MUDr. Ján Šuba, primár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
StoryEditor

Detská psychiatria: MUDr. Ján Šuba, MPH

06.07.2022, 10:50

primár na Klinike detskej psychiatrie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

Detský psychiater, pediater. Od roku 2002 pracuje na Klinike detskej psychiatrie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave vo funkcii primára. V predchádzajúcom období pracoval ako odborný asistent na KDP LF UK a NÚDCH a v rokoch 2000 až 2002 ako primár Oddelenia pre deti a dorast PNPP v Pezinku.

Do okruhu jeho odborných záujmov patria viaceré psychické poruchy u detí a adolescentov – neurovývinové poruchy – poruchy autistického spektra, ADHD, úzkostné poruchy – panická a obsedantne kompulzívna porucha a schizofrénia a bipolárna porucha so začiatkom v detstve. Viac ako 15 rokov bol predsedom Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SLS).

Desať rokov bol hlavným odborníkom pre odbor detská psychiatria MZ SR (do r. 2017). Je organizátorom a spoluorganizátorom domácich odborných akcií a partnerských podujatí v Českej republike. Prednáša na Pedagogickej fakulte UK a Katedre psychológie FiF UK. Je spoluautorom dvoch odborných monografií – Kapitoly o schizofrénii (editor prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.), Bipolárna porucha (editor MUDr. Vavrušová, PhD).

Je spoluautorom učebných textov pre študentov LF UK v Bratislave: Detská a dorastová psychiatria v učebnici Dorastového lekárstva (editor prof. MUDr. J. Kresánek, prof. MUDr. K. Furková), spoluautorom pedopsychiatrickej kapitoly v učebnici Špeciálna psychiatria (editor prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.), spoluautorom pedopsychiatrickej kapitoly v učebnici Pediatria (editor prof. Šašinka, DrSc. a kolektív, 2019). Je členom redakčnej rady časopisu Pediatria pre prax.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/top-lekari, menuAlias = top-lekari, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
08. jún 2023 01:17