StoryEditor

Počet ochorení pečene na Slovensku dramaticky stúpa. Nová metóda ich dokáže odhaliť skôr

28.10.2021, 11:00
Autor:
redred
Problémy s pečeňou si väčšina ľudí spája s alkoholizmom. Nie je to celkom tak. Ochorieť môžu aj úplní abstinenti a za ich problémy s pečeňou môže niečo iné.

Hovorí sa, že pečeň je jediný orgán v tele, ktorý nás na problémy neupozorní žiadnou bolesťou. Ochorenia pečene tak často prebiehajú nenápadne a zvyčajne keď pocítime prvé príznaky, už signalizujú nejaké rozvinutejšie a závažnejšie ochorenie. O možnostiach nových a moderných vyšetreniach pečene budeme rozprávať s Lýdiou Frigovou, vedúcou lekárkou z pracoviska Pro Magnet Košice, ktoré je zároveň súčasťou siete Pro Diagnostic Group.

Dobrou správou ale je, že ochorenia pečene nám už dovoľuje mapovať čoraz dokonalejšia moderná diagnostika a jedným z takýchto procesov je aj multiparametrické kvalitatívne vyšetrenie pečene.

 Áno, ochorenie pečene má vzrastajúci trend a nie je to len problém Slovenska, ale je to problém celosvetový. Počet ochorení pečene na Slovensku dramaticky stúpa. Chronickým ochorením pečene rôzneho typu trpí zhruba štvrtina populácie na Slovensku. Ak by sme sa pozreli na štatistiky, závažné sú úmrtia na tieto chronické ochorenia a zvlášť na komplikácie týchto ochorení. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou a stúpajúcou úmrtnosťou na tieto ochorenia.

Čo sa týka štatistiky v rámci Európy a európskeho regiónu, Slovensku patrí štvrtá priečka. Pred nami sú krajiny ako Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko. Alarmujúca je ale úmrtnosť vo vekovej kategórii produktívnych ľudí, kde má Slovensko taktiež popredné miesto, aj v celosvetovom meradle. Čo sa týka úmrtnosti, spoločne s kardiovaskulárnymi ochoreniami a onkologickými ochoreniami, sú tieto chronické ochorenia pečene a ich komplikácie na popredných miestach.

Nie je to len problém medicínsky, ale aj celospoločenský, pretože liečba takto chronicky chorého pacienta má vysoké náklady. K tomu ak pripočítame aj práceneschopnosť a ak sme hovorili o štatistike úmrtnosti, tak má to celkový negatívny ekonomický dopad a celkový zlý dopad na ekonomickú produktivitu.

Problémy s pečeňou sa u nás laikov sa spájajú s alkoholizmom. Ešte pred reláciou sme sa rozprávali, že ani nevieme, kde to presne vzniklo, že sa nám práve spojitosť alkoholu s problémami pečene uložila do pamäte. Ale aj na základe množstva materiálov ide o prílišné zjednodušovanie celej problematiky. Poďme si teda povedať, čo všetko môže poškodiť našu pečeň a či sa to môže stať aj abstinentom.

Áno, choroby pečene a závažné poškodenia pečene môžu spôsobiť rôzne príčiny. Sú to napríklad metabolické, genetické faktory, ďalej toxické vplyvy, nezanedbateľnými príčinami sú taktiež vplyvy životného prostredia, toxíny v potrave, lieky, celkový socio-ekonomický a hygienický status populácie, vplyvy výživy, je to multifaktoriálne ochorenie. Určite niektoré z tých faktorov nevieme ovplyvniť, najmä genetické, ale niektoré faktory vieme ovplyvniť a regulovať ich. Sú to najmä tie, ktoré spôsobujú vzrastajúci počet chronických ochorení pečene. Tu spomeniem najmä metabolické ochorenia, poruchy metabolizmu cukrov, tukov, ďalej cukrovku, najmä 2. typu, ale tiež aj toxické vplyvy a v neposlednom rade aj alkohol a lieky.

Patria medzi tieto ochorenia ešte nejaké ďalšie, s ktorými my Slováci najčastejšie bojujeme?

