StoryEditor

Voľby 2020 - prvé kroky

22.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Už 29. februára nás čakajú parlamentné voľby. V rámci predvolebnej kampane sme oslovili osem relevantných politických strán, ktoré majú vypracovaný program v oblasti zdravotníctva. V deviatej časti sme sa pýtali, aké by boli ich prvé kroky na poste ministra zdravotníctva. Prinášame odpovede tých lídrov, ktorí poslali odpovede.

Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe na MZ SR?


MUDr. Marek Krajčí, OĽaNO

Ministerstvo zoberiem len v prípade, že budem mať premiérom garantované stabilné a predvídateľné financovanie rezortu. Na základe prienikov programov zdravotníckych strán koalície pripravíme programové vyhlásenie vlády. Reformné kroky musia mať podporu jednotlivých strán vládnej koalície. Prioritne pôjdem do riešení, na ktorých bude jasný konsenzus. Pre mňa je dôležité reformovať ambulantnú sféru, ktorá má byť spustená spoločne so stratifikáciou nemocníc. Zvýšime kompetencie a platy sestrám.

Môj tím na postavenie koncovej nemocnice na Rázsochách začne okamžite pracovať. Ihneď sa začne pracovať na protokoloch s časovými limitmi pre diagnostiku a liečbu. Urýchlene ich zavedieme pri najčastejších príčinách odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. Do roka chcem mať zavedený aj centralizovaný a plne funkčný objednávkový systém na prevenciu a vyšetrenia u špecialistov.

MUDr. Andrea Letanovská, Za ľudí

Vytvorenie tímu odborníkov, ktorí majú nadšenie pre zlepšenie slovenského zdravotníctva. Pre prvých 100 dní pripravujeme opatrenia v 10 kľúčových oblastiach, ktoré čoskoro zverejníme na našich stránkach.


Martin Barto, SAS

Každý, kto nastúpi do pozície šéfa alebo šéfky rezortu zdravotníctva, bude robiť kroky, ktoré sa dajú uskutočniť rýchlo, sú bez nároku na verejné zdroje a najmä majú potenciál pomôcť pacientom. Medzi takéto opatrenia, ktoré máme v našom programe, patria opatrenia na zlepšenie postavenia pacientov či ich pozostalých pri vymáhaní odškodnenia za nesprávne alebo neskoro poskytnutú zdravotnú starostlivosť tak, aby sa vyrovnala ich nevýhodná pozícia z hľadiska znalostí medicíny. Chceme tiež zlepšiť postavenie pacientov pri rozhodovaní o poskytnutí výnimiek zdravotnými poisťovňami a pri ich riešení ich sťažností.

Ďalšie také rýchle opatrenia sú zmeny v špecializačnom štúdiu absolventov medicíny a rezidentskom programe, ktoré jednak zjednodušia vstup do nich, zlepšia podmienky štúdia a celkovo zvýšia ich atraktívnosť. Tiež sa bude dať vytvoriť špecializovaný pôžičkový program pre lekárov, ktorí si chcú otvoriť novú ambulanciu (najmä všeobecní lekári), a štipendijný program pre študentov ošetrovateľstva.

Pri riadení štátnych nemocníc bude nutné aspoň v istom rozsahu vymeniť vedenia týchto nemocníc a posilniť systém ich riadenie ako holding. Veľmi dôležitý bude personálny výber šéfa/šéfky holdingu. Holding bude ako celok rokovať s dodávateľmi, ale aj so zdravotnými poisťovňami. Veľmi rýchlo sa bude dať zaviesť aj naša dlhová brzda nemocníc tak, aby sa dala použiť už na jeseň 2020.

Medzi prvými krokmi nebude chýbať ani novela zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, v ktorej stanovíme, že všetky výdavky, ktoré nie sú určené na zdravotnú starostlivosť (vrátane zisku), budú pevne ohraničené, a tiež definujeme parametre efektívnosti pre zdravotné poisťovne a spôsob, ako sa majú merať a vyhodnocovať. Parametre budú ekonomické, no pre občanov budú oveľa dôležité medicínske, ktoré povedia, ako sa daná poisťovňa stará o svojich poistencov. Tieto parametre budú dôležité pre určenie zisku poisťovne.

Druhá skupina úloh, ktoré budúce vedenie MZ bude musieť riešiť od prvého dňa, sú dlhodobé strategické úlohy. Sem patrí:
stanovenie rozsahu zdravotnej starostlivosti čiastočne alebo úplne hradenej z verejného zdravotného poistenia, vznik pripoistenia,
dokončenie reformy nemocníc, ktorá by sa mal udiať spolu s reformou špecializovaných ambulancií a posilnením kompetencií všeobecných lekárov,
pokračovanie projektu budovania novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá sa musí budovať ako národná nemocnica s primeranou kapacitou a vybavením,
vytvorenie HTA agentúry, inovácia liekovej politiky včítane riešenia problému rastúceho nedostatku liekov v Európe,
dokončenie a plná implementácia projektu eZdravie.
Treťou skupinou úloh, ktoré bude mať nové vedenie MZ na stole, od začiatku súvisia s financovaním zdravotníctva. Tie budú aj urgentné – súvisiace s akútnym nedostatkom zdrojov, ktorý sa dá očakávať vzhľadom na schválený nerealistický rozpočet, pokračujúce zadlžovanie štátnych nemocníc a ich končiacu sa exekučnú amnestiu, ekonomické spomaľovanie. Okrem urgentných úloh sa bude pripravovať rozpočet na roky 2021 – 2023, kde bude treba nájsť dohodu s ministerstvom financií o tom, ako sa bude v niekoľkoročnom horizonte financovať zdravotníctvo, pričom rozpočet bude reflektovať prebiehajúce zmeny, najmä starnutie obyvateľstva. Zámerom bude predísť každoročným hádkam o odvodoch za poistencov štátu a investíciách v rezorte tak, aby financovanie rezortu bolo transparentné a predvídateľné.

