Zdravotnícke noviny

Diskusia

Podľa štúdie KPMG majú najtransparentnejšie systémy zdravotnej starostlivosti severské krajiny – Dánsko, Fínsko, Švédsko a Nórsko
29. jún 2017, 08:18
Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku
Tento vtip koluje na internete, ale je na ňom kus pravdy
29. jún 2017, 08:12
MUDr. Jana Bendová
Ako sa u nás podporuje veda: človek, ktorý pracuje na projekte 3D medicínskej technológie šesť mesiacov, na projekte, ktorý pomôže nielen pacientom, ale uľahčí aj prácu lekárom pri operácii a ktorý by, mimochodom, uspel aj vo svete, dostane od nášho štátu košom
29. jún 2017, 08:09
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Problémy s kvalifikovanou a schopnou pracovnou silou na Slovensku sú dnes známe azda vo všetkých odvetviach
28. jún 2017, 08:56
MUC. Ján Šoltés, LF UPJŠ Košice
Do konca októbra majú všetci zdravotníci povinnosť podať žiadosť o vydanie elektronického preukazu
28. jún 2017, 08:53
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Najnižší odvod za poistenca štátu, nedofinancované zdravotníctvo, zvýšené náklady na chod ambulancií bez finančného krytia zo zdravotných poisťovní, zavedenie ďalších sankcií a pokút voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti... aj to sú hrozby, ktoré môžu zapríčiniť kolaps ambulantného sektora.
28. jún 2017, 08:18
MUDr. Marián Šóth, prezident ASL SR
To je nič, to len médiá strašia.
28. jún 2017, 08:12
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Prečítal som si túto správu: „Štátny rozpočet počítal vlani s rezervou pre zdravotníctvo na krytie rizika horšieho hospodárenia nemocníc vo výške 50 miliónov eur. Ako poukázala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, až 47 miliónov sa nakoniec použilo inak, prevažne mimo zdravotníctva, napriek tomu, že nemocnice skutočne hospodárili horšie.“
21. jún 2017, 13:30
MUDr. Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva
Je participácia pacientov na zdravotnej starostlivosti, napríklad v podobe poplatkov za objednanie alebo spoluúčasť v zdravotnom poistení, dobrá alebo zlá?
21. jún 2017, 13:26
Jozef Mathia, investičný manažér Penty pre polikliniky a nemocnice
Nie všetko štátne je zlé a nie všetko súkromné je ideálne
21. jún 2017, 13:23
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Stránky