StoryEditor

Hospitalizácie klesli o polovicu, niekde aj viac

20.05.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Poklesli aj akútne výkony, z plánovaných sa riešili najmä onkologickí pacienti

Počty výkonov i hospitalizácií počas marca a apríla, teda v čase pandémie COVID-19, klesli o polovicu. I keď sa nemocnice snažia postupne vracať do bežnej prevádzky, nie všade sa to dá. Mnoho zdravotníkov je totiž stále na OČR. Navyše nemocnice sa opierajú o núdzový stav, ktorý bol pre nemocnice a ambulancie vyhlásený a doteraz nebol zrušený.

Nižšie počty hospitalizácií hlásia aj zdravotné poisťovne. Vysoký pokles je viditeľný najmä pri plánovaných zákrokoch. „Na základe údajov z našich databáz o počte hospitalizovaných pacientov v nemocniciach aktuálnych k 6. 5. 2020 môžeme konštatovať, že od polovice marca do konca apríla sa znížil priemerný týždenný počet plánovaných operácií v porovnaní s prechádzajúcim obdobím od začiatku roka o viac ako 74 percent,“ uviedla hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Slávka Gáborová. Počet akútnych hospitalizácií klesol o viac ako 31 percent.

Pýtali sme sa aj na to, aké hospitalizácie sa uskutočnili. „Z uskutočnených plánovaných hospitalizácií 61 % predstavovali onkologické diagnózy a 14 % choroby obehovej sústavy,“ dodala hovorkyňa VšZP.

Unionu poklesli v porovnaní s minulým rokom v marci počty hospitalizovaných pacientov oproti predpokladanému stavu, keby nebola kríza, o 25 percent.

Aj zdravotná poisťovňa Dôvera hlási pokles. „Niektoré oddelenia našich nemocníc idú na plné obrátky. Týka sa to najmä tých, na ktoré aktuálna situácia nemá priamy dosah – napríklad pôrodnice. Na druhej strane sú oddelenia, v ktorých sa plánuje takmer všetka zdravotná starostlivosť – ortopédie či oftalmológie. Pokles hospitalizácií v týchto oddeleniach po zavedení opatrení proti šíreniu epidémie je o viac ako 80 percent. Celkovo vidíme pokles hospitalizácií v našich nemocniciach o polovicu. Nastal okamžite po zavedení najprísnejších opatrení (16. marca) a drží sa do dnešných dní,“ uviedol MUDr. Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti poisťovne Dôvera.

Núdzový stav

Čísla zo zdravotných poisťovní potvrdzujú aj samotné nemocnice. Riadia sa nariadením MZ SR z apríla k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov a usmernením hlavného hygienika k odloženiu operácií, ktoré hovorí o „obmedzení, prípadne pozastavení plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov...“

„Výkonnosť oddelení v období od 16. 3. do 20. 4. 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesla priemerne o 50 %,“ potvrdila hovorkyňa FNsP Žilina Lenka Záteková.

Ako dodala, v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 dodržiava nemocnica dokumenty vydané hlavným hygienikom SR, vládou SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. „V uplynulých týždňoch sme preto prijímali všetky nevyhnutné opatrenia a obmedzenia, a tak ako v ostatných nemocniciach na Slovensku, aj u nás došlo k obmedzeniu poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti vyplývajúcemu z aktuálnej epidemiologickej situácie a z nariadenia MZ SR k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov a z usmernenia hlavného hygienika k odloženiu operácií,“ dodala hovorkyňa. Podľa nej ide o siedmu aktualizáciu usmernenia zo dňa 20. 4. 2020, ktoré hovorí o obmedzení, prípadne pozastavení plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov počas pandémie koronavírusu.

Akútne a neodkladné výkony sa v spomínanom období naďalej realizovali, rovnako liečba onkologických pacientov, pôrody a iné výkony a vyšetrenia, ktoré bolo možné zrealizovať. „Momentálne stále platí núdzový stav vyhlásený vládou Slovenskej republiky, preto naďalej platia opatrenia z toho vyplývajúce,“ uviedla a dodala, že pri uvoľňovaní opatrení nemocnica postupuje v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a MZ SR.

V žilinskej nemocnici je podľa nej vytvorený konziliárny tím a postupne s pacientmi vytvárajú nové termíny pôvodne odložených plánovaných operácií a vyšetrení. S vybranými plánovanými operáciami vrátane jednodňových zákrokov začala nemocnica v rámci aktuálne dostupných kapacitných možností od 11. 5. 2020, keďže pacienti museli absolvovať dvojtýždňovú domácu izoláciu stanovenú podľa usmernenia hlavného hygienika. „Postupne kontaktujeme pacientov podľa kritérií tohto usmernenia, nami dostupných kapacít a objednávame ich na nové termíny. Vzhľadom na dodnes platný vyhlásený núdzový stav a zároveň chýbajúcich zamestnancov z dôvodu čerpania OČR pre zatvorenie škôl ešte stále nie je možné sa okamžite vrátiť k úplne bežnému chodu oddelení. Robíme však maximum, aby sme poskytli zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu pacientov, ako dokážeme v rámci aktuálnych možností. Uvoľňované sú operácie a zákroky v súlade s usmernením hlavného hygienika na všetkých našich oddeleniach podľa ich dostupnej kapacity. Rozhodujúce je, či pri odložení existuje reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia, trvalého poškodenia zdravia alebo neznesiteľných príznakov ochorenia,“ dodala.

