Testovanie žiakov na školáchIlustračná snímka TASR/P. Neubauer
StoryEditor

Školské zdravotné sestry by mali pracovať v materských a základných školách

06.06.2021, 15:00
Autor:
(mt)(mt)TASRTASR
Návrh na vytvorenie novej pracovnej kategórie je už v parlamente. Vyvolal množstvo otáznikov, či je realizovateľný

Sestry by mohli pracovať na nových pracovných pozíciách v materských a základných školách. Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorú do parlamentu predložila skupina koaličných poslankýň, navrhuje zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca - školská zdravotná sestra.

Školská zdravotná sestra by mala najmä posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, ako aj poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť a mať na starosti prevenciu. Má tiež viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nie je proti návrhu skupiny poslankýň zriadiť v školách inštitút školskej sestry. Ako upozornil riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober, problémom môže byť personálne zabezpečenie škôl školskými sestrami. V systéme zdravotnej starostlivosti chýba 14-tisíc sestier.

Školská sestra môže zohrať významnú úlohu v oblasti prevencie chorôb. Môže prispieť k budovaniu správneho postoja žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu. „Úlohy a činnosti školskej sestry by mali byť zadefinované na základe vzdelania, ktoré je orientované na starostlivosť o chorých, ale aj na prevenciu ochorení a edukáciu detí v zdraví aj chorobe. Práve tu môžeme využiť potenciál vysokoškolského vzdelávania sestier. Musí ísť o registrovanú sestru alebo pôrodnú asistentku, ktorej vzdelanie je regulované a uznávané v celej EÚ. Pôsobenie školskej sestry sa nezaobíde bez finančného zabezpečenia,“ spresnil Kober.

Personálne zabezpečenie škôl školskými sestrami však môže byť v súčasnej dobe pre množstvo chýbajúcich sestier problém. Podľa SK SaPA by však o výkon takejto pozície zo strany sestier bol záujem. „Sestry už teraz hľadajú nové možnosti uplatnenia svojho vzdelania a kompetencií. Mnohé sú unavené a vyhorené aj v dôsledku pandémie a možnosť svojho pôsobenia v školských zariadeniach by mnohé uvítali. Išlo by o inú prácu, menej fyzicky aj psychicky náročnú. O takúto prácu by mali záujem aj sestry, ktoré sú na rodičovských dovolenkách a starostlivosť o rodinu im neumožňuje návrat do nepretržitej prevádzky v nemocniciach,“ vymenoval Kober.

Využitie by na školách našli podľa neho aj staršie skúsené sestry, pre ktoré je fyzicky náročná práca v nemocnici veľkou záťažou. Nedostatok sestier sa však musí podľa Kobera riešiť systémovými zmenami.

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb považuje vznik novej kategórie - školská zdravotná sestra - za absolútne neprijateľný.

Nedostatky

„Už viac rokov evidujeme akútny nedostatok zdravotníckeho personálu, vrátane sestier  na celom Slovensku, ale aj globálne v celej Európe. Pandémia ochorenia COVID-19 predmetný problém ešte zvýraznila a potreba riešiť tento stav sa javí ako najvyššia priorita rezortu zdravotníctva, ale aj spoločnosti. Zámerom rezortu je riešiť nedostatok personálu v prvom rade v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach a určite nemá záujem vyrábať si ďalší, momentálne neriešiteľný problém,“ upozornil predseda zväzu Anton Szalay.

Pripomenul, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek je na úrovni 47 rokov, vo veku pod 35 rokov je 15 percent sestier. Nad 60 rokov a v dôchodkovom veku aktuálne pracuje 12 percent sestier a pôrodných asistentiek.

„Podľa nám dostupných informácií v roku 2019 v rezorte zdravotníctva chýbalo 3 074 sestier (z toho v ambulanciách 1 762 sestier), čo predstavuje 9 percent deficit oproti minimálnym personálnym požiadavkám.  Podľa predikcie štatistického zisťovania z roku 2019, sa situácia v roku 2025 ešte zhorší, kde sa predpokladá, že bude chýbať až  14,9  percent sestier. Celkovo bude v roku 2025 chýbať v rezorte 12 178 zdravotníckych pracovníkov, čo je takmer násobok nedostatku v roku 2019. Podobná situácia je aj v zariadeniach sociálnych služieb, alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ upozornil Szalay.

Má výhrady aj k tomu, že predkladateľky sa v návrhu nezaoberajú, akým spôsobom a kto bude hradiť výkony školských sestier, keďže majú vykonávať zdravotnú/ošetrovateľskú starostlivosť, akým systémom budú odmeňované tieto sestry a kto ich bude platiť.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
31. máj 2023 23:23