Zdravotnícke noviny

Správy

Návrh novely zákona 581/2004 o zdravotných poisťovniach, ktorým chcel Viliam Novotný (SDKÚ-DS) na 14. schôdzi Národnej rady SR presadiť zmeny v zoznamoch pacientov, čakajúcich na odkladnú zdravotnú starostlivosť, 75 vládni poslanci bez akejkoľvek diskusie zdržaním sa pri hlasovaní neposunuli ani do druhého čítania. V poradovníkoch je takmer 20 000 pacientov.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Banskobystrickom kraji sa už dlhší čas boria s problémami s úhradami výkonov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Poisťovňa im neraz vôbec alebo čiastočne nezaplatí výkony indikované lekárom.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Samospráva investovala vlani do svojich stratových zdravotníckych zariadení vyše pol milióna eur. Nemocnice s poliklinikou v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dosiahli vlani stratu 799 000 eur. Na porovnanie - v roku 2011 to bola strata až 2,214 mil. eur.

21. február 2013, 13:29
ZdN

Európska lieková agentúra (EMA) začala prehodnocovať bezpečnosť lieku Diane-35, výsledky budú známe v polovici mája tohto roka. Pacientkam, ktoré liek užívajú, však Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) neodporúča samovoľne ukončiť liečbu. „Prehodnocovanie užívania lieku sa začína na podnet francúzskej liekovej agentúry (ANSM), ktorá na konci januára oznámila pozastavenie užívania lieku Diane-35, ku ktorému by malo dôjsť v priebehu nasledujúcich troch mesiacov,“ napísal na svojom webe ŠÚKL.

21. február 2013, 13:29
TASR

Verejne prezentované termíny tretieho zvýšenia miezd nemocničných lekárov, rozdeleného na dve etapy od 1. januára 2014 a o rok neskôr ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v každom prípade dodrží. Vyhlásila to v súvislosti s letákmi, ktoré sa objavili v košickej univerzitnej nemocnici a týkali sa prípadných hromadných odmietnutí lekárov nastúpiť do služieb.

21. február 2013, 00:00
ZdN

Pre lekárov najspornejší bod novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch, ktorým sa rušila vzájomná povinnosť zdravotnej poisťovne a všeobecných lekárov uzatvoriť zmluvu, navrhla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská 5. februára podvečer tesne pred hlasovaním v parlamente na jeho 14. schôdzi stiahnuť.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Od aprílovej kategorizácie by sa doplatky za lieky, vydávané na recept, mali výraznejšie meniť v prospech pacientov aj vďaka tomu, že sa v tvorbe cien prejaví novelizovaná vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá mení spôsob klastrovania liekov.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Po ako tak urovnanom spore odborov a nemocnice v Žiline sa môžu stať novými ohniskami napätia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch, kde zástupcovia Lekárskeho odborového združenia ťažko hľadajú spoločnú reč s vedeniami.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Pre možné vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, s ktorým vláda uvažuje pri vytvorení unitárneho systému zdravotného poistenia, sa vlastník Union zp holandská spoločnosť Achmea rozhodla pre ďalšiu arbitráž so Slovenskom.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne otvorila zrekonštruované rtg. pracovisko. Vybavené je novým digitálnym röntgenovým prístrojom, ako aj zariadením umožňujúcim prenášať obraz na vyššie pracoviská na konzultáciu s odborníkmi. Prístroj patrí medzi najmodernejšie, ktoré využívajú systém bezfilmovej technológie. Prínosom je vysoká kvalita obrazu a úspora viac ako 100 000 eur ročne, ktoré by stál nákup filmov do klasických röntgenov. Výhodou okrem nižšej radiačnej záťaže a archivácie dát v digitálnej podobe je tiež prístup k nim na jednotlivých oddeleniach a odborných ambulanciách nemocnice.

14. február 2013, 13:29
ZdN

Stránky