Tento vírus ovplyvňuje pečeň. Z dlhodobého hľadiska môže hepatitída B spôsobiť cirhózu, rakovinu pečene a smrť. Jedným z príznakov hepatitídy je žltačka, stav, pri ktorom koža začne žltnúť.Wikimedia Commons
StoryEditor

Infektológ: Hepatitídam predchádzame najmä očkovaním. To je však obmedzené

28.07.2021, 12:00
Autor:
kš, redkš, red
Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. WHO vydala (koncom júna) vôbec prvé globálne pokyny pre validáciu eliminácie vírusových hepatitíd B a C v jednotlivých krajinách. Na svete zomiera ročne v súvislosti s týmto ochorením 1,4 milióna ľudí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila pred jedenástimi rokmi 28. júl za Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day) a odvtedy si ho každý rok pripomíname. Práve v tento deň sa totiž v roku 1925 narodil americký lekár Baruch Blumberg, ktorý odhalil vírus hepatítídy B a podieľal sa aj na vývoji vakcíny proti tejto chorobe.

WHO taktiež vydala (koncom júna) vôbec prvé globálne pokyny pre validáciu eliminácie vírusových hepatitíd B a C v jednotlivých krajinách.

Motivácia a rýchle kroky

Nové usmernenie WHO pre validáciu vírusovej hepatitídy B a C predstavuje prvé, stále globálne usmernenie pre krajiny, ktoré sa snažia potvrdiť elimináciu infekcie vírusom hepatitídy B (HBV) a/alebo vírusom hepatitídy C (HCV) ako problému verejného zdravia.

„Toto usmernenie má motivovať krajiny, aby podnikli rýchle a vhodné kroky na elimináciu vírusovej hepatitídy. Je tiež dôležité, aby proces validácie bol vedený a riadený krajinami. Medzi jednotlivými krajinami existujú významné rozdiely v ich epidémiách hepatitídy B a C, “ uviedla Dr. Meg Doherty, riaditeľka Globálnych programov HIV, hepatitídy a sexuálne prenosných infekcií WHO. 

Už v roku 2016 vyzvala WHO krajiny sveta, aby urýchlene prijali opatrenia na zlepšenie poznatkov o vírusovej hepatitíde a rozvíjali služby na uľahčenie prístupu k diagnostike a liečbe tejto choroby. Jej globálna stratégia poskytla počiatočný plán eliminácie vírusovej hepatitídy ako problému verejného zdravia do roku 2030, a to 90 percentné zníženie incidencie a 65 percentné zníženie úmrtnosti do roku 2030.

Najnovšie usmernenie WHO však poskytuje krajinám podklad na meranie ich úsilia pri znižovaní nových infekcií hepatitídy B a C, úmrtí na cirhózu a rakovinu pečene. Patria sem napríklad preventívne intervencie, ako je očkovanie detí a aj ich očkovanie proti hepatitíde B, testovanie a liečba HBV/HCV...

Krajinám sa odporúča, aby usilovali o elimináciu vírusovej hepatitídy B aj C spoločne, môžu sa však rozhodnúť samostatne a požiadať o jednu zo štyroch možností certifikácie. WHO už má integrovaný prístup k eliminácii prenosu vírusu HIV, syfilisu a hepatitídy B z matky na dieťa, ktorý spoločne propagovali Panamerická zdravotnícka organizácia a regionálny úrad pre región západného Tichého oceánu. WHO má tiež stratégie a ciele na elimináciu alebo eradikáciu ďalších 30 chorôb.

V roku 2019 sa hlavné hepatologické spoločnosti zhodli na tom, že je naliehavo potrebné zjednodušiť testovanie na vírusové hepatitídy a ich prepojenie s liečbou.

Ako sa uvádza na stránke spoločnosti janssen.com, vírusové hepatitídy, čiže vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene, nazývané aj žltačka, sú rozšírené. V súčasnosti postihujú asi 325 miliónov ľudí. Na celom svete zomiera ročne v súvislosti s týmto ochorením 1,4 milióna ľudí. 

Všetko o hepatitíde

Základné otázky o hepatitíde zodpovedal infektológ zo zvolenskej nemocnice, MUDr. Ladislav Lužinský.

Agel SK

Ako sa hepatitída šíri?

Všeobecne sa hepatitídy (žltačky) šíria „špinavými rukami,“  nechráneným pohlavným stykom s infikovanou osobou, použitými injekčnými ihlami narkomanov, počas tehotenstva prenosom na plod. V minulosti bol zriedkavý prenos počas hemodialýzy  a transplantácií orgánov.

Ktorá je najnebezpečnejšia?

