StoryEditor

​Chaos so živnosťami u zdravotníckych záchranárov pokračuje

06.11.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Za posledných päť rokov skontrolovali len jedného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Živnostenské oprávnenia u zdravotníckych záchranárov, na základe ktorých pracujú za otáznych okolností pre niektorých súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci aj rýchlej záchrannej pomoci, sa rušia. Majú totiž živnostenské oprávnenia na vykonávanie dopravnej zdravotnej služby, ktoré platia len do 31. decembra 2019. Živnostenský zákon nepozná činnosť zdravotníckeho záchranára, preto sa pri jeho obchádzaní využíva živnosť na dopravnú zdravotnú službu. Súkromné záchranky zvažujú, ako túto situáciu riešiť. Nie je vylúčené, že zdravotnícki záchranári skončia s prácou na živnosť a stanú sa zamestnancami záchrannej služby.

Podľa ministerstva zdravotníctva majú byť zdravotnícki záchranári zamestnancami príslušného držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS. „Myslím si, že len lekári môžu praxovať na živnosť, záchranári nie. Keď to podľa zákona nie je možné, tak to asi v poriadku nie je,“ reagovala ministerka Andrea Kalavská krátko po tom, ako Zdravotnícke noviny upozornili na otázne živnosti u záchranárov v prípade spoločnosti LSE – Life Star Emergency. Práve táto firma získala v medializovanom výberovom konaní najviac povolení na stanice ZZS. Namiesto súčasných 30 bodov by mala zabezpečovať záchrannú službu na 107 staniciach.

Zdravotnícke noviny majú k dispozícii list jej konateľa adresovaný spolupracovníkom, v ktorom rieši prácu záchranára na živnosť. „Živnostenské úrady pristúpili k doručovaniu oznámení o zrušení vašich živnostenských oprávnení. Spoločnosť LSE – Life Star Emergency od začiatku sleduje postoj úradov k tejto problematike a intenzívne pracujeme na tom, aby sme našli také riešenie, aby ste mohli vykonávať svoju prácu naďalej tak ako dosiaľ,“ uvádza sa v liste podpísanom konateľom Miroslavom Micskim.

Aj staniční záchranári

Na odbore živnostenského podnikania ministerstva vnútra sme zistili, že v súčasnosti má živnosť na dopravnú zdravotnú službu 2 777 fyzických osôb. „Živnostenské oprávnenia získané do 31. mája 2019 platia do 31. decembra 2019. Od 1. 1. 2020 nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť v predmete podnikania – dopravná zdravotná služba v režime živnostenského zákona,“ potvrdili nám na ministerstve vnútra. Dôvodom je novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zriadili ambulancie dopravnej zdravotnej služby ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s tým, že povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva. Dopravnú zdravotnú službu teda už nebude možné vykonávať ako voľnú živnosť.

Podľa živnostenského registra je 12 z 30 súčasných staničných záchranárov v staniciach ZZS spoločnosti LSE – Life Star Emergency držiteľom živnostenského oprávnenia na dopravnú zdravotnú službu. Z počtu 200 zdravotníckych záchranárov uvedeného na oficiálnej webovej stránke spoločnosti pracuje podľa našich informácií takmer 160 na živnosť, zvyšní pracovníci sú na trvalý pomer alebo dohodu o vykonaní práce. Riaditeľky firmy Žanety Micskiovej sme sa opýtali, ako sa bude riešiť situácia so záchranármi vzhľadom na to, že živnostenské oprávnenia na dopravnú zdravotnú službu v decembri končia. „Riešime to s naším právnym zástupcom,“ uviedla s tým, že ďalšie informácie poskytne odborný zástupca doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

„Hľadáme možnosti, ako dodržať zákon a aké sú možnosti, či budú mať ľudia na výber alebo nebudú mať na výber. Naši právnici na tom pracujú, aby sme vedeli ľuďom ponúknuť alternatívu, ak to bude možné, a ak to nebude možné, tak budú musieť prechádzať na jedinú alternatívu,“ povedal V. Dobiáš. Jedinou alternatívou je pracovný pomer. Podľa našich informácií sa zvažuje aj možnosť záchranárov požiadať o živnostenské oprávnenie na vedenie cudzieho motorového vozidla.

Bez kontroly

Komora zdravotníckych záchranárov aj ministerstvo zdravotníctva sa zhodujú, že záchranári nesmú pracovať na živnosť a majú byť zamestnaní. Orgánom, ktorý môže vykonávať dozor nad dodržiavaním personálnych a materiálno-technických podmienok jednotlivých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten koncom augusta avizoval, že v septembri rozbehne kontroly. Úradu sme sa opýtali, koľko kontrol vykonal, u akých poskytovateľov a s akým výsledkom. Zaujímalo nás, či kontroly potvrdili medializované skutočnosti, že zdravotnícki záchranári v niektorých prípadoch pracujú na živnosť na dopravnú zdravotnú službu. Tiež sme chceli vedieť, akým spôsobom prebiehajú kontroly personálneho zabezpečenia, či ide len o formálnu kontrolu dokladov u poskytovateľa alebo o fyzickú kontrolu posádok s identifikáciou zdravotníckych záchranárov a preverením ich pracovného pomeru. „Keďže ide o novú právomoc, úrad je v procese prípravy príslušných podkladov, metodiky, personálnych kapacít potrebných na riadny výkon kontroly a dozoru v tejto oblasti,“ reagovala 25. októbra 2019 na otázky Zdravotníckych novín hovorkyňa ÚZDS Radoslava Muchová. Z tejto odpovede vyplýva, že napriek avizovanému dozoru sa ešte žiadna kontrola neuskutočnila.

Úrad to odôvodňuje tým, že ide o novú právomoc, ktorú dostal s účinnosťou od 1. júna 2019. „Úrad sa po nadobudnutí účinnosti zákona primárne sústredil na vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť v rámci celého územia SR. Aj keď pôvodne bol plán začať s týmito kontrolami už v septembri, v procese ich prípravy vyvstali skutočnosti, ktoré pozdržali celý proces výkonu kontroly. Jednou z nich je nejednoznačnosť legislatívy vo veci personálneho zabezpečenia ambulancií ZZS. Z tohto dôvodu sa úrad obrátil na Ministerstvo zdravotníctva SR ako tvorcu legislatívy v oblasti zdravotníctva so žiadosťou o stanovisko. Úrad má záujem o kvalitný a odborný výkon kontroly, čo si však vyžaduje podrobnú a kvalitnú prípravu s objektívne primeraným časovým priestorom,“ objasnila R. Muchová.

Do júna boli kontroly záchraniek priamo v kompetencii ministerstva. Zaujímali sme o to, ako často a u ktorého poskytovateľa prebehli kontroly personálneho zabezpečenia posádok. „Za posledných 5 rokov v plánoch kontrolnej a dozornej činnosti na príslušné kalendárne roky sa nenachádzali dozorné akcie u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby,“ odpovedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Dodala, že v minulom roku vykonala na základe vonkajšieho podnetu jednu mimoriadnu dozornú akciu u poskytovateľa ZZS. Bližšie informácie o dôvode ani výsledku neuviedla. „V zmysle legislatívy MZ SR malo oprávnenie vykonávať dozor u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, avšak legislatíva neurčovala MZ SR ako orgánu dozoru v danej veci žiadnu frekvenciu týchto dozorov,“ dodala Z. Eliášová.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
31. máj 2023 12:47