StoryEditor

Lekárnická komora hodnotí programy politických strán

25.02.2020, 23:00
Autor:
HNHN
Slovenská lekárnická komora do diskusie pozvala zástupcov politických strán, ktoré v septembrovom prieskume agentúry FOCUS dosiahli minimálne 5% preferencií. Program komentuje PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI
vstúpili na slovenskú politickú scénu s povesťou extravagantnosti jej lídra, ktorý v čase, keď kandidoval z posledného miesta kandidátky SaS (áno, SaS a áno jeho kandidáti sa prekrúžkovali z posledných štyroch miest v roku 2010, keď Iveta Radičová povedala Richardovi Sulíkovi, nech drží balónik...) ani nepredpokladal, že raz sa o ňom bude vážne hovoriť ako o potenciálnom premiérovi.

A možno aj áno, lebo strana má dosť rozsiahly program. My lekárnici sa v ňom okrem iného dočítame, že v prípade volebného úspechu sa OĽANO bude snažiť o „zachovanie tradičného lekárnického povolania“ a zavedie „zmysluplné demografické a geografické kritéria“ pre otvorenie novej lekárne. Nedozvieme sa však čo chápu pod pojmom „zmysluplné“. Zdravotnícky program obsahuje aj prekvapenia ako zavedenie skríningových vyšetrení vykonávaných farmaceutmi a sestrami, pričom farmaceuti sú spomenutí na prvom mieste. Financovanie tohto skríningu súčasťou programu nie je. U lekárov strana navrhuje zrušenie licencie v prípade neplnenia podmienok sústavného vzdelávania – vzhľadom k tomu, že príslušná legislatíva je spoločná pre všetky profesie – možno usúdiť, že sa tento návrh dotkne aj nás.

Veta „Navrhneme posilniť kompetencie farmaceutov v lekárňach a obmedziť právomoci nefarmaceutov v lekárňach, aby sa lekárne stali miestom prospievajúcim k zdraviu, nie obchodmi s liekmi“ znie povzbudzujúco, avšak po rokoch skúseností je stále na mieste zdravá opatrnosť – v roku 2011 za zákon o liekoch ministra Uhliarika, ktorý urobil presný opak, hlasovali všetci poslanci, ktorí neskôr vytvorili hnutie OĽANO. Berme to teda ako sebareflexiu.


SME RODINA
poslala do debaty farmaceuta, ktorý si vo farmácii prešiel snáď všetkými možnými pozíciami – od lekárnika, cez manažéra v poisťovni, zástupcu farmaceutickej firmy i vysokoškolského učiteľa. Program v oblasti farmácie narába tiež s ťažkými kalibrami ako napríklad zrušenie doplatkov za lieky u detí do šiestich rokov veku, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých.

Ťažko povedať, ako a prečo vôbec tento nápad vznikol, keďže v súčasnosti je limit spoluúčasti u detí 10 € štvrťročne, u dôchodcov 30 € a v prípade ŤZP 12 €. Zaujme aj potenciálna revolúcia vo vysokoškolskom vzdelávaní sestier „ľahšou a rýchlejšou možnosťou získať magisterský titul“. Prečo len sestier?

Vráťme lekárnikom ich múdrosť pri využití hodnoty liekov – aj táto veta je súčasťou programu hnutia, ktoré do volieb ide s nápadmi ako – vytvorenie štátnej distribúcie (ktorá zamedzí reexportu), zrušenie úhrady liekov, ktorých cena „štandardnej terapeutickej dávky“ je nižšia ako 0,50 € (ak je reč o štandardnej dávke liečiva v zmysle aktuálnej legislatívy, tak to je takmer polovica kategorizačného zoznamu...) a diferencovaná úhrada pre originálne liečivá a generiká/biosimiláry, či diferencovaná úhrada za jednotlivé diagnózy.

PROGRESÍVNE SLOVENSKO A SPOLU
vyštartovali do týchto volieb s ambíciami víťazov. Okrem poslanca Beblavého, ktorý – podobne ako poslanci KDH, či OĽANO v roku 2011 podporili zákon o liekoch ministra Uhliarika a dokonca ako štátny tajomník zažil aj reformu ministra Zajaca – ide o politických nováčikov.

Zdravotnícky program predstavili ako prví a vyvolali ihneď silnú diskusiu farmaceutov návrhom povoliť predaj „niektorých voľnopredajných liekov (napríklad na prechladnutie) mimo lekární“. Okrem absencie reálneho odôvodnenia tohto nápadu autori neuviedli, čo znamená „mimo lekární“ – V ambulanciách veterinárov? V školách? V kinách popri popcorne? Či všade? Taktiež nie je jasné, či sa za liek „na prechladnutie“ považujú aj všetky tie pseudoefedrinovo – paracetamolové koktaily, alebo kvapky do nosa. Veď prečo nie, však?

