StoryEditor

Transplantácie krvotvorných buniek prebiehali podľa plánu

03.06.2020, 00:00
Autor:
HNHN
Hematologické a hemato-onkologické ambulancie pracujú v prísnom režime

Podľa aktualizovaného usmernenia k manažmentu a liečbe hematologických a hemato-onkologických pacientov už nie sú návštevy pacientov v ambulanciách obmedzované. Potvrdila to prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., prednostka Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a UNB, hlavná odborníčka MZ SR pre hematológiu.

Počas prvých týždňov mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 na klinike zredukovali počet pacientov v ambulanciách. „Lekári aktívne volali dispenzarizovaným pacientom s leukémiami a inými hematologickými ochoreniami, vyžadujúcimi pravidelné kontroly a liečbu, ktorá je neodložiteľná. Druhou veľkou skupinou pacientov, ktorí sú sledovaní v Národnom hemofilickom centre, sú pacienti s vrodenými krvácavými chorobami a hemofíliou. Ani ich návštevy sme nezrušili,“ hovorí prof. Bátorová. Pacienti s hemofíliou sú zaučení a trénovaní v domácej liečbe. „Veľmi mi záležalo na tom, aby sa neprerušilo vydávanie liekov, kontrola a režim profylaktickej liečby, ktorá ako jediná dokáže zabrániť spontánnemu hemofilickému krvácaniu do kĺbov a iných orgánov a znížiť ich progresívne poškodenie,“ uviedla prednostka.

Zdôraznila, že rovnako dôležitá ako ochrana pacientov pred COVID-19 je aj lege artis liečba hematologických ochorení, ktorá zníži riziko zhoršenia zdravia alebo úmrtia z premeškania nevyhnutnej liečby.

Väčšina hematologických pacientov spadá do vysoko rizikovej skupiny imunokompromitovaných pacientov. Aj oni samozrejme absolvujú štandardnú triáž pri vstupe do nemocnice, no majú vyhradený prístup do ambulancií kliniky. „Oceňujem, že naša nemocnica veľmi pohotovo a účelne zariadila celý mechanizmus tak, aby títo pacienti nemuseli prichádzať cez koridory spolu s potenciálne infekčnými pacientmi“ konštatovala prednostka.

Ochranný režim

Pacienti do hematologických a hemato-onkologických ambulancií prichádzajú prevažne na základe predchádzajúceho objedania, no tu zároveň vyšetria aj urgentné prípady a neobjednaných pacientov. „Ak u pacienta s možným alebo očakávaným infektom pri hematologickom ochorení nevylučujeme, hoci nepravdepodobnú, možnosť ochorenia COVID-19, naši ambulantní lekári ho vyšetrujú v izolovanej miestnosti zriadenej na tento účel s použitím predpísaných ochranných prostriedkov. Takto postupovali aj v prípade pacienta, ktorý sa práve vrátil z rizikovej destinácie a dostavil sa na pravidelnú liečbu plazmou. Túto liečbu nebolo možné vynechať alebo oddialiť, lebo to mohlo spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu a dokonca aj ohrozenie jeho života,“ odôvodnila prof. Bátorová.

Potvrdila, že na klinike nemali žiaden pozitívny záchyt COVID-19. „Som presvedčená, že väčšina našich pacientov nás neohrozuje, lebo ťažké hematologické ochorenie im nedovoľuje cestovať po svete ani chodiť po obchodoch. Aj keby nebola covidová infekcia, po chemotereapii väčšine pacientov odporúčame dodržiavať štandardný ochranný režim, do ktorého patrí aj sociálna izolácia s minimalizáciou návštev. Naši pacienti sú veľmi disciplinovaní, chránia seba a tým aj zdravotnícky personál,“ objasňuje prof. Bátorová.

Hospitalizácie

Transplantačný režim na klinike sa nezastavil ani počas pandémie, rovnako ani vyhľadávanie darcov krvotvorných kmeňových buniek v národnom registri a v medzinárodných registroch. „Transplantácie krvotvorných buniek sme robili podľa plánu nonstop, autológne, aj najnáročnejšie alogénne transplantácie. Oddialenie transplantácie by totiž v mnohých prípadoch mohlo viesť k zhoršeniu stavu a prognózy choroby. V súčasnosti máme takmer plné lôžkové oddelenie,“ hovorí A. Bátorová.

Podľa medzinárodných guidelines pre manažment hematologických pacientov nesmie byť na hematologické oddelenie prijatý žiaden COVID pozitívny pacient, aby neohrozil ďalších pacientov so zníženou obranyschopnosťou. „Na oddelení Kliniky hematológie máme vyčlenené dve expektačné izby, kam sú umiestňovaní pacienti prijatí na neodkladnú alebo plánovanú hospitalizáciu. Po odbere materiálu na testovanie SARS-CoV-2 je výsledok k dispozícii do 24 hodín. Len pacient s negastívnym výsledkom potom postúpi buď na hematologické oddelenie, kde dostane chemoterapiu alebo imunosupresívnu liečbu, alebo do transplantačného centra, kde sa začne prípravný režim pred transplantáciou krvotvorných buniek. Ak pacient potrebuje urgentnú hematologickú liečbu, tá sa za prísnych protiepidemických opatrení samozrejme okamžite podá už na expektačnej izbe,“ hovorí A. Bátorová.

V jedinom prípade u pacientky pred transplantáciou obdržali falošne pozitívny test na COVID-19. Stery boli vyšetrené na dvoch rôznych pracoviskách, dva nasledujúce testy boli negatívne, rovnako aj test na protilátky. „Pacientka podstúpila úspešnú alogénnu transplantáciu a v týchto dňoch ju v dobrom stave už prepúšťame domov,“ dodala prednostka.

Najdôležitejšou podmienkou úspešnej transplantácie je čo naväčšia zhoda medzi príjemcom a darcom krvotvorných buniek, preto mnohí pacienti dostávajú transplantáty od zahraničných darcov a naopak, z nášho národného registra poskytujeme prípravky pre pacientov v zahraničí. Cezhraničný transport liečebných produktov na transplantáciu krvotvorných buniek sa riadi národnými opatreniami, v súlade s direktívami Európskej komisie a odporučením zo 16. marca 2020.

menuLevel = 2, menuRoute = zdn/spravy, menuAlias = spravy, menuRouteLevel0 = zdn, homepage = false
04. jún 2023 03:56