Zdravotnícke noviny

Správy

Používa sa u kandidátov na transplantáciu do obdobia identifikácie vhodného darcu.
25. november 2019, 13:36
Monika Toporcerová, ZdN
Starostlivosť o detských pacientov preberú nemocnice v Topoľčanoch a Partizánskom.
25. november 2019, 13:23
TASR
Účinnosť lieku autori klinickej štúdie preukázali na 403 pacientoch, o jej výsledkoch informovali v odbornom časopise New England Journal of Medicine.
22. november 2019, 10:40
Jana Andelová, ZdN
Skvalitnenie liečby a zníženie čakacej doby na vyšetrenie umožní nový lineárny urýchľovač, ktorý oficiálne uviedli do prevádzky v nitrianskej fakultnej nemocnici.
22. november 2019, 10:21
TASR
Slovenská lekárska komora tvrdí, že nemôže posudzovať etické pravidlá správania všetkých lekárov, len svojich členov.
21. november 2019, 15:36
Monika Toporcerová, ZdN
Skríning karcinómu krčka maternice je postavený na štandardnej cytológii, ktorá je podstatne lacnejšia ako HPV testovanie.
21. november 2019, 15:25
Monika Toporcerová, ZdN
Zrekonštruovaná časť radiačnej onkológie v Nemocnici Komárno bola uvedená do prevádzky v decembri minulého roka
20. november 2019, 10:48
tasr
Recenzentom knihy je uznávaný detský endokrinológ a diabetológ MUDr. Jozef Michálek, CSc.
19. november 2019, 10:59
TASR
Príkladom v očkovaní sú pracovníci detskej kliniky, gynekologicko-pôrodníckej, rádiologickej kliniky a aj hematologického a pľúcneho oddelenia.
14. november 2019, 15:56
TASR
Ministerstvo zdravotníctva odmieta navrhované vyšetrenie dopplerom v prvom trimestri s odvolaním sa na riziká.
14. november 2019, 14:00
Monika Toporcerová, ZdN

Stránky