StoryEditor

​Paušálne platby pre pohotovosti, záchranky a urgenty majú stúpnuť

06.01.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Zdravotné poisťovne kritizujú návrh, ktorý prišiel v závere minulého roka a platiť by mal už od januára.

Ministerstvo zdravotníctvo navrhuje zmeniť úhrady zdravotných poisťovní za poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) aj regulované ceny pre záchrannú zdravotnú službu a urgentné príjmy. K výrazným zmenám má dôjsť pri financovaní urgentov. Platby za expektačné lôžka rezort navrhuje presunúť do paušálnej platby, čo sa prejaví takmer dvojnásobným zvýšením sumy pre urgenty 1. typu. Urgentné príjmy 2. typu sa rozdelia na urgenty pre dospelých a urgenty deti a dorast.

Navrhované opatrenie ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v zdravotníctve, počíta s výrazným nárastom paušálnych platieb pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby a urgentné príjmy, a to na dvakrát. Prvé zvýšenie je účinné od 1. januára 2019, druhé od mája. Napríklad mesačný paušál za ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorý bol vlani 19 247 eur, stúpne od januára na 23 258 eur a od mája na 24 144 eur.

Nárast platieb od januára odôvodňuje rastom osobných nákladov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré súvisí s vyššími koeficientami základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov a tiež so zmenou minimálnej mzdy. Zvýšené platby od mája sú spôsobené novelou Zákonníka práce a týkajú sa mzdového zvýhodnenia zamestnancov za nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu. „Uvedené zmeny budú mať priamy dopad na zvýšenie osobných nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré nie je zohľadnené v súčasnosti platnej regulovanej cene. Je potrebné zvýšené osobné náklady premietnuť do výšky regulovaných cien u týchto poskytovateľov,“ obhajuje ministerstvo svoj návrh.

Urgentné príjmy

Nemocnice by tak dostali na urgent 1. typu namiesto vlaňajších 28 148 eur od januára sumu 53 669 eur a od mája 56 401 eur. „Vysoký nárast paušálnej platby je spôsobený tým, že navrhovanou zmenou sa do pevnej ceny pre urgentné príjmy zahrnie aj platba zdravotných poisťovní za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačných lôžkach, t.j. zvýšené výdavky na paušálnu platbu budú kompenzované znížením platieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačných lôžkach,“ uviedol rezort pri predkladaní návrhu na zmeny.
Pevná cena za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku u poistencov do 19 rokov sa má znížiť z 250 eur na 90 eur a u poistencov nad 19 rokov z 240 eur na 40 eur. Ošetrovacia doba pacienta na expektačnom lôžku sa podľa návrhu skráti zo 4 hodín na 2 hodiny. „Zároveň sa zavádza tzv. pretekanie, t.j. ak poskytovateľ vyboduje viac zdravotných výkonov vrátane výkonov na expektačnom lôžku ako je hodnota paušálu, tak tento rozdiel bude zdravotnou poisťovňou uhradený.

Kritika poisťovní

Zdravotné poisťovne majú k cenovému opatreniu zásadné pripomienky. VšZP vyčíslila dopad zvýšenia platieb pre záchranky, urgenty aj APS na 19,5 milióna eur. Upozornila, že toto zvýšenie výdavkov nebolo zahrnuté do jej plánu činnosti na tento rok.

Union považuje navrhované financovanie za ekonomicky nerealizovateľné. „Union ZP zásadne nesúhlasí so zvýšením paušálnych platieb pre pozemnú ZZS, pokiaľ nedôjde k nastaveniu sadzby poistného pre štát minimálne na štandardnú úroveň 4 %,“ uvádza. Union tvrdí, že týmto legislatívnym návrhom ministerstvo prehlbuje právnu neistotu v slovenskom zdravotníctve. „Takáto častá zmena legislatívy znemožňuje zdravotnej poisťovni efektívnejšie plánovanie využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia, čo má priamy vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Uvedený návrh preto považujeme za nedôvodný a neodôvodnený a v celom rozsahu s ním nesúhlasíme,“ uvádza Union.

Dôvera pripomenula, že v roku 2018 bol paušál pre záchranky menený dvakrát a tretí návrh podaný v závere roka 2018 s účinnosťou od januára 2019 je bez zverejnenej kalkulácie nákladov. „Zdravotná poisťovňa považuje navýšenie platieb rýchlej lekárskej pomoci a najmä rýchlej zdravotnej pomoci, aj po započítaní mzdových nárokov účinných po 1.1.2019, za neadekvátne vysoké. Úprava paušálnych platieb sa realizuje bez toho, aby bola deklarovaná zlepšená kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä času dojazdu ambulancií ZZS na miesto zásahu,“ uviedla Dôvera v zásadnej pripomienke.

Výhrady má aj k zvýšenej platbe pre urgentné príjmy. „Považujeme za nekoncepčné, keď sa už raz zvyšovala v minulosti úhrada pre urgentné príjmy, ktoré ešte ani nefungujú. Zdravotné poisťovne vykonali v roku 2018 kontrolu, kedy podmienky urgentného príjmu 1. typu spĺňalo cca len 12 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Takýmto prístupom dochádza k ohrozeniu udržateľnosti financovania zdravotnej starostlivosti ako takej a takýto trend zmien v cenovej regulácii je preto neakceptovateľný,“ upozornila Dôvera.

Pohotovosti

Viac peňazí by mali dostať aj organizátori APS, a to vďaka vyššej mesačnej platbe aj zvýšeniu ceny bodu za výkony. Mesačná paušálna úhrada by mala stúpnuť z 8 288 eur na 8 693 eur, minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu z 0,019916 eura na sumu 0,032 eura. „Právna úprava sa predkladá v nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2019 upravené v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, v nadväznosti na Zákonník práce a na zmeny plánované od 1. januára 2019 v zákone č. 578/2004, na základe ktorých dôjde ku zvýšeniu mzdového ohodnotenia sestier ústavnej zdravotnej starostlivosti o cca 10%, ktoré sa nepriamo premietne aj do zvýšenia mzdového ohodnotenia sestier slúžiacich v ambulanciách ambulantnej pohotovostnej služby,“ uviedol rezort.

Návrh na zvýšenie mesačných paušálnych platieb

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 04:40