Zdravotnícke noviny

Diskusia

Pre uplatnenie novelizovaných pravidiel by nemalo byť rozhodujúce, či sestra pracuje v ambulancii alebo v nemocnici.
27. február 2019, 12:27
Ivan Humeník, Michal Kočiš, h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., www.hhpartners.eu
Ministerka zdravotníctva sa riadne prerátala, keď sľúbila, že zvýšenie miezd o 10 % sa bude týkať všetkých sestier, a to aj tých, ktoré pracujú v ambulantných zdravotníckych zariadeniach.
26. február 2019, 16:02
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. člen Rady a člen Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, riaditeľ kancelárie komory
Som si vedomá, že nie som volená, som menovaná ministrom.
19. február 2019, 16:59
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
5. februára 2019 poslal nový rektor Univerzity Komenského spolu so štyrmi dekanmi lekárskych fakúlt otvorený list ministerke zdravotníctva, ktorý sa týka výberu prednostov univerzitných nemocníc.
14. február 2019, 13:23
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Je škoda, že Tomáš Drucker nemôže verejnosti skladať účty za celé štvorročné funkčné obdobie, ale pôsobenie súčasnej ministerky vnímam ako pokračovanie v jeho práci, čo je v princípe pozitívom
13. február 2019, 15:37
Dušan Zachar, INEKO
V najbližších rokoch bude naším zámerom zvýšiť zdravotné povedomie verejnosti o infekčných ochoreniach, užívaní antibiotík, znížiť incidenciu nozokomiálnych nákaz a zlepšiť Národný imunizačný program SR. 
13. február 2019, 15:23
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
Nevyhnutnosť dopracovania a prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti ako konsenzu oboch ministerstiev dobre ilustruje nedávna skúsenosť.
13. február 2019, 13:32
PhDr. Zuzana Fabianová, predsedníčka Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbor ošetrovateľstvo
V druhej polovici 90-tych rokov boli vo verejnosti dosť populárne „Listy premiérovi“, ktoré písal a publikoval humorista Rasťo Piško. Svojským humorom v nich glosoval aktuálne politické dianie tej doby.
11. február 2019, 09:22
Robert Mamrilla, poradca podpredsedu Výboru pre zdravotníctvo NR SR Alana Sucháneka
 Rezidentský program je najschodnejšia cesta, ako sa dostať k atestácii zo všeobecného lekárstva.
5. február 2019, 12:43
MUDr. Miriam Zajacová, všeobecná lekárka pre dospelých
V oblasti liekov sa na Slovensku otvorilo viacero tém, ktoré súvisia s postupnou modernizáciou liekovej politiky štátu. 
29. január 2019, 10:18
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka ŠÚKL

Stránky