StoryEditor

Riaditeľka vidí v UNB dve rizikové kliniky

03.02.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Ministerka uviedla dôvody, prečo odvolala bývalé vedenie najväčšej slovenskej nemocnice.

Situáciou na Neurochirurgickej klinike LF UK, SZU a UNB sa mimoriadne zaoberal parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Dôvodom boli problémy s prístrojovou technikou v havarijnom stave, o ktorých lekári kliniky informovali formou otvorených listov. Na rokovanie výboru za účasti vedenia kliniky aj Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), ktorý už druhýkrát riešil dianie na neurochirurgii, prišla aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Prednosta Neurochirurgickej kliniky (NchK) doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH, zdokladoval, že už v máji 2017 žiadal v rámci urgentných požiadaviek dva nové operačné stoly. V decembri 2017 bol informovaný, že sa obstaráva jeden operačný stôl. Po roku čakania situácia vygradovala v závere minulého roka po poruche dvoch z troch operačných stolov. Poslanci si od prednostu vypočuli podrobné informácie o siahodlhej písomnej korešpondencii ohľadne verejného obstarávania prístrojovej techniky, o vytvorení pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie a výzvach na dodanie špecifikácií prístrojov. „My sme odovzdali všetko, čo sme mali, preto sa nás hrubo dotýka, keď sa niekde napíše, že klinika niečo zdržovala, pochybila, šíri poplašné správy,“ uviedol A. Šteňo.

Tvrdí, že na klinike súrne potrebujú neurochirurgickú ultrazvukovú odsávačku a rádioneuronavigácie, pretože pracujú so zapožičanými alebo opakovane opravovanými prístrojmi. Vyjadril údiv nad dlhým čakaním na nové prístroje pre ich kliniku považovanú za prioritnú, zatiaľ čo technika napr. pre Fakultnú nemocnicu v Nitre aj Národný ústav detských chorôb sa obstaráva a dodáva bez väčších problémov.

Pomalé obstarávanie

Táto situácia nie je v poriadku ani podľa ministerky A. Kalavskej. „Keby som si myslela, že je to v poriadku, tak sa nestane výmena na poste generálneho riaditeľa univerzitnej nemocnice. Ja som vyhodnotila procesy verejného obstarávania, respektíve flexibilitu daného vedenia ako veľmi pomalú. Všade deklarujem, že máme prostriedky na investície do nemocníc. Nechcem, aby naša snaha dostať čím viac špičkových prístrojov do nemocníc bola dehonestovaná alebo spomaľovaná pomalou alebo neadekvátnou prácou inými pracovníkmi,“ povedala. Prvýkrát od rozpustenia Rady riaditeľov UNB vlani v novembri tak zaznelo oficiálne vysvetlenie, prečo bolo vymenené vedenie najväčšej slovenskej nemocnice. „K výmene došlo prešlo, že som ja nebola spokojná s rýchlosťou verejných obstarávaní,“ potvrdila A. Kalavská.

Ministerka však vidí za problémom na NchK komunikáciu medzi vedením kliniky a vedením UNB. „Myslím si, že zlyhala komunikácia na obidvoch stranách,“ povedala s tým, že nová riaditeľka UNB má jej dôveru. „Ale myslím si, že všetci by sme mali uznávať subordináciu. Ak je niekto špičkový neurochirurg, ešte neznamená, že sa nepodriadi námestníkovi nemocnice, generálnemu riaditeľovi nemocnice, nad ním je Úrad pre riadenie podriadených organizácií, vedúci služobného úradu, až potom je minister,“ dodala A. Kalavská.

Po rozpustení Rady riaditeľov UNB a odvolaní Juraja Kovácsa ho vo funkcii generálnej riaditeľky UNB nahradila Renáta Vandriaková. „Musím vysloviť ľútosť nad nešťastným spôsobom v komunikácii k predmetnej veci. Od prvého momentu, ako som sa dozvedela o probléme s operačnými stolmi, som danú vec riešila,“ uviedla riaditeľka UNB k neurochirurgii. Na kliniku bol formou zápožičky dodaný jeden operačný stôl a najneskôr v 6. kalendárnom týždni by mal byť zapožičaný ďalší. „Máme spustený elektronický kontraktačný systém, budeme mať riadnym spôsobom vysúťažené 2 + 1 operačné stoly, dva prednostne na neurochirurgickú kliniku. Podobne riešime aj neuronavigačné systémy, máme prisľúbené zápožičky dvoch neuronavigácií, zároveň s firmou riešime možnosť predĺženia ďalšej zápožičky a sme v procese príprav na proces verejného obstarávania na dve neuronavigácie,“ opísala svoje kroky na vyriešenie kritickej situácie.

