Dáta vo firme: Ako efektívne riadiť tok podnikových informácií?Datalan
StoryEditor

Vykazovanie dát o spotrebe liekov sa zmenilo. Chýbajú úhrady

10.11.2020, 08:56
P. Goliaš: Mali by sa zverejňovať aspoň údaje o úhradách poisťovní. Je vo verejnom záujme poznať sumy, ktoré poisťovne platia za lieky.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejňuje na svojej stránke aj údaje o spotrebe liekov – od ACT skupiny, názvu lieku, jeho popisu cez výrobcu, typ výdaja po množstvo lieku a finančné údaje. Od tohto roku sa však vykazovanie zmenilo. Kým v predchádzajúcich rokoch boli dostupné informácie o množstvách lieku v baleniach a úhradách, vďaka zmene nie sú už verejne dostupné dáta o úhradách zdravotných poisťovní či doplatkoch pacientov.

Dôvod?

„Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úrovni kódov liekov vyjadrených v počte balení.

Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránené obchodným tajomstvom týkajúce sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi,“ informuje NCZI na svojej stránke.

Pri zisťovaní, na základe čoho sa zmenilo publikovanie štatistických výstupov, NCZI reagovalo na naše otázky: „Národné centrum zdravotníckych informácií pristúpilo na zmenu publikovania štatistických údajov na základe Metodického pokynu z Ministerstva zdravotníctva SR z 31. 10. 2019.“

Podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) ide o iniciatívu MZ. „K návrhu zmeny metodiky sa mohli vyjadriť aj ostatní dotknutí partneri. Stotožňujeme sa s takýmto návrhom, pretože poskytne reálnejší prehľad o celkových výdavkoch na lieky v SR, aj keď s oneskorením a v sumárnej podobe. Myslíme si, že pôvodný systém vykazovania a uvádzania úhrad podľa kategorizačného zoznamu nadhodnocoval celkovú spotrebu liekov,“ reagovalo AIFP.

Avšak Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS predpokladá, že zmenu iniciovali inovatívne farmaceutické spoločnosti, ktoré majú záujem dodávať na slovenský trh lieky, ktorých verejné ceny sú nákladovo neefektívne. „Výrobcovia, ktorí pristúpia ku kompenzácii cien liekov hradených zdravotnými poisťovňami, si boli vedomí, že táto ich snaha môže byť aj zverejnená, avšak týmto krokom NCZI sa to eliminuje,“ uviedla asociácia GENAS.

Ministerstvo zdravotníctva nám odporučilo obrátiť sa na NCZI.

Transparentnosť

Asociácia GENAS túto zmenu rozhodne vníma ako netransparentnú. „Metodiku zverejnenia dát si určuje NCZI sám. Táto zmena metodiky zverejňovania dát transparentnosť určite nepodporí. Nie je nikde zdôvodnené, prečo NCZI namiesto transparentného informovania verejnosti po novom uprednostňuje záujmy úzkej skupiny subjektov, ktoré si želajú zabrániť nepriamej identifikácii zliav z maximálnej ceny lieku hradených z verejných zdrojov, resp. utajiť informácie týkajúce sa cien dohodnutých medzi držiteľmi registrácie a distribútormi,“ skonštatovala asociácia.

Podľa AIFP je „uvedené vykazovanie v poriadku. Cieľom takýchto prehľadov a štatistických zisťovaní je vykazovať reálne výdavky z verejných zdrojov – zdravotného poistenia.“ Zároveň AIFP pripomína, že je nutné si uvedomiť, že v kategorizačnom zozname sú uvedené maximálne úhrady liekov zo zdravotného poistenia, to znamená, že v mnohých prípadoch sú reálne úhrady nižšie. „Celková spotreba liekov za predchádzajúce obdobia teda môže byť nadhodnotená, čo vedie pri mnohých liekoch k vykazovaniu nereálnych nárastov spotreby liekov, resp. k nesprávnemu oceňovaniu vykázaných jednotiek spotreby,“ zhrnulo AIFP.

„Národné centrum zdravotníckych informácií vykonáva svoju činnosť tak, ako mu ukladá zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušné vyhlášky vydané podľa §14 zákona č. 153/2013 Z. z., na základe metodických pokynov a usmernení zriaďovateľa – Ministerstva zdravotníctva SR,“ reagovalo na otázku o transparentnosti NCZI.

NCZI následne spresnilo, že „v celoročnom výstupe budú poskytnuté súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na úroveň ATC2 skupiny liekov, kódu skupiny zdravotníckych pomôcok a celkovej spotreby dietetických potravín podľa typu výdaja prípadne iných triediacich položiek. Všetky vyzbierané údaje budú poskytnuté Ministerstvu zdravotníctva SR.“

Uvedená zmena prekvapila aj riaditeľa INEKO Petra Goliaša. „Tiež ma prekvapilo, že som v údajoch za prvý štvrťrok nenašiel finančné údaje,“ podotkol. Podľa neho by sa mali zverejňovať aspoň údaje o úhradách zdravotných poisťovní, keďže ide o verejné prostriedky a vo verejnom záujme je poznať sumy, ktoré poisťovne platia za lieky. „Vo všeobecnosti cenová transparentnosť na konkurenčnom trhu zvyčajne pomáha súťaži, a tým aj znižovaniu cien. Ak je konkurencia slabá, môže, naopak, odrádzať dodávateľov od poskytovania zliav (s cieľom udržať vyššie ceny u iných odberateľov), prípadne aj motivovať ku kolúznemu správaniu s cieľom udržať vyššie ceny,“ zhrnul P. Goliaš.

Podľa Útvaru hodnoty za peniaze „súčasťou dohôd zdravotných poisťovní s výrobcami liekov o nižšej cene je aj podmienka, že výška zľavy nemôže byť zverejnená“. ÚHP vysvetlilo, že „ak by NCZI začalo zverejňovať údaje s reálnymi cenami, ľahko by sa dala vypočítať jednotková cenu, a teda aj presná výška dohodnutej zľavy. Tento prístup by mohol viesť k nižšej ochote farmafiriem poskytovať Slovensku zľavy.“

ÚHP skonštatovalo, že: „Uzatváranie neverejných dohôd o cenách je v liekovej politike v Európe bežné. Z krátkodobého hľadiska môže štát dohodami dosiahnuť významné úspory. Uvítali by sme riešenie tejto problematiky na úrovni EÚ, dovtedy sa však Slovensko musí prispôsobiť bežnej praxi a neverejné dohody uzatvárať.“

01 - Modified: 2022-12-18 10:55:00 - Feat.: - Title: Vlani fungovalo na Slovensku takmer 14 tisíc zdravotníckych zariadení. Väčšina z nich sú ambulancie 02 - Modified: 2022-12-03 11:00:00 - Feat.: - Title: Elektronická práceneschopnosť je najlepším digitálnym projektom tohto roka 03 - Modified: 2022-08-20 08:00:00 - Feat.: - Title: Zavádzať elektronické objednávanie pri nedostatku lekárov je trúfalosť 04 - Modified: 2022-06-03 05:00:00 - Feat.: - Title: Lekári zapísali do systému už desiatky ePN-iek 05 - Modified: 2022-05-26 13:00:00 - Feat.: - Title: Počet pacientov so sklerózou multiplex na Slovensku narastá. Pribudli ich tisíce
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 09:27