Zdravotnícke noviny

Správy

V apríli sa začína vzdelávanie budúcich užívateľov nového systému. Slovensko je jediný štát EÚ bez DRG systému, ktorý zavádza platbu za skupiny diagnóz s podobnou klinickou a ekonomickou náročnosťou.

28. február 2013, 15:40
ZdN

Jediným uchádzačom, ktorý chce od Banskobystrického samosprávneho kraja kúpiť budovu Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici a splnil podmienky súťaže je Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. Za budovu, ktorej hodnota podľa znaleckého posudku je viac ako 1,6 milióna eur, spoločnosť ponúkla rovný milión.

28. február 2013, 15:40
ZdN

Vyše tisíc onkologických pacientov sa už mohlo liečiť unikátnou metódou. Skúšobnú prevádzku protónového terapeutického centra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku spustili na jar v roku 2010.

28. február 2013, 13:40
ZdN

Po rokovaní predsedu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Mgr. Antona Szalaya a prezidenta ANS MUDr. Mariana Petka, MPH., v Bratislave sa konečne črtá kompromisná dohoda v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi odbormi a 57 členskými nemocnicami asociácie.

28. február 2013, 13:34
ZdN

Ministerstvo pomohlo svojim nemocniciam 10 miliónmi eur. Pohľadávky na neuhradenom poistnom do Sociálnej poisťovne voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti štátu a transformovaným zdravotníckym zariadeniam boli ku koncu minulého roku 48,7 mil. eur. Informáciu o vývoji pohľadávok pripravil na rokovanie vlády 27. februára generálny riaditeľ SP Ing. Dušan Muňko.

 

28. február 2013, 13:34
ZdN

Podľa údajov z Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktoré Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií z 18 774 lekárov a zubných lekárov ku koncu roka 2010 malo 3704 pracovný úväzok väčší ako 1,0.

27. február 2013, 13:38
ZdN

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 46 nových prípadov HIV infekcie, z toho šesť prípadov zachytili u cudzincov pri prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u slovenských občanov, dvaja pacienti na AIDS zomreli.

21. február 2013, 14:37
ZdN

Nemocnice žiadajú od zdravotných poisťovní zvýšenie platieb.
Hoci sa koncom minulého roku zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska dohodli s poisťovňami na úprave zmluvných podmienok na prvý polrok tohto roku a odporučili svojim nemocniciam dodatky k zmluvám podpísať, pričom platby mali byť na rovnakej úrovni ako v druhom polroku 2012.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Stereotaktickú operáciu unikátnou technológiou hĺbkovej stimulácie mozgu (Deep Brain Stimulation - DBS) pacientovi trpiacemu dystóniou urobili prvýkrát 18. februára v banskobystrickej Fakultnej NsP F. D. Roosevelta.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Návrh novely zákona 581/2004 o zdravotných poisťovniach, ktorým chcel Viliam Novotný (SDKÚ-DS) na 14. schôdzi Národnej rady SR presadiť zmeny v zoznamoch pacientov, čakajúcich na odkladnú zdravotnú starostlivosť, 75 vládni poslanci bez akejkoľvek diskusie zdržaním sa pri hlasovaní neposunuli ani do druhého čítania. V poradovníkoch je takmer 20 000 pacientov.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Stránky