Zdravotnícke noviny

Správy

​Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc, mim. Prof., prednosta Kliniky detí a dorastu UPJŠ a DFN, Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti.
2. júl 2019, 14:55
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI- prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK, primár Oddelenia funkčného vyšetrovania Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.
2. júl 2019, 14:54

​Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD., prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

2. júl 2019, 14:53
MUDr. Ján Kovaľ, PhD. V roku 1972 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V prešovskej nemocnici pracuje od roku 1972, pričom v rokoch 1996 – 2013 pôsobil na pozícii primára oddelenia pediatrie. Od r. 2003 – doteraz je prednostom pediatrickej kliniky a od roku 1997 do súčasnosti je krajským odborníkom PSK v odbore pediatria.
2. júl 2019, 14:51
​MUDr. Peter Krcho, PhD.- Klinika neonatológie UPJŠ a detskej fakultnej nemocnice
2. júl 2019, 14:51

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA - špecialista pre zriedkavé choroby detského veku Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine.

2. júl 2019, 14:49

​MUDr. Beáta Šoltýsová, pediatria (Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a. s.), detským pacientom sa venuje nepretržite od roku 1982, ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri zakladaní dialýzy v Kežmarku.

2. júl 2019, 14:48

MUDr. Richard Kulich, ambulantný ORL lekár, Bratislava

lekár špecialista - I- a II. atestácia v odbore otorinolaryngológia

- absolvent LF UPJŠ Košice. Doterajšia prax:
ORL odd. NsP Galanta
ORL klinika ÚVN Ružomberok
Centrum Kramáre Bratislava
ORL ambulancia a jednodňová chir. - Nemocničná a.s. Malacky
​ORL ambulancia Auricula Bratislava

2. júl 2019, 14:46
Otorinolaryngológ a foniater Polikliniky ProCare Betliarska v Bratislave
 
2. júl 2019, 14:44
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ – špičkový odborník v brušnej chirurgii, najmä komplikované operácie duodeno pankreaktickej oblasti
2. júl 2019, 14:43

Stránky