StoryEditor

Slovenská lekárska komora chce meniť Ústavu SR

24.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
V spoločnej deklarácii so Slovenskou lekárskou spoločnosťou pomenovali päť neodkladných zmien na zlepšenie situácie.

Slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú, komplexnú a odbornú reformu. Zhodli sa na tom účastníci odbornej zdravotníckej konferencie pod názvom Spoločne a odborne za pacienta, ktorú zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK).

Podľa organizátorov je stav slovenského zdravotníctva alarmujúci a úpadok sa nedarí zastaviť. Každoročne sú zdravotníci konfrontovaní s nedostatočným rozpočtom, chýba jasná vízia reálneho smerovania zdravotníctva, nedarí sa zastaviť prehlbujúci sa nedostatok zdravotníckeho personálu.

„Dlhodobo cítime, že sa nám nedarí zastaviť úpadok slovenského zdravotníctva a je len otázkou času, kedy už nebudeme schopní zabezpečiť ani len základnú zdravotnú starostlivosť našim pacientom,“ povedal v úvode konferencie prezident SLK MUDr. Marián Kollár.
„SLS a SLK prichádzajú s konkrétnym návrhom, ako rekonštruovať slovenské zdravotníctvo," zdôraznil prezident SLS prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH.

Návrhy

Právny zástupca SLK JUDr. Ondrej Škodler poukázal na stratu verejného charakteru zdravotného poistenia. Predstavil konkrétne zmeny v systéme verejného poistenia, ktorá sa odvíjajú od zmeny článku 40 Ústavy SR. „Na základe verejného zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť dostupnú v rozsahu prostriedkov verejného zdravotného poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon," predstavil JUDr. Škodler návrh komory.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou chce komora zrušiť alebo transformovať na Úrad verejného zdravotného poistenia. „Jeho hlavnou úlohou by bol jednotný výber poistného a úhrada výkonov zdravotnej starostlivosti zdravotným poisteniam. Tieto prostriedky by ostali verejné, spravoval by ich verejný subjekt,“ uviedol JUDr. Škodler Tento úrad prevzal aj kompletnú správu aj nad verejnou sieťou poskytovateľov.
Išlo by o politicky nezávislý úrad na čele s Národnou radou zdravia ako najvyššieho orgánu verejného zdravotného poistenia a štátnej zdravotnej politiky. Členmi tejto rady by podľa slov JUDr. Škodlera mali byť zástupcovia ministerstiev zdravotníctva, financií, obrany, vnútra, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.
SLK vo svojom návrhu pripúšťa možnosť pripoistenia. JUDr. Škodler vylúčil akékoľvek priame platby od pacientov, s výnimkou nadštandardných výkonov hradených z pripoistenia.

Päť princípov

Organizátori konferencie zdôraznili, že chcú veci zmeniť a prispieť k tomu, aby sa slovenské zdravotníctvo prebralo z kómy. Prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej pomenovali päť neodkladných a zásadných zmien. Okrem požiadavky na definovanie štátom garantovaného nároku na dostupnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť je medzi nimi aj dobudovanie univerzitných nemocníc v Bratislave a v Martine či rekonštrukcie fakultných nemocníc v krajských mestách.

Zástupcov politických strán, kandidujúcich v tohtoročných parlamentných voľbách vyzvali, aby v prípade účasti na budúcej vládnej koalícii presadili týchto päť požiadaviek ako súčasť vládneho programu na nasledujúce štyri roky.

Účastníci konferencie sa podpisom deklarácie zaviazali, že sa budú aktívne podieľať na príprave zásadnej systémovej zmeny slovenského zdravotníctva a následne na jej uvedení do života.

Požiadavky SLS a SLK
1. Prijatie legislatívnej úpravy štátom garantovaného nároku na dostupnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vrátane definovaného verejného charakteru vlastníctva finančných prostriedkov z odvodov povinného zdravotného poistenia.
2. Prijatie legislatívnych opatrení smerujúcich k prevzatiu plnej kontroly a zodpovednosti štátu za verejnú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane regulačnej funkcie štátu v procese dohodovania úhrad zdravotnej starostlivosti hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
3. Prijatie legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia pre nasledujúci vzdelávací cyklus podmienky na prípravu zvýšeného počtu zdravotníckych pracovníkov a vytvoria legislatívne podmienky pre výkon zdravotníckych povolaní občanmi z tretích krajín tak, aby bola zabezpečená odbornosť a kvalita ich výkonu predovšetkým vzhľadom na bezpečnosť pacientov.
4. Prijatie takých opatrení na systematické zvyšovanie rozpočtu na zdravotníctvo, aby výška prostriedkov z verejných zdrojov dosiahla minimálne priemernú výšku verejných výdavkov štátov EÚ.
5. Prijatie bezodkladných opatrení k začatiu výstavby a dobudovania Univerzitnej nemocnice v Bratislave a v Martine, ako aj k výstavbe alebo rekonštrukcii nemocníc v krajských mestách tak, aby boli vytvorené materiálno-technické podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni aktuálnej medicínskej vedy a aby boli vytvorené čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie, vedu a výskum.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
02. jún 2023 03:57