MUDr. Pavol Demeter, MBAAgel
StoryEditor

Primár onkológie Pavel Demeter: Mnoho nových liekov nie je reálne dostupných

17.11.2021, 14:00
Autor:
rdrd
O tom, kde sa onkológia dnes reálne nachádza, čo musí mať dobrý onkológ a čo Slovensku v oblasti onkológie chýba, porozprával primár klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno a hlavný lekár v odbore Onkológia a Radiačná onkológia spoločnosti AGEL SK MUDr. Pavol Demeter, MBA.

Tri roky činnosti, 2500 odliečených onkologických pacientov, viac ako 45 000 ožarovacích frakcií, manažment pacienta zameraný na krátke čakacie lehoty kompletná starostlivosť od vyšetrenia až po onkologickú liečbu. Dôkaz, že aj v pandémii sa dá fungovať takmer bez obmedzení a tiež, že aj v menšom meste sa dá vychovať svetových odborníkov. O tom, kde sa onkológia dnes reálne nachádza, čo musí mať dobrý onkológ a čo Slovensku v oblasti onkológie chýba porozprával primár klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno a hlavný lekár v odbore Onkológia a Radiačná onkológia spol. AGEL MUDr. Pavol Demeter, MBA.

Onkologické centrum v Komárne funguje už tri roky. Ako by ste ich zhodnotili?

Mimoriadne pozitívne. Okrem špičkovej technológie, progresívnych pracovných postupov, kvalitných ožarovacích plánov či empatického prístupu, sa podarilo dať dohromady zohratý, vysoko progresívny a bláznivý tím ľudí, s dobrou komunikáciou, nadšením a využitím silných stránok každého člena tímu, s perspektívou ich pokračujúceho rozvoja. Hnacím motorom bola často aj zvedavosť, kam až siahajú hranice možností pracoviska. To bolo inšpiratívne a so sebou to obyčajne prináša aj osobnostný rast a nové nápady. Konkrétnymi faktormi úspechu bola i organizácia práce, veľmi efektívne využívanie predností softvérovej výbavy technológie a ideálne časové manažovanie pacientov, s minimálnou čakacou dobou na liečbu. Tá sa pohybuje okolo jedného týždňa od prvej návštevy na RAT ambulancii. Možnosť liečby je jednak ambulantne, alebo hospitalizáciou na 23-lôžkovom oddelení a k dispozícii je i hotelová forma ubytovania s dotovanou cenou 10,-Eur/noc. To všetko znamenalo aj širší záujem zo strany pacientov a prienik do povedomia tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Mnohé ďalšie odborné faktory sú aj osobitosťou nášho špecifického know-how. Súčasne je zrejmý aj rozvoj klinicko-onkologickej časti, teda pracoviska podávania systémovej onkologickej liečby.

V rámci onkocentra máte aj lineárny urýchľovač, čo je na pomery menšieho mesta na Slovensku unikát. Koľkým pacientom ste už pomohli?

Pomohli sme viac ako 2500 pacientom. To v realite znamená viac ako 45000 ožarovacích frakcií s použitím len špeciálnych ožarovacích techník, ako sú IMRT a VMAT, s precíznosťou zabezpečenia presnosti a kvality liečby a jej kontroly. To všetko v súlade s najnáročnejšími medzinárodnými kritériami.

Bol to veľký risk, obstarať na juhozápade Slovenska takýto prístroj v tom čase?

Nie. Najväčší risk som videl v dlhšom váhaní. Technológia, jej prednosti a prednosti vhodne zloženého personálu, boli prediktormi úspechu. Málokto však tomu veril a ešte menej ľudí vedelo, o čo pôjde. O danej technológii v danom čase nevedeli veľa ani ľudia z odboru. Prejavy dešpektu a nedôvery okolia neboli ničím ojedinelým. My sme to však nevzdali. Za najťažšie a kľúčové, považujem presadenie zámeru do rozhodnutia, vedúceho ku konečnej ochote pre túto investíciu. Prax ukazuje, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Bolo však za tým množstvo úsilia, prebdených nocí, analýz a argumentácií. To však rýchlo padá do zabudnutia. Väčšinu ľudí zaujíma výsledok. Stane sa aj to, že tí istí, s predošlým dešpektom, vám neskôr závidia. Bolo možné tu nájsť takmer všetky druhy emócií. Najdôležitejšie bolo, že sme sa nedali odradiť. Naopak, keď sa zdalo, že sa náš cieľ vzďaľuje, zdvojnásobili sme svoje úsilie. Nedôveru sme zlomili a súčasné štatistiky hovoria jasnou rečou.

