StoryEditor

Niektorým lekárom v Rooseveltovej nemocnici klesli platy

10.01.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Vedenie nemocnice hovorí o novom systéme odmeňovania, Lekárske odborové združenie o diskriminácii.

Na prelome rokov sa rozšírila správa o znížení platov lekárov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Stalo sa tak v čase, keď rastú mzdy u ostatných zdravotníckych pracovníkov. Informácie šírené medzi lekármi zariadenia, ktoré vlani získalo titul Najlepšia nemocnica roka, oficiálne potvrdilo aj Lekárske odborové združenie (LOZ).

Predseda Základnej odborovej organizácie LOZ v Banskej Bystrici MUDr. Jozef Baláž informoval, že lekári v tamojšej nemocnici dostali na konci roka platové výmery s nižšou základnou mzdou. Odvoláva sa na kolektívnu zmluvu na roky 2019 a 2020 so mzdovou tabuľkou, ktorá sa však nevzťahuje na lekárov. „Žiadny dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý by túto diskrimináciu naprával, sme nedostali. Zároveň vedenie nemocnice vraj informovalo prednostov a primárov o tom, že má inú predstavu o ohodnotení lekárov, ktorí by dostávali len to, čo máme zabezpečené vďaka zákonu o minimálnej mzde lekára, a prípadné zvýšenie platu by ostávalo na rozhodnutí prednostu/primára. Pokles základnej mzdy lekárov je čisto z rozhodnutia riaditeľstva nemocnice,“ informoval J. Baláž.

Kolektívna zmluva

Vedenie nemocnice sa pri vysvetlení situácie vracia do roku 2017 a k dodatku ku kolektívnej zmluve, ktorý lekárom priznal financie nad rámec ich zákonného nároku, a to podľa praxe lekára. „Tento dodatok bol dohodnutý vždy na tri mesiace a boli v ňom stanovené kritériá na jeho predĺženie. V priebehu celého roku 2017 boli kritériá dosiahnuté, a preto vedenie nemocnice predĺžilo dodatok aj v roku 2018. V druhej polovici roku 2018, za jeho tretí kvartál, však už kritériá splnené neboli, a preto sme nemohli uvažovať o predĺžení dodatku na rok 2019,“ objasnila generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Ing. Miriam Lapuníková, MBA.

Na tento rok teda nemocnica zvýšila platy lekárom presne podľa zákona č. 578/2004. Ten stanovuje základný plat lekára bez špecializácie na 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, čo je 1 192,50 eura. Pre lekára so špecializáciou platí najmenej 2,30-násobok priemernej mesačnej mzdy, čo je na tento rok 2 194,20 eura.

Lekári v banskobystrickej nemocnici teda už nemajú mzdy stanovené podľa kritérií pôvodného dodatku kolektívnej zmluvy, ktorý zohľadňoval odpracované roky. Výsledkom je, že niektorým tento rok platy v porovnaní s vlaňajškom skutočne klesli. Priznáva to aj riaditeľka M. Lapuníková: „Toto sa dotklo niektorých lekárov s vyššou praxou, keďže to bolo jediné kritérium v dodatku na priznanie miezd nad rámec zákona. Mladším lekárom však vychádza mzda výhodnejšie podľa zákonného zvýšenia.“

Prax verzus zásluhy

Kritérium pre priznanie vyššej mzdy len na základe praxe podľa vedenia nemocnice nezohľadňovalo individuálnu zásluhovosť ani špecifiká jednotlivých oddelení. „Mnohí prednostovia a primári považovali za správnejšie, ak by sa zamestnanci motivovali individuálne podľa zásluh, a nie kolektívne len za odpracované roky. Pripravujeme motivačný systém, kde budú pridelené finančné prostriedky pre jednotlivé oddelenia v závislosti od toho, ako budú plniť medicínske a hospodárske kritériá, a tieto finančné prostriedky bude môcť rozdeliť prednosta, resp. primár medzi lekárov na základe predmetných kritérií,“ uviedla M. Lapuníková.

Predseda Základnej odborovej organizácie LOZ J. Baláž informoval, že v januári plánujú v nemocnici členskú schôdzu, na ktorej budú rokovať o ďalšom postupe. „Ostávame totiž fakultnou nemocnicou s najslabšie platenými nadčasmi a službami,“ uviedol J. Baláž a dodal, že zástupcovia LOZ rokujú na ministerstve zdravotníctva o tom, aby platy lekárov boli zvyšované podľa odpracovaných rokov.

Namiesto odmien prišiel dekrét o znížení mzdy

Hivorí MUDr. Jozef Baláž, predseda základnej organizácie LOZ vo FNsP v Banskej Bystrici.

Prečo dochádza k poklesu základnej mzdy lekárov?