Na lekárenstvo tento program myslí aj v kontexte sfunkčnenia generickej preskripcie, rozšírenia centrálnych nákupov (teda ďalší sortiment, čo pôjde mimo verejných lekární), či ďalšieho znižovania cien liekov. Podľa návrhu PS-SPOLU jeden koncový majiteľ bude môcť vlastniť jeden typ z nasledujúcich subjektov: zdravotná poisťovňa, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo verejná lekáreň. To, že verejná lekáreň je tiež poskytovateľ zdravotnej starostlivosti považujme za detail. Ako však komfortne a v súlade s Ústavou dosiahnuť tento cieľ a prečo sa o túto tému predseda strany Spolu nezaujímal v čase, keď to ešte bolo možné ako-tak ovplyvniť, už program nehovorí. Nechajme sa teda prekvapiť.


KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
do týchto volieb vstupuje ako mimoparlamentná strana s ambíciou návratu do výkonnej politiky. Aj volebný program sa volá Reštart. Ak vezmeme do úvahy, že aktuálne platný zákon o liekoch je dielom ministra za KDH – a v záujme lekárnikov proti nemu aktívne vystúpila a hlasovala jediná poslankyňa KDH Mária Sabolová, tak verme, že v tejto oblasti to bude reštart viac než zásadný. A medzitým sa predsedom KDH stal tento pán: https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/6/11…, ktorý v decembri 2012 isto ani netušil, že tým predsedom raz bude.

Najčastejším slovom zdravotníckeho programu je slovo „podporíme“, čo sa dá vysvetliť ako otvorenosť pozitívnym podnetom zvonku, ale tiež aj ako opatrnosť v predvolebnej prezentácii konkrétnych riešení.

Nás ako farmaceutov v prvom kole môže zaujať veta „Podporíme nový spôsob financovania lekární a ich pohotovostí, aby sa nezhoršovala miestna dostupnosť v poskytovaní lekárenskej starostlivosti a zavedieme nové kompetencie v lekárenskej starostlivosti.“ – síce nenápadne, ale prvýkrát v tejto vete zaznela opatrná úvaha o tom, že financovanie lekární by mohlo byť iné ako financovanie maloobchodu a že aj pohotovosť lekárnika nemôže byť dobrovoľníctvo..

Ak však hnutie vedelo konkrétne napísať, že sestry budú okrem pomôcok predpisovať aj dietetické potraviny, ich mzdy budú 1,05-násobok priemernej mzdy a zvýšia sa kompetencie všeobecných lekárov v oblasti chronických chorôb, tak by určite niečo konkrétne venované práve lekárenstvu (ktoré v dohľadnej dobe môže výrazne pomôcť zmierniť nedostatok všeobecných lekárov) tomuto programu určite prospelo. A keďže dosť veľa priestoru KDH venuje podpore osvety, pacientskeho vzdelávania a projektom podpory zdravia, tak môžeme smelo konštatovať, že Slovenská lekárnická komora má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a výsledky – snáď o ne bude zo strany štátu väčší záujem ako doposiaľ.


SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

ovplyvňuje liekovú politiku a lekárenstvo už dostatočne dlhú dobu, nominovala doposiaľ sedem ministrov zdravotníctva. (Ne)zverejnený program vyvoláva otázky, či vôbec má v úmysle nominovať aj ôsmeho.

Keďže strana ústami svojho predsedu hovorí, že ich programom sú výsledky, tak si každý z nás môže zrekapitulovať to, čo sa za tie roky udialo v liekovej politike a lekárenstve – napríklad úspešné držanie nákladov na lieky na akej-takej uzde vplyvom referencovania, relatívne úspešný projekt zvýšenia dostupnosti liekov obmedzením (no, dajme tomu...) reexportu, takmer bezproblémové zavedenie elektronickej preskripcie (uznajme, že to fakt ide), ale tiež nefunkčné experimenty s pohotovostnou službou, neustále znižovanie odmeňovania lekární, neschopnosť vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie, neriešenie nekalých praktík, zavedenie zliav z doplatkov, nerovnosť vzťahu poskytovateľ – poisťovňa, či rastúce náklady lekární na splnenie nových povinností bez dodatočného finančného krytia... V každom prípade, bude zaujímavé sledovať povolebný postoj tejto strany k zdravotníctvu - nech už sa ocitne v koalícii, alebo opozícii.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA


do diskusie na pôde SLeK nenominovala nikoho. V tomto volebnom období však nominovala štátneho tajomníka a predsedu výboru pre zdravotníctvo Národnej rady, ktorý okrem iného predložil pozmeňovací návrh, ktorým boli lekárne vyňaté z pôsobnosti zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (keď si spomínate na dvadsaťdňovú splatnosť faktúr za nutridrinky...). Svojho času poslanci SNS v opozícii unisono zahlasovali za zákon o liekoch ministra Uhliarika.