Onkologické ochorenia boli a sú napriek pandémii asi najčastejším ochorením, už sa vyskytuje takmer v každej rodine. Čo je podľa vás príčinou?

Príčinou je život sám. Myslím tým spôsob života, nezvládnuté stresy organizmu a psychiky, ktoré môžu byť rozličného charakteru. Potom je to fajčenie, alkohol, atď. Patrí medzi ne aj výživa, forma stravovania, jej obsah, kvalita. K vnútorným faktorom môže patriť genetika a predispozícia. K vonkajším faktorom napr. vplyvy zhoršujúceho sa životného prostredia, faktory fyzikálne, chemické, biologické, vírusy, infekcie, atď. Mnohé onkologické ochorenia majú i svoje špecifické rizikové faktory a mnohé faktory sú neznáme. Toto je rozsiahlejšia samostatná téma, ktorú tu, žiaľ, neobsiahnem.

Kam sme sa v liečbe onkologických ochorení posunuli v diagnostike a v liečbe?

V diagnostike sa stalo bežným napr. používanie zobrazovacích metód ako MR a PET/CT. V laboratórnej diagnostike napr. nové prognostické a tzv. prediktívne faktory ochorenia a liečby, z ktorej by mohol mať pacient prospech. Ide o rôzne veličiny histologického a genetického vyšetrenia, mutácie génov, vyšetrenie receptorov, imunohistochémia a iné. Do liečby sa dostávajú nové onkologické lieky a technológie. Veľa sa hovorí o biologickej liečbe a imunoterapii. Jej masová dostupnosť v SR však zaostáva. Na mnohých pracoviskách prebiehala za posledné 2 roky výmena lineárnych urýchľovačov z tzv. centrálneho nákupu MZSR. Technologická úroveň a predpoklady viacerých onkologických pracovísk vzrástli.

A kam sme sa posunuli v prevencii? Porovnajme napríklad vekovú kategóriu ľudí nad 60 rokov a tých nad 30 rokov.

V súvislosti s covid infekciou je vidieť pokles aj v počte ľudí, ktorí navštevujú lekára preventívne. K porovnaniu spomenutých vekových kategórií nemám k dispozícii štatistiky a relevantnejšie by sa skôr vyjadril niekto, kto sa otázkou prevencie zaoberá podrobnejšie. Fakt je, že o prevenciu sa zaujíma čoraz viac ľudí a to najmä mladších vekových kategórií. Faktom je aj to, že onkologických ochorení stále pribúda, i keď sa to deje zatiaľ skôr pozvoľne. Možnosti a perspektívy liečby sa ale za posledné roky výraznejšie vylepšujú.

Ako ľudia reagujú na svoje diagnózy a navrhnutú liečbu? Veria, že sa vyliečia, alebo prevláda strach?

Tu hrajú dôležitú úlohu štyri faktory: povaha pacienta, psychologické a odborné schopnosti onkológa a čas, ktorý môže lekár pacientovi venovať. Pri správnej kombinácii týchto faktorov vysvetlíte pacientovi takmer všetko. Forma, akou to robíte, je pritom dôležitejšia ako samotný obsah. Úlohou lekára je jasne vysvetliť ochorenie, podstatu, riziká, prognózu a možnosti liečby, s ich pozitívami a negatívami. Toto všetko by pacient mal vedieť, aby sa aj on sám vedel rozhodnúť a prijať, čo ho čaká.

Ako sa zmenil pohľad na onkológiu z prelomu tisícročia a dnes?

Všeobecne sa dá povedať, že tie najlepšie technológie súčasnosti prinášajú obyčajne väčšiu presnosť, rýchlosť, univerzálnosť, vyššiu kvalitu a kapacitu liečby, vyšší základný štandard a aj nižšie konečné náklady. Niektoré nové technológie v lineárnych urýchľovačoch umožňujú preberať, resp. sa blížiť k funkcii aj iných, špeciálne vyvinutých prístrojov v minulosti, napr. protónová liečba, kybernetický nôž, gama nôž, čím sa nové ožarovacie prístroje stávajú univerzálnejšie a zaujímavou sa stáva aj celková ekonomika takejto investície. Nie každý to však dokáže vidieť. Ak sú veci videné izolovane, aj rozhodnutia tých, ktorí rozhodujú, mávajú krátkodobý benefit. Pokiaľ ide o medikamentóznu liečbu, mnoho nových liekov nie je reálne dostupných.

