StoryEditor

​Rezidentské štúdium bojuje s výrazným poklesom záujmu

04.02.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Pri rozbehu tohto programu v roku 2014 sa do rezidentského štúdia všeobecného lekárstva pre deti a dorast prihlásilo 30 lekárov, vlani už len 7.

Ministerstvo zdravotníctva chce oživiť upadajúci záujem o rezidentské štúdium všeobecného lekárstva pre dospelých aj deti a dorast. Spustilo kampaň zameranú na študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt. Formou informačných dní vysvetľuje zmeny legislatívy v prospech rezidentov, ktoré po zohľadnení pripomienok Slovenskej lekárskej komory aj Lekárskeho odborového združenia platia od leta 2018. Prvý informačný deň sa uskutočnil v Bratislave, v priebehu februára a marca majú byť ďalšie informačné stretnutia na fakultách v Košiciach, Martine a Bratislave.

Údaje poskytnuté ministerstvom zdravotníctva dokazujú výrazný pokles záujmu lekárov o rezidentské štúdium. Kým pri rozbehu tohto programu v roku 2014 sa do rezidentského štúdia všeobecného lekárstva pre deti a dorast prihlásilo 30 lekárov, vlani už len 7. Z celkového počtu 322 rezidentov v oboch špecializačných odboroch ukončilo štúdium 101 lekárov. „Počet rezidentiek na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke k 29. 11. 2018 je spolu 82,“ upozornil rezort.

Štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško na prvom stretnutí so záujemcami o špecializáciu všeobecné lekárstvo zdôraznil, že rezidentský program je jeden z kľúčových faktorov stabilizácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kým vlani vyčlenil rezort na financovanie tohto programu 7 miliónov eur, tento rok je v rozpočte už 10 miliónov eur.

Výhody

Ako odznelo na prvom informačnom dni, významnou výhodou z pohľadu lekára rezidenta je mzda vo výške 1,25-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Náklady súvisiace so vzdelávaním, tzv. školné, ktoré sa platí vzdelávacej ustanovizni, sú rezidentovi refundované v zmysle vyhlášky 31/2018. Znížila sa sankcia za nedodržanie podmienok rezidentského štúdia, v súčasnosti je to 5 000 eur za jeden rok štúdia. Zmeny sa týkajú aj povinnosti rezidenta poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenska najmenej 5 rokov po atestácii, pričom je možnosť pracovať aj na skrátený polovičný úväzok, čo má podporiť hlavne záujem lekárok matiek. V prípade polovičného úväzku sa päťročná doba zdvojnásobuje. Časové obmedzenie dĺžky prerušenia rezidentského štúdia, ktoré bolo donedávna v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou, je zrušené.

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave zabezpečuje rezidentské štúdium pre najväčší počet lekárov. „Je to špecializačné štúdium ako každé iné, ale odlišuje sa tým, že je financované zo štátneho rozpočtu, čo je veľká výhoda pre záujemcov. Nebudú mať problém zamestnať sa, financie sú k dispozícii počas celého štúdia, čo v prípade lekárov inak zaradených nemusí byť úplne samozrejmosťou,“ povedala doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF a SZU, ktorá je garantom štúdia v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých.

Objasnila, že práve nedostatok lekárov primárneho kontaktu a riziko kolapsu primárnej zdravotnej starostlivosti boli dôvodom, prečo v roku 2014 vznikol rezidentský program. Dnes sa nazýva rezidentské štúdium. „V tom čase bolo od 45 do 111 neobsadených ambulancií v jednotlivých krajoch. To sú ozaj obrovské čísla, samozrejme, bol aj vyšší priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 55 rokov a v Bratislavskom kraji dokonca až 60 rokov,“ uviedla K. Gazdíková.

Podmienky

Do rezidentského štúdia sa zaraďuje dvakrát ročne, a to k 1. februáru a k 1. októbru. „Celé špecializačné štúdium musíte absolvovať rovnako ako tí, ktorí absolvujú špecializačné štúdium mimo rezidentského štúdia, čiže nie sú tam žiadne úľavy. Následne je povinnosť po ukončení špecializačného štúdia ostať na Slovensku a vo zvolenom samosprávnom kraji vykonávať prácu v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a pre deti a dorast. V priebehu nasledujúcich siedmich rokov musíte päť rokov ostať pracovať v ambulancii na plný úväzok, alebo v prípade polovičného úväzku desať rokov, aby sa naplnila litera úhrnných päť rokov,“ objasnila potenciálnym rezidentom K. Gazdíková.

