StoryEditor

ZAP odmieta navrhnutý preddavkový spôsob úhrad

31.03.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Preddavok ani pôžička na úhradu zdravotnej starostlivosti nie je opatrením na zabezpečenie stabilizácie fungovanie ambulantného sektora a udržanie siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie v súvislosti s COVID-19, ani po jej skončení

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zásadne odmieta navrhnutý preddavkový spôsob úhrad poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, ktorého cieľom má byť zabezpečenie dlhodobej stabilizácie financovania a kontinuálnej udržateľnosti chodu ambulantného sektora.

Zuzana Dolinková, predsedníčka predstavenstva a výkonná riaditeľka ZAP: ,,Opatrenie predsedu vlády Igora Matoviča, ktorým bolo uložené Ministerstvu zdravotníctva SR a zdravotným poisťovniam garantovať ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhrady počas obdobia pandémie vo výške 75% priemerných mesačných platieb za predchádzajúci rok nemožno v žiadnom prípade považovať za akúkoľvek preddavkovú platbu, čo v skutočnosti znamená len inú formu pôžičky. V aktuálnej mimoriadnej situácii a počas neštandardného režimu fungovania ambulancie v súlade s prísnymi epidemiologickými opatreniami môže byť minimálnou garanciou udržania prevádzky každej ambulancie len jasne deklarovaná, priama a nenávratná paušálna mesačná úhrada, ktorá bude zároveň východiskovým bodom pre financovanie ambulancií a udržanie zákonom stanovenej siete ambulantných poskytovateľov aj po prekonaní tejto krízy.“

Navrhovaný princíp úhrad zdravotných poisťovní formou akéhokoľvek preddavku, či pôžičky pre poskytovateľov znamená, že po vykonaní zúčtovania musia ambulantní poskytovatelia vrátiť zdravotnej poisťovni preddavky vo forme reálne neposkytnutej zdravotnej starostlivosti, resp. nevykonané zdravotné výkony im zdravotná poisťovňa účtovne započíta v ďalšej fakturácii. Uvedený princíp návrhu mechanizmu financovania ambulancií je v úplnom rozpore s filozofiou dnešných dní a požiadavkou ambulantných poskytovateľov na zabezpečenie kontinuálneho a stabilizujúceho mechanizmu ich financovania počas pandémie. V týchto dňoch nevykonávajú ambulantní lekári takmer žiadne štandardné zdravotné výkony s výnimkou početných telefonických konzultácií a písania ereceptov. Napriek tomu sú pacientom k dispozícii v tomto neštandardnom režime chodu ambulancie počas celých ordinačných hodín, s výnimkou objektívnych dôvodov neprítomnosti na ambulancii.

Preto podľa zväzu musí byť cieľom navrhovanej úpravy financovania ambulantného sektora v súvislosti so šírením COVID-19 predovšetkým pokrytie nákladov na udržanie chodu každej ambulancie, a nie poskytnutie pôžičky, ktorá je splatná v nasledujúcom roku. Túto pôžičku si nie je schopný žiadny poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vziať od žiadnej banky ani od inej inštitúcie, teda ani od zdravotných poisťovní, lebo ju nemá z čoho splácať. Ako uvádza ZAP, preto ponúkaný mechanizmus vo forme preddavkov prirodzene vedie k odmietnutiu zo strany každého zodpovedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo môže mať za následok riziko, že od 1.4.2020 si na niektorých ambulanciách budú musieť pacienti opäť platiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa cenníka platného na ambulancii, nakoľko hrozí, že zdravotná starostlivosť na nich nebude hradená z verejného zdravotného poistenia.

Z. Dolinková: ,,Žiadna zdravotná poisťovňa nemá postavenie veriteľa a nie je bankou, od ktorej si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požičiava finančné prostriedky v postavení dlžníka, ktoré bude musieť neskôr vrátiť. Medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom musí existovať rovnocenný, korektný a vyvážený zmluvný vzťah. Predseda vlády I. Matovič garantoval mesačné úhrady pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na úrovni minimálne 75% priemerných mesačných úhrad za predchádzajúci rok bez ohľadu na to, či ambulancia túto výšku mesačnej úhrady formou vykonania zdravotných výkonov vykáže alebo nie. Špeciálny režim fungovania ambulancií v súvislosti s nákazou COVID-19 je tým dôvodom, prečo ZAP žiadal štát o garanciu mesačného príjmu ambulancie, a nie o pôžičku. Návrh úhrad zdravotných poisťovní vo forme preddavkov je pre ambulantných poskytovateľov združených v ZAP-e neakceptovateľný a nepovažujeme ho za splnenie vyššie spomínaného opatrenia predsedu vlády, ktoré by mohlo čiastočne stabilizovať ambulantný sektor a chod ambulancií počas aktuálnej krízovej situácie a ani po jej prekonaní.“