Riaditeľstvo FNsP FDR už v minulom roku navrhlo zvýšiť základné platy všetkým zamestnancom tak, aby bola splnená podmienka minimálnej mzdy určenej pre lekárov, ktorí patrili do danej platovej triedy. Základná mzda navyše rástla podľa dĺžky praxe zamestnanca – a to opäť pre všetkých zamestnancov, nielen pre lekárov. Vylúčenie lekárov z mzdovej tabuľky bolo preto zvláštnym krokom – na jednej strane sa platy všetkých zamestnancov zvýšili vďaka zákonnej podmienke o lekárskych platoch, ale na druhej strane samotní lekári boli z kolektívnej zmluvy vyčlenení a platení nižšou základnou mzdou a bez ohľadu na dĺžku praxe. Platy zamestnancov administratívy a technických odborov ostali zvýšené. Vedenie nemocnice bolo ochotné odstrániť takúto diskrimináciu lekárov len za podmienky plnenia stanovených ekonomických kritérií počas roku 2018. Tieto šetriace kroky sa podarilo dosiahnuť, napríklad klesli náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, preto sa diskriminácia lekárov v praxi neprejavila. Teraz, keď sú úsporné mechanizmy zabehnuté a nemocnici naďalej šetria nemalé prostriedky, riaditeľstvo sa lekárom „poďakovalo“ znížením základného platu na minimum dané zákonom.

Môžeme na konkrétnom príklade atestovaného lekára s praxou vyčísliť konkrétny dopad?

Podľa platnej kolektívnej dohody dostáva skúsený lekár s atestáciou a s praxou nad 21 rokov, na ktorom je nielen starostlivosť o komplikovaných pacientov, ale aj výučba mladších lekárov, základnú mzdu 2 194 eur. Ak by však pracoval napríklad v administratíve na pozícii s rovnakou náročnosťou práce, jeho základná mzda by bola 2 530 eur, teda o 336 eur vyššia. Od základnej mzdy sa odvíjajú aj príplatky za služby – takže reálny rozdiel je ešte vyšší. Je to paradox, že v zdravotníckom zariadení sa vedenie rozhodne viac ohodnotiť administratívnu prácu ako samotnú odbornú medicínsku starostlivosť.

Aké reakcie zo strany lekárov ste zaznamenali?

Silné sklamanie z prístupu vedenia nemocnice k svojim zamestnancom. Na jednej strane sa terajšie riaditeľstvo nemocnice chváli jedinečnými medicínskymi výsledkami – transplantačným programom, výnimočnými chirurgickými operáciami, vysoko špecializovanou starostlivosťou o komplikovaných pacientov z celého Slovenska, a na druhej strane lekárom neprizná také ohodnotenie ako všetkým ostatným zamestnancom. Všetci kolegovia, s ktorými som hovoril, sú z rozčarovaní - za úspechy a medicínske pokroky v uplynulom roku lekári Rooseveltovej nemocnice nedostali odmeny, ale dekrét o znížení základnej mzdy.

Ako hodnotíte novú kolektívnu zmluvu?

Je to krok, ktorým vedenie nemocnice vyvoláva hnev a znechutenie v kľúčovej skupine zamestnancov. My stále pokladáme Rooseveltovu nemocnicu na svoju nemocnicu, miesto kde chceme pracovať v prospech pacientov, medicína nás baví - a takáto diskriminácia zo strany terajšieho vedenia nemocnice je nepochopiteľná.

Aký bude ďalší postup LOZ?

Navrhneme upraviť kolektívu zmluvu tak, aby žiadna skupina zamestnancov nebola diskriminovaná v platových otázkach. Ak má riaditeľstvo predstavu o motivačnom systéme odmeňovania, budeme za – ale základná mzda má byť pre všetkých zamestnancov rovnaká. Zároveň zvolávame členskú schôdzu, aby sme lekárov informovali a vypočuli si ich názory na ďalšie možné kroky.

V nemocnici pôsobia štyri odborové organizácie, kolektívnu zmluvu podpísali tri. Je teda LOZ sociálnym partnerom pre zamestnávateľa?

LOZ združuje väčšinu lekárov pracujúcich v Rooseveltovej nemocnici a tiež zamestnancov na iných pozíciách, a teraz sa nám hlásia ďalší noví členovia. Ostatné tri odborové organizácie však majú taký počet členov, ktorý umožňuje vedeniu nemocnice lekárske odbory pri podpise kolektívnej zmluvy vynechať. Sme silnou odborovou organizáciou s jasnými postojmi a naším záujmom je, aby sa naša nemocnica rozvíjala a zlepšovala. Niekedy sú síce diskusia a hľadanie spoločného riešenia náročné, ale často vedú k hodnotnejším výsledkom. Škoda, že terajšie riaditeľstvo Rooseveltovej nemocnice si radšej vyberá síce naoko ľahšiu, ale vo výsledku horšiu cestu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 12:08