Má slovenský pacient možnosť získať najnovšie informácie a najmodernejšiu liečbu v tejto oblasti?

Informácie získať môže. Teoreticky aj liečbu. Často počuť slová o centralizácii liečby. Možné avizované centrá však trpia otázkou dostatočnosti kapacít. Reálne kritériá, tzv. komplexného onkocentra v európskom meradle na Slovensku nespĺňa nikto. Slovensko, žiaľ, zaostáva aj tu. Opäť si ale nemyslím, že je to nedostatkom zdrojov. Všetko je otázka prístupu.

Aké máte plány s onkologickým centrom? V tomto smere ide vývoj aj technika veľmi dopredu, aby ste dokázali udržať krok?

V Nemocnici AGEL Komárno máme podporu, a to je najdôležitejšie. V investičnom pláne na najbližšie obdobie máme technologický upgrade, teda dokúpenie najnovších inovácií. S tým sekundárne súvisia aj plány skvalitnenia diagnostiky a diagnostických zobrazovacích metód. V radiačnej onkológii sa napr. v procese plánovania liečby už bežne využívajú fúzie tzv. lokalizačného CT (zameriavacieho CT) s MR vyšetrením, alebo PET/CT. Nový upgrade technológie nám poskytne aj väčšie možnosti realizácie špeciálnych ožarovacích techník (napr. extrakraniálna stereotaktická RAT malígnych lézií, metastáz, atď.). I keď terajšou technológiou a kvalitou personálu si s touto výzvou vieme poradiť už aj teraz. Máme napr. i ambíciu školiaceho miesta pre RAT-technikov, ak o to na Slovensku bude záujem. Krátke školenia už u nás absolvovali aj RT-technici z NOÚ Bratislava, či OÚSA Bratislava. Pracovisko navštívil aj personál z iných nemocníc zo Slovenska i Čiech. Taktiež sme prijali nových kolegov - lekárov, aby sme aj personálne pokryli ďalší plánovaný rozvoj onkocentra.

Rádioterapia, resp. radiačná onkológia a s ňou súvisiace odbory sú jednými z najperspektívnejších. Máte dostatok mladých kolegov?

Snažíme sa o to. Dobrých a kvalitných ľudí už v súčasnosti nemáte nikde a nikdy dosť. Okrem toho musíte počítať s tým, že ľudia budú prichádzať i odchádzať. Je to normálne všade, i v zahraničí. Momentálne sme situáciu v počte stabilizovali. Výchova kádrov je však dlhodobejšia záležitosť. Ako sa ale hovorí Ak chcete niečo vyhrať, zabehnite stovku. Ak chcete niečo zažiť, zabehnite maratón. My máme vo svojich radoch aj tých najlepších na svete, čo dokazujú medzinárodné súťaže.

Čo musí mať dobrý onkológ?

Ak by som to chcel povedať veľmi stručne, tak okrem vedomostí, psychologických zručností, klinických skúseností a dostatku času, pomôže veľmi často aj zdravý sedliacky rozum a vidieť aspoň dva až tri kroky vpred. To ale neplatí len o onkológii. Samozrejme, k nezaplateniu je hlavne ľudský prístup ku každému.

 

01 - Modified: 2021-11-15 13:52:47 - Feat.: 0 - Title: Levická nemocnica otvorila moderný urgentný príjem 02 - Modified: 2021-11-15 15:58:02 - Feat.: 0 - Title: November je mesiac povedomia o karcinóme pľúc. U Slovákov je druhou najčastejšou rakovinou
01 - Modified: 2023-05-24 05:00:00 - Feat.: - Title: Východoslovenský onkologický ústav sa bude modernizovať 02 - Modified: 2023-05-20 05:00:00 - Feat.: - Title: Projekt OnkoAsist by mohol byť lacnejší, reálna cena diela je značne nižšia 03 - Modified: 2023-05-17 05:00:00 - Feat.: - Title: Tender na projekt OnkoAsist za takmer jedenásť miliónov eur opäť predĺžili 04 - Modified: 2023-05-15 09:56:55 - Feat.: - Title: Umelá inteligencia: Šetrí čas zdravotníkom, pacientom poradila lepšie. Nahradí lekárov? 05 - Modified: 2023-05-10 12:19:33 - Feat.: - Title: EMA odporučila sedem nových liekov na schválenie. Aj prvú vakcínu proti známemu vírusu
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/rozhovory, menuAlias = rozhovory, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 04:30