Zdravotnícke noviny

Diskusia

Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov vznikla na jeseň roku 2010 a získala dostatok sympatizantov, aj keď tých, ktorí sa k nám otvorene hlásili, bolo menej. Rozsiahle užívanie a zneužívanie liekov, zvyšujúci sa počet voľnopredajných liekov s nežiaducimi účinkami a v neposlednom rade aj vysoká cena liekov nás núti, aby sme poznatky o liekoch a ich bezpečnom použití rozširovali. Asociácia je odhodlaná spotrebiteľom liekov podávať pravdivé informácie o liekoch na trhu.

14. február 2013, 13:29
Ing. Hanka Rážová, prezidentka AOSL

Treba konečne zaviesť spravodlivosť do systému pohotovostných služieb. Aký je rozdiel medzi povinnou alebo nútenou prácou a zákonom prikázanou prácou počas výkonu pohotovostnej služby? Povinná alebo nútená práca je zakázaná medzinárodnými dohovormi i ústavou, ktorá ustanovuje, že nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

7. február 2013, 13:29
MUDr. Peter Ottinger, viceprezident ANS

Je jedno, či je pri moci modrá alebo červená vláda, každá prisahá, že robí všetko pre dobro pacienta. S cenami liekov a doplatkami na ne nie je zrejme spokojný nikto - farmafirmy by chcel ceny vyššie, poisťovne by chceli ceny nižšie a doplatky vyššie, pacienti by chceli ceny čo najnižšie a doplatky žiadne. V priesečníku týchto antagonistických záujmov je rezort, ktorý o tom všetkom rozhoduje a na ktorý všetci svorne nadávajú.

7. február 2013, 13:29
Branislav Janík, redaktor ZdN

Akékoľvek otázky na tému novely zákona 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by nemali vytesniť pointu, ktorou sú dve roviny úpravy - podozrenie z účelovosti a prospechu záujmov konkrétneho obchodného subjektu a narušenie základných princípov cenovej regulácie.

7. február 2013, 13:29
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prvý viceprezident SLeK

Stránky