StoryEditor

Vláda schválila vytvorenie epidemiologických ambulancií pre pacientov s ochorením COVID-19

28.04.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Návrh zákona obsahuje aj zoznam odborností lekárov, ktorých môže samosprávny kraj začleniť do rozpisu v epidemiologickej ambulancii.

Vláda dnes schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá prináša niekoľko významných zmien v súvislosti s ochorením COVID-19. Zriaďuje nový druh zdravotníckych zariadení, a to mobilné odberové miesta a epidemiologické ambulancie. Tieto zdravotnícke zariadenia by mali byť operatívne vytvárané na miestach, kde si to vyžaduje epidemiologická situácia.

„Vznikom epidemiologických ambulancií, kde sa budú ošetrovať covidoví pacienti, sa ochránia osoby vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia, ktorí sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecných lekárov pre deti a dorast alebo ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a ktorí by mohli byť vystavení chorobe Covid-19. Vznikom zariadení sa presunú podozrivé osoby do starostlivosti týchto zariadení, čím sa bežné ambulancie otvoria chronicky chorým alebo tým, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť inú ako covidovú,“ uvádza ministerstvo.Prevádzkovateľom epidemiologickej ambulancie má byť samosprávny kraj. Držiteľom povolenia alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, pribudne povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom.

Ak samosprávny kraj nepožiada sám o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, hoci to z hľadiska ochrany zdravia a manažmentu pacientov na území samosprávneho kraja bude nevyhnutné, ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnúť, aby činnosť epidemiologickej ambulancie dočasne vykonával držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby.

Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii bude 11 836 eur mesačne. Mzda lekára má podľa návrhu ministerstva zdravotníctva predstavovať sumu 12 eur na hodinu, mzdy sestry 6 eur na hodinu, a to vrátane príplatku za sťažený výkon práce.

Zoznam odborností

V epidemiologických ambulanciách pre dospelých budú podľa návrhu zákona pracovať lekári s profesijným titulom
1. všeobecný lekár
2. internista
3. angiológ
4. diabetológ
5. endokrinológ
6. gastroenterológ
7. geriater
8. hematológ
9. transfúziológ
10. hepatológ
11. infektológ
12. kardiológ
13. klinický farmakológ
14. klinický onkológ
15. imunoalergológ
16. nefrológ
17. lekár nukleárnej medicíny
18. pneumoftizeológ
19. lekár pracovného lekárstva
20. reumatológ

V epidemiologických ambulanciách pre deti a dorast majú pracovať lekári s profesijným titulom
1. pediater
2. pediatrický endokrinológ
3. pediatrický gastroenteroló,
4. pediatrický hematológ a onkológ
5. pediatrický kardiológ
6. pediatrický nefrológ
7. pediatrický pneumoftizeológ
8. pediatrický reumatológ
9. pediater intenzívnej medicíny
10. pediatrický neurológ
11.pediatrický anestéziológ
12. pediatrický gynekológ
13. pediatrický urológ
14. imunoalergológ
15. infektológ

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
03. jún 2023 17:47