ZAP sa stotožňuje s opatrením predsedu vlády I. Matoviča a trvá na tom, že aktuálna pandemická situácia si vyžaduje v prvom rade zodpovedný prístup štátu vo vzťahu k zabezpečeniu kontinuálnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, a preto aj úplne odlišný prístup vo financovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v porovnaní s návrhom, ktorý bol predložený zo strany zdravotných poisťovní.

Dňa 26.3.2020 požiadal ZAP všetky zdravotné poisťovne, aby v termíne najneskôr do 30. marca 2020 predložili všetkým poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti taký návrh na úpravu zmluvných a cenových podmienok na obdobie s účinnosťou od 1. apríla 2020 a počas trvania pandémie, ktorý bude garantovať úhradu všetkým poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti vo forme, ktorá bude pozostávať z paušálnej nevratnej platby vo výške 75% priemerných mesačných platieb za predchádzajúci rok a ku ktorej budú následne pripočítané a uhradené aj všetky vykázané a oprávnené zdravotné výkony vo výške 100% z ich aktuálnej ceny, rovnako ako to požaduje Slovenská lekárska únia špecialistov (SLUŠ).

Z. Dolinková: ,,Sme presvedčení, že požiadavky ambulantných poskytovateľov zohľadňujú reálnu situáciu a reflektujú na aktuálne potreby financovania v záujme stabilizácie ambulantného sektora. Veríme, že naším spoločným cieľom, a to na strane Ministerstva zdravotníctva SR, vlády SR, zdravotných poisťovní i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich občanov, vrátane udržania stabilného a kontinuálneho fungovania ambulantného sektora. Ambulantní lekári a zdravotnícki pracovníci sú stále tí, ktorí sú dnes v prvej línii v kontakte so šíriacou sa pandémiou a to aj napriek neschopnosti štátu zabezpečiť ich aspoň v nevyhnutnom rozsahu potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, v dôsledku čoho patria medzi najohrozenejšie skupiny občanov počas boja s pandémiou.“

Zároveň ZAP upozorňuje, že aktuálne zmluvné a cenové podmienky pre ďalšie pokračovanie v zmluvnom vzťahu cca 1 800 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti združených v ZAP-e so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a Dôvera zdravotnou poisťovňou, a. s. sú platné do 31. marca 2020. Zväz preto verí, že je v záujme všetkých zodpovedných a kompetentných sa čo najskôr dohodnúť na zmluvných a cenových úpravách s účinnosťou od 1. apríla 2020 tak, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam, nakoľko v prípade nedohody na zmluvných a cenových úpravách od 1.4.2020 nie je možné ďalej pokračovať v zmluvnom vzťahu medzi poskytovateľmi a zdravotnou poisťovňou. Takýto stav by mohol mať podľa zväzu za následok tri negatívne javy.
že niektoré ambulancie definitívne ukončia svoju činnosť.
že niektoré ambulancie budú nútené prejsť do režimu ich financovania prostredníctvom priamych platieb od pacienta.
že výpadok ambulancií v dôsledku prvých dvoch uvedených skutočností spôsobí preťaženie už dnes poddimenzovanej ambulantnej sféry, čo môže viesť k jej celkovému kolapsu.

,,Skúsme si len na okamžik predstaviť, že prestanú fungovať napríklad niektoré chirurgické ambulancie na obdobie 7 či 14 dní. Takýto scenár je pre ZAP neakceptovateľný. Preto žiadame všetkých kompetentných, aby túto vec riešili prioritne a v čo najkratšom čase v prospech nás všetkých, teda v záujme pacientov i poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti," uvádza ZAP v stanovisku.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
07. jún 2023 04:48