HN
StoryEditor

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zvýšiť pokuty pre poskytovateľov

26.10.2020, 14:24
O zmenách v práci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal parlament rokovať na aktuálnej schôdzi.

Vláda schválila novelu zákona o zdravotných poisťovniach a Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) z dielne ministerstva zdravotníctva. Ak ju parlament podporí, úrad dostane možnosť dávať poskytovateľom až desaťnásobne vyššie sankcie ako dnes. Novela zavádza zmeny pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a zároveň prináša nové povinnosti pre zdravotné poisťovne.

Dva protokoly

Novela navrhuje rozšíriť pôsobnosť ÚDZS, pri zistení nedostatkov vo vedení zdravotnej dokumentácie bude môcť poskytovateľovi uložiť pokutu. Dohľad, ktorý sa týka úmrtia osoby, bude povinný priamo na mieste, nie na diaľku.

MZ tiež navrhuje vylúčiť pri vykonávaní dohľadu miestne príslušnú pobočku úradu. Odôvodňuje to konkrétnymi skúsenosťami, keď dohľad vykonaný pobočkou v regióne, kde sídli aj poskytovateľ, sa štandardne končí konštatovaním, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. „Po vznesení relevantných námietok proti ,prvému‘ dohľadu a začatí nového dohľadu, keď dohľad vykonáva iná než ,miestne príslušná‘ pobočka úradu, sa konštatujú na základe rovnakých podkladov početné a závažné pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí ministerstvo v dôvodovej správe.

Novela zavádza dva protokoly – predbežný a záverečný. „Proces výkonu dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nie je z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vnímaný ako spravodlivý,“ konštatuje rezort o súčasnom stave. Podľa platnej legislatívy dnes môže poskytovateľ podať písomné námietky voči protokolu, ale tie už nemenia obsah a záver protokolu. Zavedenie dvoch druhov protokolu umožní poskytovateľovi vyjadriť sa k predbežnému protokolu a jeho pripomienky budú zakomponované v záverečnom protokole.

Sankcie

ÚDZS dnes môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky 3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu, a do výšky 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu. Návrh ministra Mareka Krajčího zvyšuje maximálnu pokutu pre fyzickú osobu do 10 000 eur a pre právnickú osobu až do 100 000 eur. Odvoláva sa na pôvodné znenie zákona z roku 2007, ktorý umožňoval pokutovať fyzické osoby sumou do 1 milióna slovenských korún a právnické osoby do výšky 5 miliónov korún. „Aktuálna výška pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je podstatne nižšia, než bol pôvodný zámer zákonodarcu v roku 2007. Navrhované znenie zavádza priblíženie sa k pôvodnému zámeru, a to z dôvodu preventívneho účinku, ako aj samotného sankčného mechanizmu, ktorý tak odrazí sociálnoekonomický vývoj v spoločnosti,“ odôvodňuje svoj zámer MZ.

Ak úrad opakovane zistí nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo porušenie povinností, môže zvýšiť poskytovateľovi pokutu až päťnásobne. Maximálna pokuta pre právnickú osobu tak môže byť až pol milióna eur. MZ navrhuje aj predĺženie lehoty na uloženie pokuty z troch na päť rokov.

Zmeny pre poisťovne

Návrh zákona zavádza novú definíciu prevádzkových výdavkov a zvyšuje tvorbu rezervného fondu zo súčasných 20 percent splateného základného imania na 30 percent s tým, že rezervný fond bude možné použiť iba na krytie strát zdravotnej poisťovne.

Ministerstvo bude od poisťovní požadovať presnú štruktúru výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a chce tiež skrátiť lehotu na predkladanie údajov vrátane správy o hospodárení, plánu činnosti, obchodno-finančného plánu a rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Namiesto doterajšej lehoty do 15. februára majú poisťovne predložiť ministerstvu tieto údaje do konca kalendárneho roka. Zároveň rezort navrhuje povinné verejné obstarávanie pre všetky zdravotné poisťovne.

MZ SR navrhuje aj ďalšie zmeny

  • presun DRG kompetencií z ÚDZS na MZ SR
  • rozšírenie údajov v účte poistenca o pozvanie poistenca na populačný skríning a údaj o uhradenej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  • vyhodnocovanie populačných skríningov Národným centrom zdravotníckych informácií
  • vytvorenie skríningového registra

Ak parlament návrh zákona schváli, má byť účinný od januára budúceho roka.

01 - Modified: 2024-06-07 12:23:55 - Feat.: - Title: Vlani uložili 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť 02 - Modified: 2024-06-06 12:02:31 - Feat.: - Title: Lekárov je stále málo, hoci ich podľa štatistík pribudlo 03 - Modified: 2024-02-29 08:30:49 - Feat.: - Title: Poznámka: O skúsenostiach v medicíne 04 - Modified: 2024-02-22 14:57:02 - Feat.: - Title: Názor: Kto dohliadne na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti 05 - Modified: 2024-02-14 14:36:07 - Feat.: - Title: Zdravotné poisťovne dosiahli zisk, najviac peňazí na účte má Dôvera
menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
13. júl 2024 09:41