StoryEditor

Príplatky za sviatky a víkendy majú ostať bez zmien

28.11.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Všeobecní lekári žiadajú jednotné odmeňovanie za služby na pohotovosti.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) spolu so Združením ambulantných poskytovateľov a Slovenskou lekárskou komorou vyzvali ministerstvo zdravotníctva, aby zaujalo jednoznačný postoj k otázke príplatkov pre lekárov v ambulanciách pohotovostnej služby (APS) za služby počas víkendov a sviatkov. Poukázali na rozdiely v odmeňovaní lekárov, ktorí majú pracovnú zmluvu priamo s organizátorom APS, a tými lekármi poskytovateľa, ktorý má s organizátorom APS uzatvorenú obchodnoprávnu zmluvu.

Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je mzda lekára v rámci APS stanovená minimálne na 12 eur v hrubom za hodinu. Ak všeobecný lekár nenastúpi do služby dobrovoľne, ale na základe rozpisu, odmena sa mu kráti na 9 eur za hodinu. „Keďže je lekár v pracovnom pomere, má nárok aj na mzdové zvýhodnenia podľa Zákonníka práce. Ak lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci APS počas soboty, nedele alebo sviatku, patria mu za túto prácu mzdové zvýhodnenia (príplatky) podľa Zákonníka práce. Výška mzdového zvýhodnenia za sobotu je 50 % minimálnej mzdy za hodinu, za nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu a za sviatok 100 % priemerného zárobku konkrétneho lekára,“ uvádza sa v stanovisku právnickej kancelárie pre SSVPL.

V praxi to však vyzerá tak, že každý organizátor platí lekárom služby počas sviatkov a víkendov inak. Napríklad Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín platí pediatričkám odmenu za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast vo výške 13 eur za hodinu počas pracovných dní a 15 eur za hodinu za službu cez víkend a sviatok.

Nemocnica Poprad, a. s., platí lekárom podľa uzatvorených zmlúv platných do konca decembra tohto roka odmenu 16 eur za hodinu počas pracovných dní, cez víkend je to 17 a vo sviatok 20 eur na hodinu. „Lekári, ktorí zmluvu neuzatvorili, odmietli alebo mali výhrady, dostávajú odmenu v zmysle zákona,“ uviedla hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.

Fakultná nemocnica Trnava zabezpečuje APS pre dospelých. Okrem základnej hodinovej mzdy 17,37 eura uhrádza lekárom príplatky za prácu v sobotu (0,93 eura za hodinu) aj v nedeľu (1,86 eura za hodinu). Príplatok cez sviatky je 3,72 eura na hodinu.

Obchodný vzťah

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina platila lekárom pri spustení APS 16 eur za odpracovanú hodinu. „V priebehu mesiaca október 2018 sme na základe dohody upravili zmluvné podmienky dodatkom. Nad rámec uzatvoreného obchodnoprávneho vzťahu bolo dohodnuté, že služby odpracované počas veľkonočných, vianočných sviatkov a Nového roka sú odmenené 100-percentným príplatkom. Ide o – Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. , 25. a 26. december a 1. január. Na základe dobrej spolupráce a vzájomnej spokojnosti sme sa rozhodli od 1. 6. 2019 ďalej zvýšiť odmenu pre všetkých poskytovateľov PAPS, ktorí s nami uzatvorili zmluvu. Odmena za poskytnutú pohotovostnú službu je aktuálne vo výške 17,50 eura za každú odpracovanú hodinu s príplatkom za dohodnuté sviatočné dni. Aktuálne je teda jeden deň služby odmenený vo výške 105 eur v prípade 6-hodinovej služby a vo výške 135 eur v prípade 7,5-hodinovej služby,“ informovala hovorkyňa žilinskej FNsP Lenka Záteková. Za služby počas piatich spomínaných sviatkov je odmena 34,66 eura za hodinu, čiže 260 eur za 7,5-hodinovú službu.

„Poskytovatelia APS (lekári) sú podnikateľskými osobami vedenými ako s. r. o. alebo slobodné povolanie, preto uzatvorili so žilinskou nemocnicou obchodnoprávny vzťah – zmluvu o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a o úhradách za ňu. Keďže ide o obchodnoprávny vzťah, zmluva je uzatvorená podľa Obchodného zákonníka, nejde teda o zamestnanecký pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah, na ktorý by sa vzťahovali povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo Zákonníka práce, ako napríklad povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa odmeňovania za prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu a s tým súvisiace príplatky. Obchodnoprávny vzťah sa riadi zmluvne dohodnutými podmienkami a ustanoveniami Obchodného zákonníka,“ uvádza nemocnica.

Dodáva, že nezmluvní poskytovatelia sú do služieb rozpisovaní na základe rozpisu Žilinského samosprávneho kraja za odmenu vo výške 12,16 eura za odpracovanú hodinu bez ohľadu na to, či ide o bežný pracovný deň, alebo deň pracovného pokoja. „Plne sme rešpektovali návrh poskytovateľov na osobitné odmeňovanie v prípade vybraných sviatkov, ako sú Veľká noc a Vianoce, ktoré sa spájajú s výnimočnými rodinnými tradíciami. Zvýšili sme tak odmenu pre lekárov, ktorí sú ochotní tieto špecifické dni stráviť v práci mimo kruhu svojich blízkych,“ zdôraznila hovorkyňa.

Bez zmien

Lekári vo výzve žiadajú ministerstvo, aby zaujalo jednotné, jednoznačné a nediskriminačné stanovisko vo veci odmeňovania predovšetkým tých lekárov, ktorí slúžia APS ako lekári poskytovateľa, ktorý má s organizátorom APS uzatvorenú obchodnoprávnu zmluvu. „Títo lekári nesmú byť diskriminovaní oproti lekárom, ktorí zabezpečujú výkon služieb APS priamo pre organizátora na základe pracovnej zmluvy,“ zdôrazňujú autori výzvy.

Ministerstvu zdravotníctva sme adresovali otázku, či považuje výzvu všeobecných lekárov za opodstatnenú, alebo sú pravidlá odmeňovania za pohotovostné služby vyhovujúce. „V tejto oblasti nepripravujeme aktuálne zmeny,“ uviedla hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. Rezort opakovane zdôrazňuje, že mzda lekára slúžiaceho v APS (12 eur/h) zahŕňa aj príplatky (mzdové zvýhodnenia) za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok. „Zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy (vrátane odmeňovania) sa riadia Zákonníkom práce, poskytujú zamestnávatelia mzdu v rozsahu a za podmienok upravených týmto zákonom. Z uvedeného dôvodu majú zamestnanci nárok aj na poskytovanie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Konkrétne podmienky odmeňovania dohoduje zamestnávateľ v súlade s § 119 Zákonníka práce. Zákonník práce taxatívne upravuje, čo sa nepovažuje za mzdu. V zmysle tejto úpravy sa mzdové zvýhodnenia poskytované za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok za mzdu považujú,“ uvádza ministerstvo.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
29. máj 2023 12:04