Je jedným z najväčších spúšťačov tohto syndrómu.Pixabay (Ilustračná snímka)
StoryEditor

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia. Odborníci navrhli riešenia

08.03.2022, 14:00
Autor:
redred
Podľa Slovenskej obezitologickej asociácie chýbajú u nás dáta aj úhrady liečby zdravotnými poisťovňami. Pre zlepšenie manažmentu pacienta s obezitou odborníci definovali bariéry a ponúkli riešenia.

Pacienti s obezitou vyhľadávajú rôzne možnosti redukcie telesnej hmotnosti, okrem pohybu sú to rôzne diéty a výživové doplnky.

Odborníci upozorňujú, že obezita je chronické ochorenie a pacient s touto diagnózou patrí do rúk lekára.

Slovenská obezitologická asociácia (SOA) vyzýva k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami.

„S podporou odbornej verejnosti, výskumných inštitúcií, inštitúcií zaoberajúcich sa verejným zdravím spoločnosti a s pacientskou organizáciou sa SOA usiluje zabrániť stigmatizácii obezity a vytvárať predpoklady pre komplexný multidisciplinárny manažment pacientov s obezitou,“ uviedla asociácia vo svojom stanovisku.

Špecialisti na výskum, prevenciu a liečbu obezity definovali legislatívne, ekonomické, administratívne a ďalšie bariéry, ktoré na Slovensku bránia zlepšeniu komplexnej starostlivosti o pacienta s obezitou.

Vytvorili  odporúčania pre zavedenie konkrétnych krokov pre multidisciplinárny manažment obezity v praxi. „Ďalšími stredne a dlhodobými cieľmi sú zavedenie systému kontinuálneho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti a aplikácia odporúčaní do praxe,“ spresnili zástupcovia Slovenskej obezitologickej asociácie.

Výzva

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy.

Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi dve miliardy ľudí, predpokladá sa, že približne 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

„Žijeme v spoločnosti, kde sú najlepšie dostupné lacné, vysoko-kalorické, nezdravé jedlá a súčasne nám náš životný štýl a spôsob práce neumožňuje dostatočnú pohybovú aktivitu, čo má za následok nadmerný prírastok hmotnosti.

Obezita neprichádza len zavinením jednotlivca, na jej vzniku za významne podieľa aj prostredie a spoločnosť, ktorá ho vytvára. Preto je nevyhnutné, aby sa do riešenia obezity ako globálneho problému zapojila nielen odborná verejnosť, ale aj kľúčoví predstavitelia vlád, inštitúcie na ochranu a podporu verejného zdravia, producenti a distribútori potravín, ale aj bezprostredné okolie pacienta s obezitou“ objasnil prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, člen výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie.

Riešenia

Podľa Slovenskej obezitologickej asociácie, na Slovensku chýbajú dáta aj úhrady liečby zdravotnými poisťovňami.

Pre plánovanie a rozvoj zdravotnej politiky, ale aj pre zlepšenie manažmentu pacienta s obezitou odborníci definovali bariéry a navrhujú tieto riešenia:

  • povinnosť všeobecného lekára hlásiť na NCZI informácie o výskyte obezity u pacientov
  • priradenie špecializovaných ambulancií k ambulanciám lekárov prvého kontaktu
  • zmena pravidiel dispenzárnej starostlivosti o pacientov s obezitou
  • úhrada/čiastočná úhrada farmakoterapie a kúpeľnej liečby
  • úhrada výkonov bariatrickej/metabolickej chirurgie nad rámec objemu objednaných výkonov jednotlivých nemocníc
  • vytvorenie registra pacientov s obezitou a registra pacientov po bariatrickej/metabolickej chirurgii   
  • vzdelávanie lekárov - na novú špecializáciu obezitológia, ktorá aktuálne na Slovensku chýba
  • vzdelávanie odborníkov nelekárskych špecializácií (odborník na výživu, tréner, psychológ) potrebných pre multidisciplinárny manažment pacienta s obezitou