Oskar Dvořák, PS/Spolu

Náš prvý krok by bolo prijatie zákona lex Haščák, ktorý považujeme za nevyhnutnú podmienku naštartovania ostatných reforiem, aby finančné skupiny nemohli nijako sabotovať snahy štátu. Následne by sme sa sústredili na urobenie poriadku v poplatkoch, čo zahŕňa zákaz priamych platieb od pacientov, definíciu možných poplatkov a tiež dôkladnejšiu kontrolu nelegálnych poplatkov. Ďalej zriadime verejný investičný fond na obnovu a výstavbu nemocníc a začneme s reformou riadenia nemocníc.

Najväčšou výzvou pre náš systém však bude riešenie demografickej krízy, ktorú máme za rohom a bude si vyžadovať naozaj veľké a rázne zmeny. Máme prestarnutých zdravotníkov, ktorých je už teraz nedostatok a v dôsledku ich veku sa môže tento stav ešte viac zhoršovať, ak vláda nezasiahne. Preto musíme nájsť spôsob, ako zatraktívniť zdravotnícke povolania a zabrániť ďalšiemu odchodu našich zdravotníkov do zahraničia. Okrem zdravotníkov nám starne aj celá populácia, s čím sú spojené chronické choroby ako cukrovka, bolesti chrbta a hlavy, vysoký krvný tlak, astma a neurodegeneratívne ochorenia. Aj keď sa dožívame vyššieho veku, dôležitejšie je, aby sme žili viac v zdraví ako v chorobe. Okrem toho je našou povinnosťou aj zabezpečiť dôstojnú starobu súčasným a tiež budúcim generáciám seniorov. Aj preto musí vláda prestať ignorovať problémy duševného zdravia a sociálnej starostlivosti, ktoré nevyhnutne patria k zdraviu.


Tomáš Drucker, Dobrá voľba

Absolútnou prioritou je, aby čo najmenej ľudí zomieralo zbytočne. Musíme pokračovať v projektoch, ktoré sa rozbehli pri nástupe Tomáša Druckera na tento post. Ide najmä o dokončenie štandardných diagnosticko-liečebných postupov, na ne nadviazaný nový katalóg výkonov a určenie nároku pacienta. Potrebujeme zmeniť systém odmeňovania, aby poskytovatelia boli odmeňovaní aj za výsledky, nielen za výkony. To sa týka aj zdravotných poisťovní. Naďalej treba masívne investovať. Máme zdravotníctvo, čo sa týka vybavenia, ktoré zodpovedá 20. storočiu, a nie úrovni 21. storočia.

Potrebujeme technológie, inovácie, novú krv. Bez dlhodobo udržateľných zdrojov to však nepôjde. Záväzok zvýšenia zdrojov a nadviazanie rozpočtu na HDP musí byť predmetom programového vyhlásenia vlády. Úloh je veľa, treba mať však vytvorený systém práce a silnú komunikáciu so všetkými aktérmi – ambulantný sektor, nemocnice – lekári a sestry, stomatológovia, záchranári, lekárnici a ďalší poskytovatelia. Nedá sa to robiť z kancelárie iba s poradcami.


MUDr. Ján Hencel, KDH

Nástupu bude predchádzať spísanie programového vyhlásenia vlády. Podobne dôležité bude personálne obsadenie v politických funkciách a spoločná podpora koaličných strán rezortu. Ďalší postup bude záležať hlavne na doteraz opísanom postupe. Následne bude potrebné rozpracovať konkrétne kroky a ciele s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a taktiež s pracovníkmi podriadených a spolupracujúcich inštitúcií, ďalšími ministerstvami i so samosprávou. Mimoriadne dôležitá bude komunikácia s verejnosťou a predstavenie krokov na najbližšie obdobie.


MUDr. Štefan Zelník, PhD.


1. Vykonal by som audit na MZ SR (zákony, investičné zámery vrátane pripravovaných projektov nových nemocníc Rázsochy, Martin, ...)
2. Požadoval by som dofinancovať zdravotníctvo pre rok 2020.
3. Vytvoril by som na MZ SR sekciu cenotvorby, kontroly a kvality.
4. Materiál stratifikácie by som doplnil o ekonomickú analýzu.
5. Zrušil by som Úrad pre riadenie podriadených organizácii na MZ SR, pretože minister by sa mal osobne stretávať na poradách so svojimi podriadenými.
6. Dal by som návrh na zrušenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
28. máj 2023 04:43