StoryEditor

Transplantačným koordinátorom sa majú rozšíriť kompetencie

10.07.2019, 00:00
Autor:
HNHN
Po dohode s odborníkmi v Madride čaká slovenských lekárov edukácia v Španielsku.

Akčný plán Národného transplantačného programu (NTP) na roky 2019 a 2020 s výhľadom do roku 2022, ktorý vo februári po predložení ministerstvom zdravotníctva schválila vláda, je orientovaný na zvýšenie počtu odberov ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských buniek. Vyžiada si 169-tisíc eur na tento rok a ďalších 514-tisíc eur na budúci rok.

Transplantačný program sa v súčasnosti realizuje na štyroch špecializovaných pracoviskách – v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach, kde sa vlani uskutočnilo spolu 201 transplantácií. Ide o transplantácie obličiek, srdca a pečene, v Banskej Bystrici sa pripravujú podmienky na transplantácie pankreasu.

Hoci ministerka Andrea Kalavská hodnotí transplantačný program ako úspešný, uznáva, že odberová aktivita je v SR nízka. Zdôraznila, že dôležitú úlohu v procese identifikácie potenciálneho darcu, odberu orgánu, transportu a samotnej transplantácii zohráva sieť transplantačných koordinátorov. „Hlavnou náplňou transplantačného koordinátora je aj edukácia na nižších pracoviskách. Pracuje sa na štandardných postupoch pre jednotlivé pracoviská, aby aj v tej najnižšej nemocnici vedeli, čo majú robiť,“ uviedla A. Kalavská.

Kompetencie koordinátorov

Akčný plán počíta s posilnením kompetencií a zlepšením odmeňovania koordinátorov. V rámci vyšších právomocí sa zvažuje aj možnosť koordinátorov za presne daných podmienok nazerať do zdravotnej dokumentácie. Detaily by mali byť známe do konca roka.

„Možnosť nazrieť do dokumentácie je do istej miery represívne opatrenie, ktoré môže byť nepopulárne a môže vyvolať negatívne emócie. Chceme ísť pozitívnou cestou, to znamená edukáciou. Učíme sa od najlepších, Španieli majú výborne rozbehnutú sieť koordinátorov. Vieme, že máme rezervy, ktoré ak využijeme, tak sa odberová aktivita zvýši,“ povedala MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

Podľa jej slov je samotný proces od identifikácie darcu až po transport orgánu pre transplantačného koordinátora mimoriadne náročný. „Môže sa stať, že extrémna záťaž môže byť demotivujúcou, preto musíme hľadať motivujúce opatrenia. Hľadajú sa opatrenia na posilnenie kompetencií koordinátorov a v tomto akčnom pláne aj na posilnenie počtu koordinátorov,“ dodala.

Hlavný transplantačný koordinátor MUDr. Martin Chrastina, PhD., považuje za podstatné, že akčný plán v sebe zahŕňa vzdelávanie lekárov. „Rozširujeme ho o edukáciu transplantačných koordinátorov v Španielsku, ktoré je lídrom v darcovstve orgánov vo svete, a práve v tejto krajine je edukácia najefektívnejšia. Už bol oslovený hlavný transplantačný koordinátor v Madride, kam plánujeme vyslať určitý počet koordinátorov. Reálne to vidím na jar budúceho roka, termínov je málo a záujemcov z celého sveta je veľa, od východnej Ázie až po USA,“ predstavil plány v oblasti edukácie M. Chrastina.

Aj on vníma rezervy vo vyhľadávaní kriticky chorých ľudí v nemocniciach. „Na zvýšení kompetencií koordinátorov sa pracuje. Je to citlivá vec, komunikujeme s právnikmi. Zatiaľ to nie je uzavreté,“ vysvetlil. Sieť koordinátorov považuje za dostatočnú. „Každá jedna nemocnica má nemocničného koordinátora, ktorý referuje odberovým nemocniciam o potenciálnych orgánových darcoch, ktorí sú v kritickom stave,“ objasnil MUDr. Chrastina.Čakacia listina

Po dohode medzi ministerstvom, Národnou transplantačnou organizáciou a všetkými zdravotnými poisťovňami je od roku 2016 zavedené odmeňovanie zdravotníckych zariadení za identifikovanie darcu. „Darcovská nemocnica, ktorá identifikovala darcu, od ktorého bol aspoň jeden orgán natransplantovaný, dostane 700 eur. Sú použité na odmeny pre pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na manažmente darcu. Z nášho pohľadu je to silný motivačný faktor.“

V roku 2018 bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií, z toho bolo 146 transplantácií obličky, 37 pečene a 18 transplantácií srdca. Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 327 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac, až 272 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 34 pacientov na srdce, 21 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo Fakultnej nemocnici v Motole v Česku.

Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 a 2020

1.Transplantácie orgánov, tkanív a buniek

– pripraviť novelu Cenového opatrenia MZ SR pre odberový program
– systém DRG – financovanie zdravotných výkonov pri transplantáciách
– vypracovanie štandardov pre proces identifikácie potenciálneho darcu orgánu a stanovenie mozgovej smrti
– ŠDTP na odbery, spracovanie, uschovanie, distribúciu a kontrolu transplantátov tkanív a buniek pri transplantáciách v SR

2. Legislatíva

– vypracovanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia transplantační koordinátori, určenie transplantačných centier, vytvorenie personálnych normatívov
– ŠDTP o darcovstve, odberoch ľudských orgánov z tiel živých a mŕtvych darcov, o testovaní darcov a o prenose ľudských orgánov na príjemcu
– ŠDTP pre alternatívny program obličkových transplantácií od žijúcich darcov
– ŠDTP v laboratórnej diagnostike a antirejekčnej terapii v transplantológií a ich zavedenie do praxe
– vypracovanie legislatívy o darcoch so smrťou stanovenou na základe cirkulačných kritérií

3. Zber údajov o pacientoch – Národný transplantačný register

– softvérová a hardvérová aktualizácia systému

4. Kontrolná a dozorná činnosť, kontrola kvality

– zabezpečenie klinických auditov v SR po novele zák. 578/2004

5. Vzdelávacie aktivity, edukácia, akreditácia

– vzdelávacie aktivity pre inšpektora/-ov tkanivového zariadenia na výkon dozoru v tkanivovom zariadení
– realizácia celonárodnej kampane Sedem životov
– pravidelné a systematické školenia transplantačných koordinátorov v certifikovaných európskych transplantačných centrách a v rámci priebežných regionálnych školiacich aktivít garantovaných transplantačnými centrami

6. Materiálno-technické zabezpečenie
– zavedenie programu „machine perfusion“ do každého transplantačného centra
– zabezpečenie financií pre bezpečné uchovanie a transport odobratého srdca na transplantáciu
– zabezpečenie financií na priebežnú údržbu, inovácie a pravidelnú obnovu priestorov a prístrojov v transplantačných centrách a tkanivových zariadeniach
Zdroj: MZ SR

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
31. máj 2023 17:49