SZU robí špecializačné štúdium najdlhšie, v súčasnosti má 102 rezidentov, z toho ukončených je 49. Uplatnili sa na celom Slovensku. „Vyhodnotili sme, či sú rezidenti spokojní. Až 62 percent uviedlo, že rezidentské štúdium naplnilo ich očakávania a bez problémov sa zamestnali po skončení štúdia. 94 percent rezidentov pracuje v ambulancii všeobecného lekára – buď si ju odkúpili od všeobecného lekára, alebo sa zamestnali v spoločnosti, ktorá poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť,“ prezentovala K. Gazdíková výsledky hodnotenia. Na záver zhodnotila: „Za štyri roky, počas ktorých vykonávame rezidentské štúdium, môžem za SZU povedať, že je to bezpochyby potrebná forma štúdia v odbore všeobecné lekárstvo aj pediatria pre ambulantný odbor, a bez nej si vôbec neviem predstaviť, ako by sme doplnili všeobecných lekárov do praxe.“

Žiadni dispečeri

Prácu v ambulancii priblížila záujemcom hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD., ktorá vo svojej ambulancii vyškolila dve rezidentky a plánuje vzdelávať tretiu. Ako zdôraznila, všeobecní lekári v súčasnosti nie sú dispečeri vypisujúci výmenné lístky k špecialistom. „Nevylučujem, že medzi nami takíto sú, ale to vyplýva z historického vývoja, keď všeobecné lekári nemali v rukách kompetencie ako dnes a nemohli vykonávať napríklad EKG, predoperačné vyšetrenia, manažovať hypertonikov. Teraz sa situácia mení a je naozaj priaznivá, lebo ministerstvo uvažuje o pribúdaní ďalších kompetencií. Už teraz Union zazmluvnil ultrazvuk brucha, čo bolo pred piatimi rokmi nepredstaviteľné. A od 1. januára táto možnosť je, mám kolegov, ktorí majú certifikát a zakúpili si prístroj. Takisto môžeme robiť drobné chirurgické výkony, ale zatiaľ ich nemáme zazmluvnené, pracuje sa na tom. Uvažuje sa o tom, že prevezmeme manažment pacientov s ďalšími chronickými ochoreniami. Všeobecný lekár v súčasnosti vyrieši 60 – 70 percent ťažkostí pacientov, s ktorými prichádzajú. No predpoklad je, že bude vedieť vyriešiť viac ako 90 percent, tak ako je to v Holandsku alebo vo Veľkej Británii,“ uviedla J. Bendová.

Trojročné rezidentské štúdium zahŕňa 14 mesiacov na oddeleniach vnútorného lekárstva, tri mesiace na chirurgii, tri mesiace na neurológii a na ďalších oddeleniach podľa minimálneho štandardu. Pohotovostné služby sú pre rezidentov povinné, ich počet je maximálne tri služby mesačne. V závere štúdia je polročná prax priamo v ambulancii všeobecného lekára, kde lekári získajú praktické skúsenosti a tiež informácie, ako zabezpečiť materiálno-technické vybavenie, nákup medicínskeho materiálu, spoluprácu so súdmi, výkony pre Sociálnu poisťovňu, výkony pre zamestnávateľov, výkony na žiadosť pacienta.

Rozšírenie

Hlavná odborníčka J. Bendová považuje rezidentské štúdium za najrýchlejšiu cestu jednak k získaniu špecializácie a tiež k súkromnej praxi. „Kto nechce byť súkromníkom – podnikateľom so všetkým, čo k tomu patrí, môže sa zamestnať. Sú to zosieťované ambulancie, ktoré ponúkajú už pri nástupe zaujímavý plat,“ podotkla hlavná odborníčka. Pripomenula spoluprácu všeobecných lekárov v rámci odborných spoločností a tiež samostatnej sekcie Mladí praktici, ktorá združuje lekárov v špecializačnej príprave a do piatich rokov po ukončení. Okrem odovzdávania skúseností táto sekcia pomáha rezidentom napríklad aj pri hľadaní ambulancie.

Okrem všeobecného lekárstva a pediatrie bolo rezidentské štúdium rozšírené aj o ďalšie špecializačné odbory: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Ministerstvo rozhodlo o rozšírení štúdia aj pre sestry v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 08:41