Najnebezpečnejšie sú hepatitídy prechádzajúce do fibrózy, cirhózy až karcinómu pečene (HBV, HCV). Hepatitídam predchádzame najmä vakcináciou. Proti hepatitíde typu A, B simultánnou vakcínou alebo kombinovanou vakcínou proti obom typom vírusu súčasne (Twinrix). Vakcíny proti ostatným typom hepatitíd nie sú dostupné.

Hyperimúnny imunoglobulín sa podáva novorodencom infikovaných matiek, po poranení neimúnnej osoby injekčnou ihlou, predmetom kontaminovaným krvou osôb s HBV, po transplantácii u osôb chronicky infikovaných vírusom HBV.

Ako sa môžeme chrániť?

Prevencia a ochrana pred hepatitídami je vyvarovať sa vyššie uvedeným príčinám získania infekcie. V súčasnej dobe je dostupné očkovanie len proti  HAV a HBV.

Ako často sa s touto diagnózou stretávate? Narastá počet pacientov?

Naša ambulancia nie je špecializovaná na dispenzár a liečbu pacientov s hepatitídami. V blízkosti Zvolena sú pracoviská, kde sa tejto diagnóze venujú na vysokej odbornej úrovni už desaťročia. Ide o Internú kliniku s hepatologickou ambulanciou a Oddelenie infektológie vo FNsP F.D.Roosevelta. Aj transplantačné centrum pečene je vo FNsP F.D.R. Záchyt nových ochorení na našej ambulancii je asi desať pacientov ročne.

Aké sú príznaky hepatitídy?

Po uplynutí inkubačnej doby prebieha ochorenie spravidla v troch fázach. Rozlišujeme štádium prodromálnych príznakov, vlastné ochorenie a štádium rekonvalescencie/zotavenia. V prvej fáze môžu byť príznaky chrípkové, ako napríklad zvýšená teplota, horúčka, bolesti hlavy, svalov, únava, malátnosť, nádcha, kašeľ, zápal spojiviek (najčastejšie pri HAV).

Kĺbové príznaky (bolesť, opuch, začervenanie, hlavne malé kĺby, často u HBV). Gastrointestinálne príznaky (nechutenstvo, nauzea, zvracanie, hnačka, nafukovanie, tupá tlaková bolesť v pravom podrebrí). Kožné príznaky (koprivka, purpura, hlavne u HBV) i nervové príznaky (zriedkavé sú bolesti hlavy, stuhnutosť šije, príznaky zápalu nervu/nervov).

Ako prebiehajú ďalšie fázy ochorenia?

V druhej fáze sa vystupňujú vyššie uvedené príznaky, môžu nastať zažívacie ťažkosti, ožltnutie kože rôznej intenzity (hlavne pri HAV), tmavý moč (ako čierne pivo), svetlá stolica. Môže byť zväčšená pečeň alebo slezina. Charakteristické je zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, žlčových farbív a iných biochemických parametrov vyšetrených v krvi.

Tretia fáza nastupuje po ústupe ožltnutia a známok zápalu pečene. Pretrváva malátnosť, únava, biochemické známky poškodenia pečene. Toto štádium je individuálne rôzne dlhé. Niekedy sa po normalizácii pečeňových testov a klinického stavu príznaky opakujú. Lekár musí odlíšiť opakovanie ochorenia od infekcie iným vírusom žltačky.

Podľa klinického priebehu môže žltačka prebiehať bez príznakov (asymptomatická forma). Rozpoznanie ochorenia je možné len vyšetrením krvi. Takýto priebeh je častý pri HCV. Forma bez ožltnutia, ale so subjektívnymi ťažkosťami a pozitívnymi laboratórnymi testami sa najčastejšie pozoruje pri HAV.

Aké sú komplikácie  a následky prekonania hepatitídy?

Komplikácie môžu byť zápal podžalúdkovej žľazy, zápal žlčníka, srdcového svalu, chudokrvnosť. Našťastie sa vyskytujú zriedkavo. Najčastejšie následky sú únava, slabá výkonnosť, nespavosť, poruchy sústredenia, depresia, nechutenstvo, plynatosť, tlaky v pravom podrebrí. Pretrvávanie zvýšeného žlčového farbiva v sére (bilirubín) pri normálnych ostatných výsledkoch.

Prechod do chronického štádia je najmä po prekonaní hepatitíd  typu HBV, HDV a HCV. Chronická hepatitída môže prejsť do štádia cirhózy s možným prechodom do hepatocelulárneho karcinómu.

Aká je diagnostika?

Diagnostika je hlavne laboratórna (biochemické vyšetrenie a zrážanlivosť krvi). Veľmi dôležitý je podrobný odber anamnézy, klinický obraz, výsledky pomocných vyšetrovacích metodík (ultrazvuk, CT, MR, gastrofibroskopia, punkcia a cytologické vyšetrenie pečeňového tkaniva) a ich interpretácia.

A liečba?