Lekárenstvu a farmácii sa program SNS veľmi nevenuje, za povšimnutie stojí veta „Za cenotvorbu výkonov uhrádzaných zo zdravotného poistenia bude zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva SR. Ceny výkonov budú vychádzať z reálnych nákladov.“ V kontexte napríklad výšky taxy laborum, či degresívnej marže by sme sa asi mali o čom baviť.

ZA ĽUDÍ
Strana bývalého prezidenta sa síce zúčastnila debaty na pôde SLeK, avšak vzhľadom k ukončeniu spolupráce s jej účastníkom nás požiadala o nezverejnenie nahratého rozhovoru.

V programe strana konštatuje potrebu zníženia spotreby liekov, hoci už viackrát bolo konštatované, že spotreba nijako dramaticky neprevyšuje štandard iných krajín a že za vysokú spotrebu v niektorých skupinách môže zlá metodika vykazovania. Strana chce zaviesť „prísnu kontrolu predpisovaných kombinácií s nutnosťou zavedenia povinného používania aplikácie na kontrolu liekových interakcií.“ Keďže jediným systematickým projektom kontroly liekových interakcií v SR je projekt Slovenskej lekárnickej komory, dosť zamrzí a prekvapí, že strana v tomto kontexte vôbec nepočíta s účasťou farmaceutov, či verejných lekárnikov – dokonca aj v nemocniciach navrhuje inštitút klinického farmakológa – lekára, napriek množstvu pozitívnych skúsenosti s prácou klinických farmaceutov.

Lekár a sestra sú zrejme jediné profesie, s ktorými táto strana počíta. Farmaceut, lekáreň a lekárnik v programe neexistujú a sú (snáď) zahrnutí v kolónke „ostatný zdravotnícky personál“. Škoda.

SLOBODA A SOLIDARITA
sa diskusie na pôde komory nezúčastnila – je to škoda, keďže kandidát č. 64 je farmaceut, aktívne sa na sociálnych sieťach vyjadrujúci k všetkým otázkam čo i len okrajovo súvisiacim s farmáciou. Zdravotnícky program tejto strany bol piatimi analytikmi označený ako najlepší (https://www.hpi.sk/…/zdravotnicki-analytici-spolocne-hodno…/).

Kľúčovým slovom volebného programu tejto strany je slovo „zrušíme“, spomína sa 147-krát. V lekárenstve ide napríklad o zrušenie obmedzenia jedného povolenia pre jednu fyzickú a právnickú osobu a nahradenie povinnosťou „prítomnosti farmaceuta v čase výdaja liekov na recept“. O aký „čas“ vlastne ide a či bude existovať aj „čas nevýdaja liekov na recept“ z programu nie je jasné.

Rovnako SaS plánuje slovami „divoké naháňanie kreditov sa stane bezpredmetným“ zrušiť povinnosť kontroly sústavného vzdelávania komorou, pričom podľa programu „preskúšavanie zdravotníckych pracovníkov budú vykonávať subjekty, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR udelí na túto činnosť licenciu“. Profesijná samospráva tejto strane asi fakt neimponuje, keďže má v pláne zrušiť aj registre, ktoré vedú komory a preniesť túto agendu na NCZI. Mimochodom, SLeK hodnotenie vzdelávania vykonáva bezplatne a register vedie (tak ako všetky komory) bez centa zo štátneho rozpočtu. Ostáva teda veriť, že podobne k tomu pristúpi aj štát, resp. „licencované“ subjekty. Veď prečo neexperimentovať v oblasti, ktorá 15 rokov bez problémov funguje, však?

Inak ako keby lekárnici pre túto stranu ani neexistovali, čo možno v kontexte návrhov kompetenčných rozšírení v iných profesiách, považovať za nevyužitú šancu.

Programové rozhovory politických strán s prezidentom SLeK - PharmDr. Ondrejom Sukeľom nájde na webovej stránke Slovenskej lekárnickej komory.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
01. jún 2023 21:15