StoryEditor

Stráženie Rázsoch stojí tisíce

21.05.2019, 00:00
Ministerstvo zdravotníctva obhajuje monitorovnaie areálu najmä bezpečnosťou

Okrem miliónov eur, ktoré do Rázsoch už štát investoval, platí ďalšie desiatky tisíc za stráženie nedostavaného objektu, ktorý sa má búrať. Hovorí o tom zmluva „Strážna služba – Rázsochy – zabezpečenie areálu rozostavanej nemocnice Rázsochy v kat. území Lamač“, ktorá je uverejnená v Centrálnom registri zmlúv a ktorú uzavrelo MZ so strážnou službou, konkrétne so spoločnosťou Eagle Security. Jej hodnota je vyčíslená na takmer 74-tisíc eur. Zmluva je na 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, predmetom výkonu strážnej služby je ochrana nehnuteľného majetku a zamedzenie vstupu neoprávneným osobám.

Strážna služba má byť zabezpečená denne nepretržite 24 hodín a 7 dní v týždni jedným zamestnancom počas 9 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Okrem toho bude zabezpečená obchôdzkovou službou motorizovanou dvojčlennou hliadkou dvakrát počas 24 hodín, pričom jedna obchôdzka má trvať 30 minút, a to počas obdobia platnosti tejto zmluvy. Podľa zverejnenej zmluvy v prípade poskytovania nepretržitej strážnej služby je predpokladaný počet osobohodín za 9 mesiacov 6 648, v prípade poskytovania obchôdzkovej služby zásahovým vozidlom je to 554 osobohodín. Cena za stráženie Rázsoch je uvedená na 73 666,80 eura s DPH.

Nedostavaná nemocnica na Rázsochách bude mať takmer 35 rokov, dostavať ju sľubovalo už niekoľko ministrov zdravotníctva. Napriek tomu, že nemocnica neposkytla zdravotnú starostlivosť ani jednému pacientovi, štát do nej investoval už niekoľko miliónov eur.

Firma

Ministerstvo zdravotníctva pritom so spoločnosťou Eagle Security uzavrelo na stráženie Rázsoch zmluvu aj v roku 2018. Zmluva bola uzatvorená na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu, ktorý bol vo výške 126-tisíc eur. Zmluva bola účinná od 14. 4. 2018.

Rozdiel medzi vtedajšou zmluvou a tou aktuálnou je v poskytovaní obchôdzkovej služby zásahovým vozidlom, ktorá sa absolvovala 12x denne 2 zamestnancami, kde jedna obchôdzka bola naplánovaná na jednu hodinu. Podľa aktuálne platnej zmluvy sú to 2 obchôdzky denne 2 zamestnancami a jedna obchôdzka má trvať pol hodiny.

Spoločnosť Eagle Security zabezpečuje okrem stráženia Rázsoch aj služby pre ďalšie štátne inštitúcie v rámci zdravotníctva. Ide napríklad o Univerzitu Komenského v Bratislave (v zmluve je uvedená suma za poskytovanie strážnych služieb a mimoriadnych strážnych služieb za dva roky viac ako 661-tisíc eur s DPH), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava (zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby v hodnote 91-tisíc eur na rok) či Úrad verejného zdravotníctva, kde predmetom zmluvy je spracovanie poplachového signálu z objektu chráneného elektronickou požiarnou signalizáciou prostredníctvom elektronickej zabezpečovacej signalizácie, pričom zmluva je uzatvorená na dva roky a mesačná platba za dohodnutú službu je vo výške 150 eur za mesiac bez DPH.

„Michalovské Rázsochy“

Podľa manažéra a bývalého riaditeľa siete nemocníc Svet zdravia Ľuboša Lopatku nemocnica Rázsochy strážnu službu nepotrebuje. „Uvedené tvrdenie platí ešte viac od okamihu rozhodnutia nedostavanú nemocnicu zbúrať. Predpokladám, že ako zdôvodnenie nutnosti stráženia sa pravdepodobne použije argument: ,bezpečnosť a predchádzanie úrazom pri svojvoľnom vstupe na stavenisko‘. Tento aspekt sa však dá dosiahnuť aj iným, menej nákladným spôsobom,“ uviedol.

Zmysel nevidí ani v obchôdzkovej službe motorizovanou dvojčlennou hliadkou 2x denne. „Možno sa tým však aspoň spestrí inak nudný deň príslušníka strážnej služby. Stačí sa pozrieť do areálu cez plot, prípadne cez internet a je jasné, že stráženie nemá zmysel aj podľa toho, že stavba je hojne pokrytá grafitmi,“ reagoval Ľ. Lopatka. Ako doplnil, za obdobný príklad považuje skelet nedostavanej nemocnice v Michalovciach, ktorý bol dlhé roky v majetku VÚC Košice a bol zbúraný v roku 2015. „Michalovčania ho nazývali Michalovské Rázsochy,“ uviedol a dodal: „Počas celého obdobia bolo stavenisko oplotené, s nápismi: ,Nebezpečenstvo úrazu‘ a ,Zákaz vstupu‘. Úloha zabezpečenia stavby bola splnená, avšak spôsobom, ktorý neznamenal neustále náklady,“ doplnil bývalý šéf nemocničnej siete.

V prevádzkujúcich nemocniciach sa bežne využívajú aj strážne služby. Napríklad sieť nemocníc Svet zdravia využíva interných aj externých strážnikov. „Externých najmä na urgentných príjmoch počas večerných hodín a víkendu. V tom čase hrozí najviac nepredvídateľných udalostí, v ktorých by mohlo byť ohrozené bezpečie našich pacientov a zamestnancov,“ reagoval hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

„V našich jednotlivých zdravotníckych zariadeniach využívame individuálny systém strážnej služby, ktorý vychádza z našich mnohoročných skúseností a dlhodobo budovaného know-how, ktoré vzniká nikdy sa nekončiacim upravovaním, vylepšovaním a prispôsobovaním novým podmienkam a aktuálnym potrebám. Ide o tisícky stále sa meniacich parametrických vstupov do funkčnej rovnice,“ uviedla hovorkyňa AGEL SK Iveta Chreneková.

Podľa rezortu je strážna služba nevyhnutná predovšetkým z hľadiska bezpečnosti, keďže ide o rozostavaný skelet. „Rozsiahly areál s rozlohou 15,6 ha a jeho dôkladné monitorovanie si vyžaduje zabezpečenie práve tohto typu stráženia. Tento typ ochrany a stráženia majetku ostatné nemocnice nerealizujú,“ uviedla hovorkyňa MZ.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
15. jún 2024 17:40