Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
StoryEditor

Hematológia: MUDr. Marcela Skraková

29.06.2021, 21:16
Autor:
HNHN

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB Bratislava, zástupca prednostu- po absolvovaní Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1979 pracovala v rokoch 1980-1985 v NsP Bezručova ako sekundárna lekárka Detského oddelenia, a neskôr, po kvalifikačnej atestácii I. stupňa v r. 1983 ako obvodný pediater Územnej polikliniky v zdravotnom stredisku Petržalka. V roku 1985 začala pracovať v odbore hematológia a transfúziológia (HaT) ako samostatne pracujúci lekár. Po absolvovaní atestácie v odbore hematológia a transfúziológia v roku 1989 pracovala ako ordinár hematologicko-transfúziologického oddelenia v Nemocnici akademika L. Dérera v Bratislave.

V roku 1997 bola poverená vybudovaním a vedením Hematologicko-transfúziologického oddelenia v NsP sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Dňa 1. júla 1997 bola menovaná do funkcie primára HTO NsP sv. Cyrila a Metoda Petržalka. Zaviedla ambulantnú hematologickú starostlivosť pre pacientov s hematologickými diagnózami a konziliárnu činnosť pre všetky kliniky a oddelenia nemocnice. Vybudovala plne funkčné hematologické laboratórium. V tomto období získala transfúziologická časť HTO ako jedna z prvých na Slovensku súhlas Ministerstva zdravotníctva SR na prípravu transfúznych liekov, a to na základe inšpekcie Štátneho ústavu kontroly liečiv a súhlas na vývoz plazmy čerstvo zmrazenej do zahraničia na základe medzinárodného auditu.

V roku 2003, po presťahovaní KHaT LF UK do Nemocnice sv. CaM, pôsobila ako primárka Laboratórno-diagnostického oddelenia a oddelenia transfúziológie KHaT .  V súčasnosti vykonáva funkciu zástupcu prednostu KHaT LF UK, SZU a UNB laboratórno-diagnostického oddelenia a špeciálnej transfúziológie.

MUDr. Marcela Skraková je profesionálne vysoko erudovanou a organizačne veľmi zdatnou pracovníčkou v odbore hematológie a transfúziológie. Okrem klinickej praxe je uznávaná ako špecialista v danom odbore:

  • Vybudovala vynikajúce hematologicko-transfúziologické odd. v novo otvorenej nemocnici v Petržalke. Po etablovaní KHaT v tejto nemocnici, so zvyšujúcimi sa potrebami Kliniky hematológie a transfúziológie MUDr. M. Skraková významnou mierou prispela k modernizácii úseku laboratórnej diagnostiky, zabezpečila vysokú úroveň prístrojového vybavenia a bola zárukou vysokej kvalifikovanosti a odbornosti personálneho obsadenia. Prispela k zavedeniu nových a progresívnych diagnostických metód využívaných pre diagnostiku leukémií, vrodených krvácavých ochorení a trombofilných stavov, ako aj pre transplantačný program pracoviska.
  • Veľmi efektívne spolupracovala pri budovaní Národného registra darcov kostnej drene
    a vybudovala excelentné HLA laboratórium pre vyhľadávanie kompatibilných darcov krvotvorných buniek, ktoré sú napojené na medzinárodné registre darcov kostnej drene.
  • Prispela aj k vybudovaniu úseku špeciálnej transfúziológie, vrátane prístrojového vybavenia aferetickej jednotky (krvinkové separátory).
  • So značným osobným nasadením zabezpečila modernizáciu úseku  kryokonzervácie a skladovania kmeňových krvotvorných buniek z periférnej krvi a kostnej drene pre účely transplantácií pri hematologických malignitách.

MUDr. M. Skraková je významnou osobnosťou nášho odboru. Okrem vysokej odbornosti obdiv
si zaslúži jej usilovnosť, húževnatosť a pracovný entuziazmus, ale aj jej vynikajúce ľudské vlastnosti, čestnosť, férovosť a schopnosť zjednocovať kolektív hematológov v prospech ďalšieho rozvoja odboru. MUDr. Marcela Skraková je láskavou manželkou , matkou dvoch detí a obľúbenou babkou dvoch vnúčat.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/top-lekari, menuAlias = top-lekari, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
31. máj 2023 19:02