenie základných princípov cenovej regulácie.

7. február 2013, 13:29
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prvý viceprezident SLeK

Stránky