StoryEditor

Voľby 2020 - právna forma štátnych nemocníc

05.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
V rámci predvolebnej kampane sme oslovili relevantné politické strany, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V druhej časti prinášame ich pohľad na právnu formu štátnych nemocníc.

Plánujete meniť právnu formu štátnych nemocníc z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti?


MUDr. Marek Krajčí, OĽaNO

Nie. Pripravíme nový zákon o verejných nemocniciach, zavedieme holdingovú formu riadenia s jednotným informačným systémom a jasnými rozpočtovými pravidlami.

MUDr. Andrea Letanovská, Za ľudí

Krátkodobo určite nie. Plánujeme však zásadným spôsobom zmeniť manažment a hospodárenie štátnych nemocníc, aby sa okamžite zastavilo ich zadlžovanie.

Plánujeme posilniť Úrad pre riadenie podriadených orgnazácií (ÚRPO) MZ s cieľom efektívnejšieho manažmentu, motivácie a kontroly plus dotiahnutia centralizácie obstarávania a hmotné zainteresovanie profesionálnych a apolitických manažérov týchto zariadení.


MUDr. Vladimír Baláž, Smer-SD

Štátne nemocnice, ktoré sú akciové spoločnosti, ako napr. srdcovo-cievne ústavy mohli prežiť len preto, lebo mali úplne extra nastavené financovanie zo zdravotných poisťovní. Ostatné štátne nemocnice nemali a nemajú ani v súčasnosti nastavené úhrady takým systémom, aby mohli hospodáriť bez straty.

Aj z toho dôvodu je myšlienka prechodu nemocníc z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti v súčasnosti nemysliteľná. Mohla by v konečnom dôsledku viesť k priamej strate kontroly štátu nad týmito nemocnicami, čo je z môjho hľadiska neprijateľné.


Martin Barto, SaS

Neplánujeme takéto zmeny. K tomuto záveru sme dospeli po dlhej analýze, ako by takáto zmena prebiehala a aké by mala prínosy. Analýza ukázala, že celý proces zmeny je pomerne komplikovaný (vzhľadom na zadlženie príspevkových organizácií) a nesie so sebou riziká.

V konečnom dôsledku benefity transformácie na akciové spoločnosti sú menšie než spoločenské náklady celého procesu. Z tohto dôvodu sme z plánu na transformáciu príspevkov, ktorý bol v prvom vydaní našej reformy, upustili.


Oskar Dvořák, PS/Spolu

Nie. Premena nemocníc na akciové spoločnosti by podľa nás nič nevyriešila a okrem toho takýto krok zvyšuje riziko skrytej privatizácie.

Naše nemocnice potrebujú oveľa hlbšiu reformu cez spoločné, sieťové riadenie všetkých štátnych nemocníc a zavedenie nútenej správy, ak riaditelia nehospodária zodpovedne.


Tomáš Drucker, Dobrá voľba

Nie. V súčasnosti kondicionalita štátnych nemocníc na to nemá a verejné zdravotníctvo nemusí byť predmetom podnikania. Je potrebné pokračovať v presadzovaní princípov riadenia, hodnotenia a kontroly do tohto systému.


MUDr. Ján Hencel, KDH

Meniť právnu formu nemocníc nemáme v pláne. V strane došlo k zhode, že pre budúcnosť zdravotníctva na Slovensku je najideálnejšie, ak budú nemocnice v rukách štátu.


MUDr. Štefan Zelník, PhD., SNS

Ti, ktorí hovoria o potrebe zmeniť právnu formu nemocníc si často myslia, že je to tá najlepšia cesta, ako vyriešiť problém s efektivitou. Ak chceme hovoriť o tom, či zdravotníctvo pracuje efektívne, musíme najskôr poznať reálne ceny zdravotníckych výkonov. Súčasný systém je nastavený tak, že zdravotnícke zariadenia dostávajú peniaze za odliečeného pacienta.

Je teda úplne jedno, či bol pacient prijatý do nemocnice napríklad na pozorovanie pre podozrenie, že má zápal slepého čreva alebo pacienta operujú pre pokročilé nádorové ochorenie, kde je liečba finančne neporovnateľne drahšia. Z hľadiska financií dostane nemocnica od zdravotných poisťovní uhradené za oboch odliečených pacientov rovnako. Aj NKÚ vo svojej správe konštatoval, že najväčším problémom slovenského zdravotníctva je absencia cenotvorby zdravotníckych výkonov, kde chýbajú jasné pravidlá stanovovania cien a tiež potreba zmeny v definovaní oprávnených nákladov na jednotlivé výkony. Úrad považuje nedostatky v tejto oblasti za jednu z hlavných príčin zadlžovania sa nemocníc.

Ak chceme teda hovoriť o efektivite, najskôr sa musia vypočítať reálne ceny za jednotlivé zdravotnícke výkony, v ktorých budú zarátané všetky náklady na špeciálny zdravotný materiál, lieky, odpisy, údržbu techniky, revízie, ľudskú prácu a ďalšie činnosti spojené s diagnostikou a liečbou pacienta. Cenový výmer musí vydávať MZ SR na základe cenotvorby. Rozpočet musí byť zosúladený s cenovým výmerom. Zmena právnej formy nemocníc napr. na akciové spoločnosti, môže spustiť skrytú privatizáciu.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
29. máj 2023 10:28