Určite áno. Skupiny ochorení sú viaceré a medicína pozná delenie chorôb pečene a jej poškodenia do viacerých skupín. Takým najjednoduchším je delenie podľa príčiny. Sem patria napríklad vírusové zápalové ochorenia pečene, vírusové hepatitídy, laicky napríklad hepatitída typu A – žltačka, ale sú to aj ďalšie vírusové hepatitídy, typu B, C, D, E. Tieto vírusové hepatitídy ale majú skôr klesajúci trend výskytu.

Aj na Slovensku posledné štatistiky hovoria, že tie počty nenarastajú, ale naopak klesajú v porovnaní s ostatnými príčinami a veľkými skupinami chorôb, ktoré sa podieľajú na závažnom postihnutí pečene. Sú to metabolické ochorenia, ktoré spôsobujú nealkoholovú tukovú chorobu pečene alebo nealkoholovú steatózu a steato hepatitídu pečene. Ďalej je to skupina alkoholových ochorení pečene.

Ďalšou veľkou skupinu sú genetické ochorenia a nádorové postihnutia pečene, cievne ochorenia pečene, ďalej autoimunitné postihnutia pečene, takže tých chorôb je viacero a v niektorých prípadoch sa príčina ochorenia pečene ani nezistí. Touto skupinou sú napríklad kryptogénne cirhózy pečene.

Poďme k tým pozitívnejším veciam. Vy v rámci vášho pracoviska vyšetrujete pečeň prostredníctvom novej diagnostickej metódy a to MR LiverMultiScan. Čo to presne znamená, prejsť si takýmto vyšetrením z pohľadu vás lekárov, aj pacienta? Oproti minulosti, v čom je táto moderná diagnostika lepšia? V čom konkrétne pomáha vám ako lekárom pri zisťovaní jednotlivých ochorení a tiež z pohľadu včasného záchytu ochorení aj samotným pacientom?

Je to metóda pomocou magnetickej rezonancie. A ako už aj z názvu vyplýva, ide o kvalitatívne multiparametrické vyšetrenie pečene, sme schopní merať určité tkanivové parametre pečene a to konkrétne tuk, fibrózu – zápal, teda fibroinflamáciu, ale aj železo v pečeni. Význam tejto metódy spočíva v tom, že vieme pomocou týchto špeciálnych sekvencií magnetickej rezonancie stanoviť hladinu týchto tkaninových parametrov. Na základe týchto údajov vieme následne zakategorizovať pacienta a zistiť závažnosť postihnutia a vieme oddiferencovať jednotlivých pacientov a tým pádom sa dostávame do procesu poradenstva pre klinických lekárov, ako manažovať, ako liečiť týchto pacientov.

Spomínali ste niekoľko zaujímavých parametrov, v rámci ktorých viete ísť vďaka tejto modernej diagnostike viac do hĺbky. To je teda to stukovatenie pečene, obsah železa a fibróza. Skúsme si to rozobrať postupne. Začnime s pojmom stukovatená pečeň. Možno s tým sa stretávame veľmi často, ale čo si pod tým máme predstaviť? Naozaj to, že je pečeň obrastená tukom? Čo nám vlastne spôsobuje, ak je toho tuku v pečeni priveľa?

Stukovatená pečeň alebo steatóza pečene znamená zvýšený obsah tuku v pečeni. Zvyčajne je pečeň zväčšená a vyskytuje sa väčšinou u pacientov, ktorí sú obézni, ktorí majú nejaké metabolické ochorenie, metabolickú disfunkciu, poruchu metabolizmu tukov, cukrov. Často sa vyskytuje u pacientov s cukrovkou 2. typu.

Samotná steatóza alebo stukovatenie pečene znamená, že pečeň je infiltrovaná tukovým tkanivom, je to benígne postihnutie v zmysle, že pacienta nezaťažuje s nejakou závažnou intervenciou napr. vo forme podávania liekov alebo nejakej závažnej liečby, samozrejme ak nie sú pridružené metabolické ochorenia ako cukrovka 2. typu, ktorú je potrebné liečiť a v niektorých prípadoch diéta nestačí. Pokiaľ ale u pacientov diagnostikujeme len steatózu a čistú stukovatenú pečeň, tam je prvoradou úlohou pre pacienta ako eliminovať tento stav zmena životného štýlu, zníženie hmotnosti a optimalizácia metabolizmu, cukrov, tukov v potrave.