Pokles o 51 percent zaznamenala aj Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). „Zrušenie operačných výkonov sa týka len takých výkonov, ktoré neohrozujú zdravie pacienta ani jeho zdravotný stav nezhoršujú. U pacientov, ktorých zdravotný stav je vážny (akútny), sa operačné výkony realizujú vrátane onkologických pacientov a, samozrejme, pôrodov,“ uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.

UNB aktuálne pripravuje postupné spúšťanie aj plánovaných výkonov. „Týka sa to najmä výkonov, ktoré už neznesú odklad a ak nebudú zrealizované do troch mesiacov, mohli by spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Sú to najmä operácie z očného lekárstva, ušného, nosného a krčného lekárstva, ortopédie. Tiež pripravujeme tímy špecialistov, ktorí zastupujú jednotlivé oblasti a budú určovať na základe zdravotného stavu pacienta poradie v jednotlivých operačných výkonoch. V každej operačnej disciplíne budeme realizovať revíziu výkonov a veľmi individuálne budeme pristupovať ku každému pacientovi. Pacienti, ktorí majú u nás naplánovaný operačný výkon, sú z jednotlivých pracovísk telefonicky informovaní o ďalšom postupe,“ dodala.

Ako ďalej uviedla, časť operácií, ktoré boli plánované, museli zrealizovať aj v čase pandémie. „A to z toho dôvodu, že zdravotný stav pacienta, ktorý čakal na plánovanú operáciu, sa zmenil na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá mu musela byť poskytnutá, inak by mohlo prísť k vážnemu ohrozeniu jeho zdravia,“ dodala.

Na tablete s rodinou

Aj nemocnice siete Svet zdravia postupne sprístupňujú odkladnú zdravotnú starostlivosť a plánované výkony od začiatku mája. „Hovoríme o všetkých diagnosticko-terapeutických výkonoch a typoch operácií vrátane hospitalizácií na oddeleniach FRO a ODCH. V nemocniciach je naďalej zachovaný vstupný COVID filter a triáž pacientov, samostatne vyčlenené COVID lôžka a karanténne lôžka. Stálou samozrejmosťou je prísny hygienicko-epidemiologický režim. Pacienti, ktorých operácie boli z dôvodu koronavírusu posunuté, sú oddeleniami kontaktovaní telefonicky a dohodnutí sú na nový termín,“ uviedol hovorca siete Tomáš Kráľ.

Ako dodal, režim polikliník ProCare sa rovnako dostáva do normálu. Aj keď ambulancie fungovali aj počas náročných týždňov epidémie, do veľkej miery sa preferovala telemedicína. Osobné návštevy u lekára sa prevažne uskutočňovali v neodkladnom režime. Od minulého týždňa sa opäť začali plánovať preventívne prehliadky a jednodňová ambulantná starostlivosť. „Všetky zariadenia siete ProCare a Svet zdravia prikladajú zvýšenú pozornosť manažmentu pacientov tak, aby sa eliminovala ich koncentrácia vo vnútorných priestoroch. V nemocniciach i naďalej platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. S odlúčenými pacientmi sa v siedmich nemocniciach siete môžu príbuzní skontaktovať cez videohovor na tablete. Vo všetkých pôrodniciach je už tiež obnovená možnosť sprevádzajúcej osoby,“ dodal T. Kráľ.

Aj v martinskej univerzitnej nemocnici poskytovali podľa slov jej hovorkyne Kataríny Kapustovej prevažne neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom. „Taktiež zriedkavé, dlhodobo plánované výkony spojené s krátkou hospitalizáciou, zdravotnú starostlivosť, ktorej dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta a zdravotnú starostlivosť špecifickej skupine pacientov, ktorých hospitalizácia minimálne vyťažuje kapacity UNM a je poskytovaná len v UNM v rámci Žilinského kraja, ako je detská psychiatria či detská rehabilitácia,“ dodala K. Kapustová.

Podobne ako ostatné zariadenia, aj UNM vzhľadom na pozitívnu epidemiologickú situáciu po siedmich týždňoch začala uvoľňovať obmedzenú prevádzku. „Od 27. 4. sme začali objednávať našich pacientov na plánované hospitalizácie a plánované operácie. Rovnako sme obnovili prevádzku našich špecializovaných ambulancií,“ dodala.

V NOÚ poklesli hospitalizácie len o 3 percentá

Jednou z mála výnimiek, kde počet operácií neklesol, je Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave, keďže väčšina prípadov je akútna. Udržal si svoj výkonnostný režim na rovnakej úrovni ako minulý rok, počty hospitalizácií poklesli minimálne. Na oddelení ambulantnej chemoterapie dokonca v apríli podali viac liečob, ako bol mesačný priemer v roku 2019.

„Na rozdiel od iných zdravotníckych zariadení aj počas pandémie spôsobenej novým vírusom a ochorenia COVID-19 museli v našom ústave pokračovať onkologické liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení, ako aj vyšetrenia, prostredníctvom ktorých naši onkológovia sledujú účinnosť liečby,“ uviedol generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher.

Kým činnosť iných zdravotníckych zariadení koronavírus výrazne utlmil, respektíve poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, NOÚ v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roka. Na oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019.

V zariadení sa od januára do apríla uskutočnilo 2 844 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. „Ak vezmeme do úvahy, že od posledného marcového týždňa sme jedno celé oddelenie so 16 lôžkami vyčlenili ako COVID oddelenie a tieto lôžka sme na bežné hospitalizácie vôbec nevyužívali, ide o výborný výkon,“ zdôraznil generálny riaditeľ Tomáš Alscher s tým, že počas prvých štyroch mesiacov onkochirurgovia vykonali 951 operácií.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 16:49