Zdravotnícke noviny

Diskusia

Dnes je zrejmé, že nemocnice potrebujú dofinancovať
9. apríl 2019, 10:18
MUDr. Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska
Pred niekoľkými dňami sme sa snažili informovať o kubánskom lieku.
2. apríl 2019, 07:52
Jana Andelová, ZdN
Dvojročné putovanie s malým dievčatkom s výmennými lístkami na pľúcne, na RTG, k imunológovi a ďalším špecialistom, prerušené diagnostickým pobytom v detskom liečebnom ústave, prinieslo záver – bez nálezu. 
2. apríl 2019, 07:50
Monika Toporcerová, ZdN
Zdravotnícke noviny č. 10 sa venovali kubánskemu lieku na diabetickú nohu Heberprot-P
28. marec 2019, 14:18
MUDr. Rudolf Zajac
Dlhodobá starostlivosť je kombináciou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
28. marec 2019, 14:03
MUDr. Peter Ottinger
Obočie dvíha aj hodnotenie dostupnosti lôžok v opatrovateľských zariadeniach a zariadeniach pre seniorov.
 
20. marec 2019, 12:42
Ing. Martin Vlachynský, analytik INESS
Nie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám stúpla mzda o 10 – 16 % tak, ako to uviedlo MZ
20. marec 2019, 12:37
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.je prezidentka SKSaPA
Možnosť vyjadrovať sa o pomeroch v zdravotníckom zariadení naráža aj na inštitút povinnej mlčanlivosti
19. marec 2019, 15:35
Ivan Humeník, Miriam Tipanová, h&h PARTNERS advokátska kancelária (hhpartners.eu, medipravnik.sk)
Pre poskytovateľov ZZS bude zriadenie nových posádok RZP-S znamenať veľkú výzvu
15. marec 2019, 13:48
PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu
7. marec 2019, 13:53
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Stránky