Samozrejme stukovatená pečeň môže za istých okolností prejsť aj do závažnejšieho procesu a môže nastať fibróza a zápal – fibroinflamácia pečene. Takíto pacienti už ale patria do rúk špecializovaných ambulancií a hepatológov a musia byť pod prísnejším dohľadom aj terapeuticky, aj čo sa týka kontrolných vyšetrení. Okrem laboratórnych aj zobrazovacích metód.

Čo sa týka fibrózy, týka sa už ochorení, ktoré sú už v závažnejšom alebo zložitejšom štádiu alebo tieto zápalové zmeny viete v rámci vašej diagnostickej metódy spozorovať skôr, keď sú ešte len v začiatkoch?

Fibróza a fibroinflamácia pečene sa už pokladá za pokročilejší stupeň postihnutia pečene a tá má taktiež svoje štádia, pričom konečným štádiom je fibróza štvorka, už cirhóza pečene, teda nezvratné poškodenie pečene.

Pacienti sú ohrození aj závažnými komplikáciami tejto cirhózy pečene a taktiež sú ohrození aj zvýšeným rizikom karcinómu, rakoviny pečene. Táto fibroinflamácia je proces, kedy nastávajú aj nezvratné zmeny v pečeni. Úlohou parametrického vyšetrenia pečene je teda stanoviť, či sa jedná o čistú steatózu pacienta alebo je tam prítomná aj fibroinflamácia. Výhodou je, že vieme zachytiť tento fibroinflamatórny proces vo včasných štádiách a nie je potrebná žiadna intervencia. To znamená odber vzorky tkaniva, nie je potrebné podávať nejaké liečivá pri vyšetrení, podávať kontrastné látky, takže je to metóda šetrná pre pacienta.

​Ak by som pre pacientov na obrázku znázornila ako vieme vyšetrením, teda parametricky a kvantitatívne kategorizovať pacientov, tak na tomto obrázku (viď foto) vidíme pacienta, ktorý má pečeň zdravú. Výstupom parametrického vyšetrenia je aj farebné znázornenie a farebná mapa pečene...

ZdN

To som sa práve chcela opýtať, či tá zelená zodpovedá zdravotnému stavu.

Áno zelenou farbou sú znázornení pacienti, u ktorých sme nenašli steatózu, stukovatenie pečene, ani fibroinflamáciu pečene a táto zelená pečeň je pečeň zdravá. Potom vieme zistiť, či pacient má steatózu (pozn. stukovatenie pečene) ale bez fibrózy a fibroinflamácie, to je akoby modrý pacient, u ktorého sa diagnostikuje steatóza.

Okrem hladiny vieme zistiť aj stupeň poškodenia. Je tam 3- škálová stupnica – od menej závažnej, závažnej až po závažnú steatózu pečene. U pacientov, ktorí sú zobrazení žltou vidíme, že aj pečeň je znázornená žlto-oranžovou farbou. A to je prípad, kedy má pacient diagnostikovanú fibrózu a fibroinflamáciu pečene, ale bez steatózy. Vieme tieto štádia odlíšiť. A na poslednom obrázku je červený pacient, ktorý má kombinovanú poruchu a kombinovanú prestavbu pečeňového tkaniva. Je to postihnutie aj steatotické – stukovatená pečeň a zároveň aj postihnutie fibrózou a fibroinflamáciou pečene.

Ďalší parameter, ktorý má zaujal, je kvantifikácia železa. Prečo je dôležité sledovať obsah železa v pečeni?

Niektoré ochorenia, sú to poruchy metabolizmu železa, spôsobujú zvýšené ukladanie železa v niektorých orgánoch. A tak tomu je aj v rámci pečene napríklad hemachromatóza, hemosideróza... a stanovením železa v pečeni vieme identifikovať, či k tomu ukladaniu v pečeni došlo, pretože to má potom ďalšie následky. Pre ilustráciu opäť môžem ukázať na obrázku (viď foto) výsledky tohto nášho vyšetrenia, kde sú zosumarizované už všetky tri merané parametre v pečeni. Mali sme spomenutý prvý parameter, ktorým je tukové tkanivo a jeho merania v pečeni, teda diagnostiku steatózy.