Špecifická  antivírusová liečba sa nevykonáva. Základom je symptomatická liečba (lieky proti zvracaniu, hydratácia) a pečeň šetriaca diéta. Odporúča sa ľahká a pestrá strava z kvalitných surovín, s vylúčením dráždivých a zle tolerovaných pokrmov (korenistá, nafukujúca strava a pod.). V akútnom období sa znižuje prívod tukov, úplne musíme vylúčiť prepalované tuky (pečené a vyprážané jedlá). Abstinencia alkoholu je minimálne šesť mesiacov od normalizácie pečeňových biochemických testov.

Vyradia sa pečeň poškodzujúce lieky. Vhodné sú vitamíny B, C a K. Kortikosteroidy sa podávajú výnimočne. Hospitalizácia býva nariadená už pri podozrení na akútnu vírusovú hepatitídu, najmä z epidemiologických dôvodov. Liečba chronických hepatitíd je uskutočňovaná v hepatolgických alebo infektologických ambulanciách kliník.

Hepatitída v skratke

 • je to vírusové infekčné ochorenie pečeňových buniek (pečene), ktoré následkom zápalového procesu odumierajú (dochádza k nekróze)
 • vyvolávajúce vírusy sa prenášajú kvapôčkovou nákazou, alebo krvnou cestou a pohlavným stykom.
 • hepatitídy sú závažným zdravotníckym problémom. Akútne i chronické formy sú celosvetovo príčinou významnej chorobnosti a úmrtnosti
 • akútne vírusové infekcie spôsobia ročne jeden až dva milióny úmrtí. Pri niektorých typoch je možný aj chronický priebeh, a to chronická hepatitída a pečeňová cirhóza. Táto nezriedka končí ako hepatocelulárny karcinóm
 • hepatitídy typu A a E neprechádzajú do chronického štádia
 • najťažšia forma akútnej hepatitídy (tzv. fulminantná forma) končí rýchlym zlyhaním pečeňových  funkcií a úmrtím pacienta.
 • zákerný priebeh má hepatitída typu C. Je často bezpríznakový a prechádza aj do štádia rakoviny pečene

Aké typy poznáme

 • Hepatitída typu A (HAV): nazývaná aj „choroba špinavých rúk“ vzniká konzumáciou jedla, alebo tekutín kontaminovaných vírusom preneseným zo stolice rukami chorého
 • Hepatitída typu B (HBV): prenáša sa kontamináciou telesnými tekutinami, sexom bez ochrany, spoločne používanými ihlami narkomanov, piercingom, tetovaním, z chorej osoby, pri pôrode na plod (vertikálne od matky), horizontálne v rodinnom či detskom kolektíve. HBV často prechádza do chronickej fázy (5 až 10%)
 • Hepatitída typu C (HCV): infikovanie kontaminovanou krvou, ihlami narkomanov, sexuálnym stykom. Prenos z matky na dieťa je vzácny. Vírus sa nevyskytuje v materskom mlieku. Hepatocelulárny karcinóm vzniká pri jednom až štyroch percentách chorých s pečeňovou cirhózou. U pacientov bez cirhózy je výskyt rakoviny výnimočný. HCV prebieha často bezpríznakovo. V rozvinutých štátoch sveta je vírus zodpovedný za 70% chronických hepatitíd, 40% cirhóz a 60% hepatocelulárnych karcinómov
 • Hepatitída typu D (HDV): má priebeh ako HBV. Vírus sa nemnoží bez prítomnosti vírusu HBV. Vždy sú prítomné známky súčasnej HBV infekcie
 • Hepatitída typu E (HEV): prenos z gravidných žien na plod, rovnakým spôsobom ako HAV.
 • Hepatitída typu G (HGV): prenos predovšetkým parenterálnou cestou, teda krvou. Častý bol výskyt u hemofilikov, hemodializovaných jedincoch a intravenóznych narkomanov, pravdepodobne aj po pohlavnom styku

Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen

 

01 - Modified: 2023-06-28 05:00:00 - Feat.: - Title: WHO: Takmer 36 miliónov ľudí v Európe môže mať dlhodobé následky covidu 02 - Modified: 2023-06-12 05:00:00 - Feat.: - Title: WHO: Slovensko nedostatočne využíva možnosti, ktoré ponúkajú zdravotnícke dáta 03 - Modified: 2023-06-08 14:39:58 - Feat.: - Title: Železnice Slovenskej republiky predĺžia nájom vo zvolenskej poliklinike pre Agel 04 - Modified: 2023-05-28 10:00:00 - Feat.: - Title: Pozitívny trend sa v posledných dvoch rokoch zastavil, počet fajčiarov na Slovensku vlani stúpol 05 - Modified: 2023-05-20 15:47:44 - Feat.: - Title: Zápalové ochorenie srdcového svalu u novorodencov v Anglicku spôsobil známy vírus
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
27. september 2023 19:07