sviatky, zdravie, zdravotníctvoDreamstime
StoryEditor

Čo želáte zdravotníctvu a zdravotníkom na Slovensku v roku 2020?

02.01.2020, 19:37
Priania prezidentov jednotlivých lekárskych odborných spoločností

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., vedecký sekretár Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, hlavný odborník MZ SR pre neurochirurgiu

Prajem rezortu zdravotníctva odvahu realizovať také reformné kroky, ktoré prinesú reálne zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré zároveň konečne zabránia ďalšiemu odlevu študentov a sestier do zahraničia a zavedením individuálneho odmeňovania nám vrátia späť špičkových odborníkov na Slovensko. Nášmu odboru prajem podmienky, aby sme obstáli v medzinárodnej konkurencii a vo férovej súťaži tak mohli prezentovať výsledky svojej práce doma aj v zahraničí. A, samozrejme, čo najlepšie medziľudské vzťahy medzi kolegami.

doc. et. doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka Slovenskej rádiologickej spoločnosti

Do roku 2020 želám všetkým zdravotníkom, kolegom rádiológom a rádiologickým technikom vytrvalosť a radosť z dobre vykonanej práce, a k tomu hlavne dobré zdravie. Je pre mňa veľkým potešením, že Slovenská rádiologická spoločnosť bude mať v marci 2020 príležitosť odborne, kultúrne a spoločensky sa prezentovať na Európskom rádiologickom kongrese ECR 2020 vo Viedni v rámci projektu „ECR meets Slovakia...“ a poukázať tak na vysokú odbornú erudovanosť našich rádiológov a na naše kultúrne dedičstvo. Slovenskému zdravotníctvu želám najmä seriózne, korektné a transparentné vzájomné vzťahy medzi všetkými jeho súčasťami – štátnou správou, zdravotnými poisťovňami, zdravotníkmi a pacientmi.

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

Všetkým zdravotníkom, kolegyniam, kolegom želám v roku 2020 predovšetkým veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v osobnom aj odbornom živote. Prajem si, aby bolo zdravotníctvo, teda aj oblasť gynekológie a pôrodníctva konečne finančne dostatočne saturovaná, aby neboli problémy s renováciou, prípadne s výstavbou nových zariadení, prístrojovým vybavením, so zabezpečením liekmi a zdravotníckym materiálom, personálne problémy a množstvo iných ťažkostí, s ktorými sa už nekonečne dlho v praxi stretávame. Slovenské ženy a matky si zaslúžia, aby dostávali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť v dôstojných podmienkach. Sľubujem všetkým našim členom, že spoločnosť sa budem spolu s ostatnými členmi výboru spoločnosti snažiť naďalej viesť tak, aby jej práca bola systematická, aby sa aj naďalej bezo zvyšku plnili úplne všetky úlohy, ktoré sú na spoločnosť kladené, aby naši členovia cítili v odbornej spoločnosti úplnú oporu, a to bez ohľadu na to, či ide o teoretikov, alebo o praktikov, či ide o klinikov, či ambulantných lekárov, či gynekológov pracujúcich v súkromných alebo štátnych zariadeniach.

MUDr. Peter Makara, MPH, prezident Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva na Slovensku