ZdN

​Vždy na dolnom obrázku sú normálne nálezy a teda vidíme na dolnom obrázku aj hodnotu tuku, nameraných 1,6% čo je normálna hodnota. Pri našom vyšetrení je patologická hodnota vyššia ako 5,6%. Na hornom obrázku tohto merania tuku vidíme hodnotu 21,6%, teda ide o steatózu a vieme podľa tejto hodnoty, že je to steatóza 2. stupňa, čiže grading 2. Druhým parametrom, ktorý sme spomínali je fibroinflamácia. Opäť na dolnom obrázku máme pečeň znázornenú zelenou farbou, to sme spomínali, že je pečeň zdravá. Na hornom obrázku je pečeň postihnutá fibroinflamáciu a farba je žlto-oranžová a cirhotická pečeň má až červenú farbu.

Opäť sú tu znázornené hodnoty podľa ktorých vieme zakategorizovať závažnosť postihnutia. Vieme zistiť, či je to fibróza 1, 2, 3 alebo až 4. Štvorka je už cirhóza pečene. Posledným parametrom bolo meranie železa. Na dolnom obrázku je hodnota v norme, normálny obsah železa v pečeni a na hornom obrázku máme hodnotu nižšiu, ale to znamená, že obsah železa v pečeni je nižší. Tie hodnoty sa udávajú v milisekundách, takže na hornom obrázku je zvýšené ukladanie železa v pečeni.

V úvode som hovorila, že naša pečeň nám len veľmi nenápadne a pomaly dáva vedieť, ak s ňou máme nejaký problém. Ak pri rôznych ochoreniach hovoríme, že najdôležitejší je včasný záchyt, včasná diagnostika, správna diagnostika, tak existuje v tomto smere preventívna prehliadka, kde nemusím čakať až na nejaké príznaky? Ako to funguje? Ako si viem dať skontrolovať pečeň? Prípadne vyšetrenie, ako je to vaše, kedy idete do hĺbky, tým, že máte modernú diagnostiku a moderné prístroje, do akej miery je to uhrádzané zo strany zdravotných poisťovní? Prípadne, ak si chcem dať skontrolovať pečeň, ako mám postupovať ako samoplatca?

Multiparametrické kvantitatívne vyšetrenie pečene nespadá do spektra preventívnych vyšetrení, na ktoré máme nárok. Preventívne vyšetrenia môžu odhaliť ochorenie pečene z krvi a to stanovením hladiny hepatálnych enzýmov. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou a indikácie na toto vyšetrenie patrí do rúk špecialistu – internistu, gastroenterológa, hepatológa, diabetológa, dietológa...

Indikácia a vypísanie žiadanky pre pacienta spadá do rúk odborného lekára. Samozrejme na našich MR pracoviskách je možnosť a vyšetrujeme aj pacientov na vlastnú žiadosť v režime samoplatcu. Pripadá do úvahy aj táto možnosť, ak sa pacient rozhodne a chce absolvovať toto vyšetrenie, pokiaľ nemá odporúčanie od odborného lekára.

Je však nutné podotknúť, že aj výsledky z akéhokoľvek MR vyšetrenia, zvlášť ak sú stanovené patologické nálezy a patologické hodnoty, je potrebné konzultovať s odborným lekárom, ktorý aj na základe celkového stavu pacienta, pridružených ochorení a taktiež aj iných vyšetrení, čo sa týka aj vyšetrení pečene, pretože sú aj iné zobrazovacie metódy, vezme do úvahy celkový komplexný obraz týchto vyšetrení.

 Ďakujem veľmi pekne. Všetkým, ktorí s nami strávili uplynulých 20 minút prajem ešte pekný deň a pripomínam, že všetky diely relácie Meditalk sú tak v archíve tv.hnonline.sk alebo na stránke informačného zdravotníckeho webu mediweb.sk. V prípade, ak sa chcete dozvedieť viac o moderných diagnostických zobrazovacích metódach, tak odporúčam ísť priamo na stránku www.prodiagnostic.sk.

Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás pri sledovaní ďalšej relácie Meditalk.

01 - Modified: 2021-05-21 13:22:21 - Feat.: 0 - Title: Aj keď je lekár trénovaný, malú anomáliu si nemusí všimnúť. Prístroj áno 02 - Modified: 2021-09-14 14:55:42 - Feat.: 0 - Title: Imunológ Miloš Jeseňák: Toto je závažný problém už niekoľko rokov. Pandémia Covid 19 ho ešte zhoršila
01 - Modified: 2021-09-21 09:22:26 - Feat.: - Title: Nový postup vedcov odhalí liekové poškodenie pečene
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/meditalk, menuAlias = meditalk, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
25. máj 2024 17:04