StoryEditor

Riaditeľov nemocníc už platia inak

04.06.2019, 00:00
Autor:
HNHN
Ministerstvo zaviedlo nový systém odmeňovania riadiacich pracovníkov

Pre manažérov štátnych zdravotníckych zariadení platí na tento rok nový model odmeňovania. Zmena sa týka členov štatutárnych orgánov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Ministerka Andrea Kalavská vyhlásila, že ide o odmeňovanie riaditeľov nemocníc na základe ich výsledkov, napríklad aj personálnej politiky. „Stále hovorím o osobnej zaangažovanosti, aby sa riaditelia snažili, aby mali dostatočné počty sestier, lekárov,“ uviedla.

Plat štatutárov je tvorený zo základnej mzdy, z pohyblivej zložky (osobný príplatok a prémia) a odmeny. Spôsob priznávania pohyblivej zložky aj odmien už vlani označili analytici Implementačnej jednotky (IJ) Úradu vlády SR za subjektívny a nenáležitý a navrhovali zaviesť zodpovednosť manažérov nemocníc za dosahované výsledky. Inšpirovali sa závermi juhoafrickej štúdie o stimulačných programoch pre manažérov nemocníc, podľa ktorej sú pri odmeňovaní okrem konkurenčného základného platu dôležité hodnotiace kritériá viazané na merateľné výstupy, nad ktorými má manažér kontrolu.

„Výkonnostné ciele musia byť jasne dohodnuté v kontrakte medzi ním a zriaďovateľom a musia podliehať pravidelnému monitorovaniu a prehodnocovaniu,“ cituje IJ štúdiu Short-term incentive schemes for hospital managers.

Doterajší model

Analytici IJ poukázali na nedostatky pri dovtedajšom spôsobe odmeňovania riaditeľov pri priznávaní nenárokovateľných zložiek mzdy. Osobný príplatok totiž priznával minister/ka za plnenie osobitných úloh určených ministerstvom, dodržiavanie termínov, včasnosti či komplexnosti predkladaných materiálov a údajov alebo dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov, smerníc, opatrení, nariadení. Tieto podmienky označili analytici IJ za nejednoznačné s tým, že vytvárajú priestor na subjektívne posudzovanie práce riaditeľov. „Plnenie vymenovaných činností navyše IJ považuje za štandard pracovnoprávneho vzťahu, za ktorý, z nášho hľadiska, neprináleží udeľovať príplatky,“ uvádza sa v správe IJ.

Výhrady mali analytici aj k spôsobu udeľovania odmien. Minister ju mohol udeliť za kvalitné vykonávanie pracovných povinností, vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností, za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, ale aj za dlhodobé pôsobenie a zásluhy v rezorte zdravotníctva či životné výročie pri dosiahnutí 50 rokov veku. „V roku 2017 bola odmena vyplatená iba v dvoch prípadoch v Univerzitnej nemocnici Bratislava. V jednom z nich však odmena dosahovala úroveň štvrťročného platu manažéra nemocnice,“ upozornila IJ.

Súčasný model

Analytici navrhli naviazať pohyblivú zložku mzdy manažmentu nemocníc na dosahované výkonnostné parametre, medzi ktorými by mala okrem ekonomických ukazovateľov byť aj obložnosť a priemerná dĺžka hospitalizácie. „Pri nastavovaní nových kritérií odmeňovania sme spolupracovali aj s Implementačnou jednotkou. Keďže ide o konkrétne merateľné ukazovatele pre pohyblivú zložku mzdy, je systém motivačný. Výška finančného vyjadrenia jednotlivých zložiek mzdy sa nemenila,“ informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

Zdôraznila, že cieľom nového systému je naviazať pohyblivé zložky mzdy na konkrétne merateľné ukazovatele. Osobný príplatok riaditeľa je dnes naviazaný na zapisovanie do ezdravia. Prémie sa udeľujú aj podľa fluktuácie zdravotníckych pracovníkov, rýchlosti vyhlasovania verejných obstarávaní a plnenia plánu činnosti. Pri udeľovaní odmeny sa zohľadňuje znižovanie priemerného času hospitalizácie a zvyšovanie obložnosti na akútnych oddeleniach, plnenie vybraných ukazovateľov plánu činnosti, nákup zdravotníckej techniky, projektové aktivity.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
07. jún 2023 04:46