„Neustále upozorňujeme kľúčové inštitúcie na všetkých úrovniach, že pre zlepšenie komplexného manažmentu obezity od vyšetrenia, cez diagnostiku, diétne a režimové opatrenia, farmakoterapiu až po bariatricko/metabolickú chirurgiu, je nevyhnutná dlhodobá a kontinuálna podpora, a to aj zo strany finančných úhrad zdravotných poisťovní, aj zo strany Ministerstva zdravotníctva a vzdelávacích inštitúcií,“ dodala doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PHD., MPH, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

Obezita a pacient

„Okrem zmeny životosprávy, ktorá má signifikantnú úlohu, je potrebné vyhľadať špecialistu. Iba lekár môže komplexne posúdiť zdravotný stav a odporučiť adekvátny spôsob, ako nadobudnúť zdraviu prospešnú telesnú hmotnosť. V mnohých prípadoch je nevyhnutná farmakologická liečba, alebo aj  chirurgický zákrok,“ spresnil doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, viceprezident SOA.

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné aj duševné zdravie a významne vplývajú na vznik pridružených ochorení. Pacient s obezitou však čelí nielen zdravotným problémom, ale aj stigmatizácii zo strany okolia.

Podľa PhDr. Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP) je obezita jedným z ochorení, ktorým sa dá predísť, včas ich podchytiť, prípadne ich liečiť a to vďaka odbornej pomoci tímu, zloženého z odborníkov z rôznych medicínskych odborov.

„Veríme, že sa nám vďaka spájaniu síl pacientov a odborníkov podarí vybudovať silné pacientske hnutie so zameraním na podporu a poradenstvo pre pacientov trpiacich obezitou,“ doplnila.

Novinka

Lekári, všeobecní lekári pre dospelých, aj špecialisti, majú k dispozícii viaceré možnosti farmakologickej liečby určenej na dlhodobý manažment telesnej hmotnosti u pacientov s nadhmotnosťou a obezitou.

Podávané sú perorálne alebo subkutánne a ich mechanizmus účinku je založený na pôsobení v gastrointestinálnom trakte alebo v centrálnej nervovej sústave.

„Novinkou sú antiobezitiká, ktoré  fungujú na princípe telu vlastnej látky, ktorá sa podieľa na regulácii pocitu hladu a tým aj prísunu kalórií.

Ich užívaním dochádza k zníženiu energetického príjmu a následne ku poklesu telesnej hmotnosti. Dostupné sú už v susedných krajinách, na Slovensku by mali byť k dispozícii od mája 2022,“ priblížila Slovenská obezitologická asociácia.

Prvým kontaktom pre pacienta s obezitou sú všeobecní lekári pre dospelých, ktorí môžu nielen poskytnúť konzultáciu, predpísať liečbu, ale aj posunúť pacienta ku konkrétnemu špecialistovi.

Odborníci avizujú aj vytvorenie mapy špecializovaných ambulancií a špeciálnej horúcej linky pomoci pacientom s obezitou. Na túto linku sa bude môcť čoskoro obrátiť o radu a pomoc každý, kto neúspešne bojuje s nadhmotnosťou alebo obezitou.

Slovenský deň obezity

Slovenská obezitologická asociácia každoročne 4. marca organizuje Slovenský deň obezity. V tomto roku má projekt záštitu Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Asociácia taktiež upozornila, že ak sa chcete podeliť o svoju skúsenosť s chudnutím, či pomôcť motivovať ďalších ľudí k cvičeniu, pohybu, zdravšej strave, alebo máte vo svojom okolí človeka, ktorý potrebuje odbornú pomoc v boji s obezitou, sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram hashtagy #slovenskydenobezity, #kazdyzavazi a #odvazssasnami.

Pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu obezity, a preto asociácia privítala Slovenský deň obezity aj tento rok on-line tréningom z Centra výskumu pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV na https://www.facebook.com/bmcsav/videos.

Slovenská obezitologická asociácia taktiež podporila nesúťažné charitatívne podujatie Míľa pre Ukrajinu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
05. jún 2023 12:31