StoryEditor

Zubní lekári vidia dva nedostatky v systéme ezdravie

17.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Zatiaľ nie je možné zdieľanie zubnej karty pacienta ani prenos dát RTG snímok a zubného kríža

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) pri bilancii štvorročného obdobia označila prechod od používania amalgámových výplní k ručne miešanému skloionomérnemu cementu za úspešný. Podarilo sa dosiahnuť zvýšenie ceny bodu za tento výkon v zdravotných poisťovniach, keďže ide o časovo náročnejšiu výplň, ktorá je komplikovanejšia na spracovanie. Vlani sa podarilo dosiahnuť bezlimitné prostredie aj s VšZP.

Za pozitívum označil prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík aj zmeny v sústavnom vzdelávaní, ktorými sa znížil celkový počet kreditov zo 150 na 90 a upravili sa pravidlá na ich získanie. „Našou myšlienkou, ktorú sa nepodarilo presadiť, je nepovinné vzdelávanie tak ako v Česku, kde je vzdelávanie dobrovoľné, no poisťovne ho bonifikujú. Každý lekár, ktorý má absolvované kontinuálne vzdelávanie, má vyššie ceny bodu od poisťovní,“ objasnil I. Moravčík.

Komora ocenila zavedenie zubného profylaktického preukazu dieťaťa u poistencov VšZP aj sfunkčnenie elektronického zdravotníctva. Problémom pre zubných lekárov však ostáva nemožnosť zdieľať zubnú kartu pacienta a chýbajúce RTG snímky a zubný kríž.

„Bez súhlasu pacienta zubný lekár nemôže vidieť zubnú dokumentáciu pacienta. Ak nevidíme zdravotnú dokumentáciu, čo sa týka zubnej histórie, môže vzniknúť duplicita výkonov, čo jednak zvyšuje cenu pre poisťovňu a jednak je to dôležité z hľadiska bezpečnosti pacienta. Treba si uvedomiť, že RTG je invazívne vyšetrenie. Ak by sme mali prístup k snímkam s údajmi o dávkach žiarenia a sumárom zo všetkých vyšetrení, môžeme si porovnať snímky a vývoj nálezu v čase. Keď si kliknem na zubný kríž, vidím, čo všetko bolo pacientovi robené,“ povedal I. Moravčík.

Dôvodom neukladania obrazových záznamov je podľa neho nedostatočná kapacita serverov a ani navrhované riešenie online dopytom medzi zubnými lekármi sa neukázalo ako vhodné. Reálne zmeny sa dajú očakávať od jednotného pacientskeho sumáru so základnými údajmi zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie, ktorý je pripravovaný na európskej úrovni. „Ak by bolo ezdravie dopracované v tejto časti, čo sa týka ochrany pacienta a bezpečnosti, bol by to pre pacienta aj lekára veľký prínos,“ konštatoval prezident SKZL.

Pretrvávajúce problémy

Komora tiež identifikovala sedem oblastí, v ktorých sa nepodarilo presadiť zmeny v prospech zubného lekárstva. Nepodarilo sa vytvoriť optimálnu sieť zubných ambulancií v spolupráci so samosprávnymi krajmi a zdravotnými poisťovňami ani zmodernizovať štúdium zubných lekárov na lekárskych fakultách, kde je podľa I. Moravčíka stále nedostatočný počet učiteľov, zubných súprav a kresiel na súčasný počet študentov. „Preto sme ani netlačili na zvýšenie kvót, lebo podľa nás prijať viac študentov zubného lekárstva by znamenalo znížiť kvalitu štúdia. Už v dnešnej dobe nenapĺňame kritériá, koľko študentov by malo byť na jedného asistenta,“ uviedol prezident komory. V krajinách EÚ platí odporúčanie dvoch až troch študentov na jedného pedagóga, kým v SR je priemer 5 – 6 medikov. Pozitívom je zriadenie nového pracoviska na SZU s desiatimi zubnými súpravami a kompletným vybavením.

Naplnenosť siete je ďalšou témou, ktorú chce SKZL riešiť v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva. Podľa I. Moravčíka je sieť zubných lekárov naplnená iba na papieri a poisťovne hlásia naplnenú sieť, hoci pacienti majú problém nájsť si lekára. Dôvodom sú dáta, čo objasnil na príklade z praxe.

„Zistili sme, že v okrese Levice so 110 000 obyvateľmi by malo byť 32 lekárskych miest. Vyžiadali sme si od poisťovní informáciu, či majú naplnenú sieť. VšZP má zazmluvnených 32 lekárov a naplnenosť je 138 percent. Je to možné preto, že VšZP má v tomto okrese 60 percent poistencov, ale zmluvy s lekármi má na celý úväzok. Rovnako ako aj dve súkromné poisťovne,“ vysvetlil I. Moravčík.

Na problém upozornili IZP, ktorý by mal prepracovať systém tak, aby bola jasná reálna naplnenosť siete. Po odchode starších lekárov sa ich obvody prerozdelia medzi zostávajúcich kolegov, čo niektorých vedie k rozviazaniu zmluvy s poisťovňou. „Komora so znepokojením sleduje, že čoraz viac zubných lekárov ide na priamu platbu. Je to potom začarovaný kruh pre tých, ktorí ostávajú v poistnom systéme,“ upozornil prezident SKZL.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
28. máj 2023 15:11