Zdravotnícke noviny

Správy

Doc. MUDr.Veronika Vargová, PhD., Ambulancia pediatrickej reumatológie, Detská fakultná nemocnica Košice

Lekársku fakultu úspešne absolvovala v Martine v roku 1987. V roku 1991 atestovala v odbore pediatria, v roku 1996 si urobila nadstavbovú atestáciu z lekárskej imunológiu. V roku 2002 absolvovala atestáciu z reumatológie.

2. júl 2019, 15:59

MUDr. Tomáš Dallos, PhD. Lekár Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

2. júl 2019, 15:57
MUDr. Karim Benhatchi- I. interná klinika UNLP Košice
2. júl 2019, 15:57
MUDr. Otília Osifová, Rádiologické oddelenie - špičková diagnostička v oblasti prsníkovej diagnostiky
2. júl 2019, 15:13
Vedúca rádiologického oddelenia polikliník ProCare Trnavské Mýto a Betliarska
Hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre rádiológiu
 
2. júl 2019, 15:10
MUDr. Piotr Pedowski- Klinika radiológie a zobrazovacích metód UNLP Košice
2. júl 2019, 15:07

MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR

Primár Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku.

2. júl 2019, 15:03
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE - prednosta Rádiologickej kliniky UNM a JLF UK
2. júl 2019, 14:58

​MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ CINRE a intervenčný rádiológ a neurorádiológ Vyštudoval na LF UK v Bratislave.

V roku 2018 spolu so svojím tímom vybudoval Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), ktoré sa zameriava na najmodernejšiu miniinvazívnu liečbu najsmrteľnejších ochorení.

2. júl 2019, 14:58
Primárka Detského a novorodeneckého oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce
Hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre pediatriu
 
2. júl 2019, 14:56

Stránky