Všeobecné lekárstvo je pre pacientov vstupnou bránou do zdravotníckeho systému a vstupujú doň s dôverou. Aby však boli ich očakávania naplnené, musia byť na druhej strane odborníci, ktorí majú pre svoju prácu vytvorené vhodné pracovné prostredie. Stabilita legislatívneho prostredia a spravodlivé odmeňovanie sú problémami, ktoré rezonujú nielen v našom odbore. Slovenské zdravotníctvo je postavené najmä na ľudských zdrojoch. Darmo budeme stavať nové nemocnice a kupovať moderné diagnostické prístroje, keď v nich a s nimi nebude mať kto pracovať.
Veríme, že v novom roku sa nám podarí v odbore všeobecného lekárstva vyriešiť v komunikácii s ministerstvom zdravotníctva akútne problémy – dodržiavanie zákona o príplatkoch počas víkendov a štátnych sviatkov v ambulantných pohotovostných službách; vyjasnenie kompetencií všeobecných lekárov v preskripciách liekov predpísaných špecialistami a v prípade chronických pacientov by sme privítali zladenie zmlúv medzi jednotlivými poisťovňami.
Všetkým lekárom a zdravotníkom na Slovensku želám, aby im kompetentné orgány svojím proaktívnym prístupom vytvárali nielen priaznivé pracovné prostredie a ponúkali spravodlivé finančné ohodnotenie, ale aby sa aj ich postavenie stalo konečne celospoločensky oceňované. Pretože platí rovnica spokojný lekár = spokojný pacient.
Ukazuje sa, že pri zhoršujúcej sa situácii sú to práve pacienti, ktorí dokážu primerane oceniť prácu a poslanie lekárov a zdravotníkov. Často na „vlastnej koži“ zažívajú aktuálne problémy nášho zdravotníctva v podobe nedostatku zdravotníckeho personálu, preplnených ambulancií, dlhých čakacích lehôt. Ak by šli najskôr príkladom takého postoja – teda ocenenia významu práce, premietnutého do konkrétnych činov zlepšenia postavenia zdravotníkov – kompetentné orgány, pacienti by sa s takýmito ťažkosťami dnes vôbec nemuseli stretávať.
Takže obom stranám – zdravotníkom aj pacientom – želám okrem povestného zdravia aj veľa trpezlivosti, ale najmä vytrvalosti, pretože ako optimisticky naladený človek úprimne verím, že situácia sa postupne zmení a aj nové obdobia budú pre nás prinášať stále nové a nové výzvy vyžadujúce nové riešenia.

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS

Do nového roku 2020 prajem všetkým zdravotníkom hlavne zdravie, osobnú a pracovnú pohodu. Uvedomujem si, že naša práca je mnohokrát veľmi vyčerpávajúca, ale zas chápeme naše povolanie ako poslanie a to je to krásne, keď sa tešíme na ďalší deň v práci, keď vidíme spokojných, nami vyliečených pacientov. Preto prajem všetkým zdravotníckym pracovníkom, aby stretávali každý deň svojich spokojných vyliečených pacientov.
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS
V novom roku 2020 prajem kolegom pokoj, pohodu, pokoru a vzájomnú ohľaduplnosť, aby vykonávali svoje povolanie ako poslanie. Očakávam, že v onkológii sa podarí nájsť správny kľúč vzhľadom na dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov v SR a tiež sfunkčnenie pracovísk radiačnej onkológie.

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS

Želám nám všetkým (potenciálnym pacientom), zdravotníkom a občanom nezdravotníkom, aby sa stabilizoval nedostatok lekárov a zdravotných sestier v nemocniciach, ambulanciách, všeobecných lekárov aj špecialistov. Bez kvalitných pracovníkov v zdravotníctve je ohrozené zdravie nás všetkých. Je potrebné, aby sa pomenovali príčiny tohto stavu a následne hľadali cesty na nápravu. Tento vážny problém nevyriešia nízke doplatky za lieky. Je to situácia odrážajúca atmosféru v celej našej krajine. Iba transparentná politika môže zaručiť, že sa situácia zlepší a nebude sa zhoršovať.

prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH, prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS

V novom roku želám slovenskému zdravotníctvu, aby nastávajúci politici mali viacej politickej odvahy presadiť zákony potrebné na zásadné zmeny, ktoré naše zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje. Všetkým zdravotníkom prajem hlavne veľa zdravia, spokojnosti z práce bez zbytočných stresov, menej sťažností a viacej radosti z vyliečených pacientov.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Do roku 2020 želám lekárom epidemiológom a ostatným pracovníkom úradov verejného zdravotníctva viac spoločenského uznania a finančného ohodnotenia, pretože vykonávajú ťažkú a zodpovednú, často nepopulárnu prácu, ale veľmi potrebnú pre prevenciu a ochranu zdravia našej spoločnosti.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
06. jún 2023 02:29