Zdravotnícke noviny

Správy

Ochorenie, ktoré spôsobuje wuchanský koronavírus, sa šíri v severnom Taliansku
22. február 2020, 10:38
(ja)
Už 29. februára nás čakajú parlamentné voľby. V rámci predvolebnej kampane sme oslovili osem relevantných politických strán, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V ôsmej časti sme sa pýtali, ako chcú riešiť liekovú problematiku. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí poslali odpovede. 
21. február 2020, 20:40
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Podľa ministerstva zdravotníctva práce pokračujú v súlade s harmonogramom
21. február 2020, 12:00
(ja)
Rekonštrukcia sa týkala nielen stavebných prác, ale bol zakúpený i nový nábytok a prístrojové vybavenie
20. február 2020, 19:44
red
Zatiaľ nie je možné zdieľanie zubnej karty pacienta ani prenos dát RTG snímok a zubného kríža
18. február 2020, 16:11
Monika Toporcerová, ZdN
V rámci predvolebnej kampane sme oslovili relevantné politické strany, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V siedmej časti sme sa pýtali, či sú za pokračovanie rezidentského programu. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí poslali odpovede. 
18. február 2020, 15:16
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
V rámci predvolebnej kampane sme oslovili relevantné politické strany, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V šiestej časti sme sa pýtali, či by malo byť členstvo v komorách povinné. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí do našej uzávierky poslali odpovede. 
17. február 2020, 18:20
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
V rámci predvolebnej kampane sme oslovili relevantné politické strany, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V piatej časti sme sa pýtali, či zachovajú platový automat. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí do našej uzávierky poslali odpovede. 
15. február 2020, 14:26
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Francúzsko oznámilo úmrtie čínskeho turistu 
15. február 2020, 13:56
Jana Andelová, ZdN
Návrh počíta so stanovením optimálneho počtu pacientov a zavedením nových druhov príplatkov ku kapitačnej úhrade 
14. február 2020, 10:21
Monika Toporcerová, ZdN

Stránky