Personálne problémy

Prácu na tejto kliniku na Kramároch sprevádzajú veľké personálne problémy. Chýba jej 17 sestier, 4 z 10 lôžok na jednotke intermediárnej starostlivosti sú preto zatvorené. Vlani v máji odišla z NchK skupina lekárov vrátane vtedajšieho primára MUDr. Róberta Illéša, ktorý dnes vedie nové neurochirurgické oddelenie v Nemocnici sv. Michala zamerané na spondylochirurgické výkony.

„Myslím si, že je vysoko neštandardné, keď na jednom pracovisku, na jednej klinike chce odísť 5, 8 alebo 10 lekárov – tak na tejto klinike niečo nemôže byť v poriadku. Asi sa treba pozrieť na systém fungovania na danej klinike,“ povedala A. Kalavská a pripustila možnosť výmeny jej vedenia. V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka UNB. „Určite zriaďovacia listina prejde právnou analýzou vo vzťahu k pracovným zmluvám a uvidíme, akým spôsobom budeme túto situáciu riešiť,“ povedala R. Vandriaková.

Prednosta Šteňo reagoval na slová riaditeľky UNB o možnom odvolaní slovami: „Je to jej právo. Nie som prilepený k stoličke. Ja chcem robiť neurochirurgiu najlepšie, ako ju robiť viem. Som prednosta kliniky a snažím sa viesť kliniku najlepšie, ako viem. Treba si uvedomiť, že na tej klinike dlhodobo niektoré veci nefungovali a všetci lekári sme sa postavili za podmienky pre pacientov a naše pracovné podmienky. Tak si myslím, že to hovorí samo za seba. Keby som to nezvládal, tak som mnou do listu pre poslancov nepôjdu všetci lekári a všetky sestry na funkčných miestach,“ zdôraznil prednosta.

Osem výpovedí

Neurochirurgickú kliniku označila R. Vandriaková spolu s očnou klinikou v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke za „rizikové“. Osem lekárov očnej kliniky dalo výpovede. Za dôvod označil právny zástupca lekárov Oliver Majdúch neúnosnú situáciu na klinike. „Hlavný dôvod je šikana zo strany prednostu. Prejavuje sa napríklad tým, že lekárovi s dvomi atestáciami prednosta očnej kliniky zadával sekretárske práce. Veľkým problémom sú vyfabulované disciplinárne opatrenia. Naši klienti čelia v dennej praxi sústavným urážkam a nátlaku zo strany prednostu. Keď na to reagujú, ako odpoveď im príde písomné oznámenie o porušení pracovnej disciplíny. Niektorí lekári ho dostali opakovane. Napríklad prednosta mení časy vizít, ktoré našim klientom neoznámi a keď neprídu, oznámi im disciplinárne porušenie,“ uviedol O. Majdúch. Dodal, že opakované porušenie pracovnej disciplíny je dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru.

Pre spory na sekretariáte kliniky vlani zasahovala aj polícia. „Viac ako pol roka sme sa snažili, aby sa vyhlásilo nové výberové konanie na pozíciu prednostu. Lekári s priemernou praxou 15 rokov, ktorí vykonávajú transplantácie a náročné výkony u diabetologických a onkologických pacientoch, odchádzajú kvôli prednostovi,“ dodal právny zástupca lekárov vo výpovedi. Po stretnutí s novou riaditeľkou UNB bolo prisľúbené riešenie do konca minulého roka. „K žiadnej náprave nedošlo. To, čo žiadajú klienti, je nové výberové konanie, aby mohli ďalej na klinike pracovať. Oni odtiaľ nechcú odísť, odchádzajú z absurdného dôvodu, lebo tam nedokážu ďalej takto pracovať,“ zdôraznil O. Majdúch.

Zo stanoviska UNB, ktoré tlmočila jej hovorkyňa Eva Kliská, nevyplýva, že požiadavke lekárov vo výpovedi bude vyhovené. Hovorkyňa uviedla, že na očnej klinike je zamestnaných 20 lekárov a súhrnný úväzok spomínaných ôsmich lekárov predstavuje 5,2 úväzku, čiže nie všetci lekári vo výpovednej lehote sú zamestnaní na plný úväzok. „Po odchode týchto lekárov nastúpia piati atestovaní lekári na plný úväzok. So štyrmi lekármi, tiež atestovanými, bude na klinike 9 atestovaných lekárov. Chod kliniky tak bude i naďalej zabezpečený v plnom rozsahu. Piati atestovaní lekári majú dlhodobú odbornú prax, ktorú absolvovali na slovenských aj zahraničných klinikách a dokážu pokryť široké spektrum očných ochorení,“ uviedla E. Kliská.

Potvrdila, že riaditeľka UNB sa stretla s vedením kliniky, rovnako tak aj so skupinou odchádzajúcich lekárov. „Prednosta kliniky, ktorý je plne zodpovedný za jej chod a prevádzku, nám deklaroval, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená a o každého pacienta je postarané,“ dodala hovorkyňa UNB. Výpovedná doba ôsmim lekárom uplynie 28. februára 2019.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 10:36